Publieksevenementen 4: ROI voor publieksevenementen - bezoekersaantallen

  • Hoeveel bezoekers telt een publieksevenement?
  • Of liever, hoe tel je best het aantal bezoekers tijdens deze evenementen en extrapoleer je de tellingen naar de totale duur en oppervlakte van je evenement?

Dat is niet eenvoudig en al zeker niet bij gratis toegankelijke publieksevenementen. Zoveel werd duidelijk tijdens eerder onderzoek naar de ROI voor publieksevenementen van de afstudeerrichting Event & Projectmanagement van Karel de Grote Hogeschool. Hierbij ontwikkelden de onderzoekers een methodologie om de maatschappelijke en economische impact van publieksevenementen in kaart te kunnen brengen.

Om in te kunnen zetten op die publieksevenementen met de hoogste return on investment (ROI) is niet enkel inzicht nodig in de maatschappelijke impact van deze evenementen, maar ook in de economische impact en in het aantal bezoekers.

Contact

christine.merckx@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/09/17 tot 31/12/18
  • Financiering: PWO

  • Projectpartners: Gemeente Puurs, The Retail Factory, Stad Gent, Stad Antwerpen, Ivox,

  • KdG-medewerkers: Christine Merckx, Julie De Smedt, Patrick Vanden Weyden, Kenneth De Ceulenaere

Met behulp van dit vervolgonderzoek wensen de onderzoekers de bestaande expertise omtrent bezoekerstellingen, die vandaag vnl. aanwezig is in de Retail sector (winkels en winkelcentra), verder uit te bouwen naar de evenementensector. Het juist inschatten van het aantal mensen dat een evenement zal bezoeken of daar aanwezig is, is niet enkel  van belang om de veiligheid op evenementen te kunnen waarborgen, maar ook om nauwkeurigere vraagvoorspellingen voor de inzet van mensen, middelen en materialen op korte termijn mogelijk te maken. Het aantal bezoekers dat werd geteld bepaalt dan vaak of het evenement een succes was, zeker volgens de media en de beleidsmakers.

De aantallen die gecommuniceerd worden, blijken zelden correct te zijn. Bovendien wordt publieksbereik steeds belangrijker bij subsidieverstrekkers en sponsors. Het helpt een groot bezoekersaantal bij de verantwoording naar de gemeenten. Meer bezoekers betekent meer aandacht en dus een betere onderhandelingspositie.

Het onderzoek zal naar voren brengen welke methode, of combinatie van methodes, voor publieksmetingen het meest geschikt is om uit te voeren op gratis toegankelijke publieksevenementen, rekening houdend met de verschillen in schaalgroottes, bezoekersstromen, locaties, aantal toegangswegen en de beschikbare budgetten. Doel is om de veelal onbetrouwbare en vooral ad hoc toegepaste schattingsmethodes te kunnen vervangen door doelgerichte en uniform in te zetten afwegingskaders en extrapolatiemethodes die door de evenementensector aangewend kunnen worden. Op deze manier wordt benchmarking met andere en vorige edities van publieksevenementen en een verdere professionalisering, ook van het gemeentelijk evenementenbeleid, mogelijk.