Prenatale zorg: gezondheidsvoorlichting en -begeleiding

Het doel van dit onderzoek was het meer toegankelijk maken van gezondheidsvoorlichting aan sociaal zwakkere aanstaande moeders.

Vroedvrouwen merkten immers dat prenatale voorlichting en begeleiding slechts een select publiek van autochtone koppels met een hogere socio-economische status bereikt. Dit terwijl men er van uit kan gaan dat juist zwakkere groepen hier meer nood aan hebben.

Naast een grondig literatuuronderzoek werden er ook interviews afgenomen met sociaaleconomisch zwakkere aanstaande moeders. Hieruit kon men afleiden wat hen precies tegenhield om naar een cursussen en infosessies te gaan.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan men werken aan een grotere toegankelijkheid voor de doelgroep.

Website 'Zwanger in Antwerpen': www.zwangerinantwerpen.be

Contact

kelly.vanhoof@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/09/2015 - 31/08/2017

  • Projectpartners: ZNA Sint-Erasmus, Ziekenhuis Sint-Vincentius, Kind & Gezin, Kind en Preventie, Antwerps Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel, Vlaamse Organisatie voor Vroedvrouwen, Universiteit van Antwerpen

  • KdG-medewerkers : Liesbet De Raedemaecker, Christine Ceulemans

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend