Preventie van drukletsels op het achterhoofd: een onderzoek naar een innovatief preventiebeleid vanuit verschillende risicopopulaties

Dit project bouwt verder op twee voorstudies, een éénjarig PWO- en een TETRA-project. In het éénjarig PWO-project werd een meting uitgevoerd op diensten intensieve zorgen naar de incidentie van drukletsels op het achterhoofd bij volwassenen.

Uit de voorlopige resultaten blijkt een incidentie van 3%, variërend per site tussen de 2% en 4%. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die uit recent onderzoek naar algemene drukletsels. Het ontstaan van drukletsels op een afdeling intensieve zorgen vormt een klinisch probleem. Op het achterhoofd van de patiënt zijn deze letsels moeilijk te observeren o.m. door de haargroei. De gevolgen zijn aanzienlijk voor de patiënt omdat drukletsels op het achterhoofd kunnen leiden tot blijvende alopecia alsook voor de maatschappij die de meerkost van deze complicatie zal dragen.

Het doel van voorliggend projectvoorstel is tweeërlei: vooreerst het documenteren van andere patiëntenpopulaties dan patiënten op intensieve zorgen die geconfronteerd worden met achterhoofddrukletsels in de klinische praktijk. Ten tweede beogen we het ontwikkelen, implementeren en valideren van een specifiek gericht op achterhoofddrukletsels preventiebeleid op diensten intensieve zorgen.

Na implementatie van het preventiebeleid zal er een nieuwe incidentiemeting worden uitgevoerd om de effectiviteit van dit preventiebeleid te verifiëren.

Contact

nancy.vangenechten@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1 september 2011 - 31 augustus 2013

  • Projectpartners: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, AZ KLINA, AZ Monica, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, Gasthuiszusters Antwerpen

  • KdG-medewerkers : Nancy Vangenechten, Mark Willekens, Christine Ceulemans, Erik Franck

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend