Risicoscreening op postnatale depressie

Van de populatie zwangere vrouwen is geweten dat 4 tot 18% binnen de 4 tot 12 weken na de bevalling depressief wordt. Dit onderzoek gaat na of we risicofactoren op het ontwikkelen van een postnatale depressie reeds in de eerste vier dagen na de partus kunnen detecteren. Indien zo, is er een belangrijke rol voor de vroedvrouw weggelegd inzake vroegtijdige detectie en preventie.

De onderzoeksgroep bestaat uit kraamvrouwen van 18 tot 45 jaar die de Nederlandse taal voldoende beheersen en die op vrijwillige basis aan het onderzoek meewerken. We werken hiervoor samen met de materniteiten in een Antwerps ziekenhuis en met zelfstandige vroedvrouwen.

Er zijn twee meetmomenten:

  1. Het eerste deel start vlak na de geboorte. In de eerste vier dagen postnataal vragen we om een vragenlijstenpakket in te vullen. Dit zal per dag ongeveer een tiental minuten duren. 
  2. Voor het tweede deel vragen we om in de twaalfde week na de bevalling twee korte vragenlijsten (5 minuten) in te vullen en via een vooraf gefrankeerde envelop terug te sturen.

 

Contact

kelly.vanhoof@kdg.be

  • Duur onderzoek: September 2009 - augustus 2012

  • Projectpartners: GZA Sint Augustinus, zelfstandige vroedvrouwen

  • KdG-medewerker: dr. Erik Franck en Kelly Van Hoo

     

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend