Prenataal: Prenatale informatievoorziening herbekeken: afstemming van de praktijk op behoefte en theorie

Vroedvrouwen vormen de ideale hulpverleners om toekomstige ouders te voorzien van prenatale educatie. Dit wordt bevestigd in het beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw.

De huidige generatie vrouwen wordt echter geconfronteerd met nieuwe financiële, sociale, maatschappelijke en politieke uitdagingen waardoor niet enkel zijzelf, maar ook hun informatienoden veranderd zijn. Vroedvrouwen trachten aan deze evoluties tegemoet te komen, maar ondervinden een tekort aan onderzoek om hen hierbij te ondersteunen (Gagnon & Sandall, 2007). Het aanbod van prenatale educatie door vroedvrouwen is hierdoor de laatste decennia amper geëvolueerd ondanks de grote veranderingen in de omstandigheden en noden van zwangeren. Internationale studies en de partners van het onderzoek bevestigen dit hiaat. De inhoud van de huidige prenatale educatie is momenteel niet gestoeld op evidentie noch op de behoeften van zwangeren, maar is historisch gegroeid en gebaseerd op wat volgens vroedvrouwen interessant is voor de zwangere. Dit heeft als gevolg dat slechts 17% tot 30% van de Antwerpse vrouwen nog deelneemt aan de educatieve programma’s.

Zowel de toekomstige ouders als hulpverleners ervaren deze programma’s dan ook als ontoereikend. Ouders voelen zich onvoldoende geïnformeerd en ziekenhuisvroedvrouwen merken geen verschil in bevallingsproces tussen vrouwen die deze educatie programma’s volgden en vrouwen die geen prenatale educatie kregen. Prenatale programma’s bezitten nochtans het potentieel om positieve gevolgen te hebben op de mentale voorbereiding waarbij het gevoel van angst en controle cruciaal zijn voor een vlot verloop van de zwangerschap, het bevallingsproces en de voorbereiding op het ouderschap.

Er dient dus meer aandacht besteed te worden aan wie kinderen krijgt en wat hun behoeften zijn. Het werkveld is hierbij vragende partij voor een educatief programma dat afgestemd is op de noden van de vrouw van vandaag. Ze beschikken echter momenteel over onvoldoende informatie en tools om het huidige aanbod te optimaliseren op een adequate evidence-based manier. Bijgevolg willen wij in dit project de huidige educatie programma’s herbekijken door de behoeften van zwangere koppels na te gaan op gebied van prenatale educatie en bestaande literatuur te raadplegen om vervolgens een adequaat model te kunnen ontwikkelen en het effect hiervan te onderzoeken.

Contact

habadia.elasjadi@kdg.be
+32 3 613 15 94

 • Duur onderzoek: 1/09/2015 - 31/08/2017

 • Projectpartners: Expertisecentrum Kraamzorg Antwerpen De Kraamvogel, Huizen van het Kind, Kind en Gezin, ZNA Middelheim

 • KdG-medewerkers : Habadia El Asjadi, Tinne Vercauteren

 • Financiering: PWO

 • Medewerkers: 

  • Habadia El Asjadi

  • Najua El Fakeh

  • Tinne Vercauteren

  • Katja De Grande

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend