Seksualiteit bij gynaecologische kanker: een studie naar de seksualiteitsbeleving en informatienoden ter ontwikkeling en implementatie van een preventiebeleid

Gynaecologische kanker heeft een belangrijke impact op het algemeen welzijn van de vrouw. De behandeling van deze problematiek is vaak curatief en gezondheidsinterventies focussen zich vooral op het fysieke welzijn van de patiënt. De psychologische, sociale en seksuele gevolgen van deze aandoening verkrijgen, zowel in het onderzoeksveld als in de klinische praktijk, nog weinig aandacht (Maughan & Clarke, 2001). 

 

Het doel van dit onderzoeksproject is tweeledig. In eerste instantie zal deze studie de seksuele problematiek en de nood aan informatie in kaart brengen bij patiënten met gynaecologische kanker. Ten tweede beogen de onderzoekers aan deze informatiebehoefte tegemoet te komen door een multimediapakket te ontwikkelen en nadien te testen op zijn effectiviteit.

In België zijn er weinig studies die het seksueel functioneren en de seksualiteitsbeleving van deze doelgroep in beeld brengen. Ook de nood aan informatie rond de (veranderde) seksuele situatie is in België niet onderzocht. Daarnaast worden er op de gespecialiseerde afdelingen geen systematische acties ondernomen om patiënten met gynaecologische kanker van specifieke informatie inzake hun seksueel functioneren te voorzien.

Contact

saar.vanpottelberghe@kdg.be
+32 3 613 15 32

  • Duur onderzoek: 1 september 2011 - 31 augustus 2013

  • Projectpartners: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, AZ KLINA, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, Gasthuiszusters Antwerpen

  • KdG-medewerkers: Kim Van Hoof, Jurgen Dedeckere, Christine Ceulemans, Erik Franck

     

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend