SES Kleuters: Hoge betrokkenheid bij kleuters met lage SES!

Dit project start vanuit de vaststelling dat we er op dit moment in het Vlaamse kleuteronderwijs te weinig in slagen om het aanbod en de begeleiding te laten aansluiten bij de leefwereld van kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus. Dit resulteert op latere leeftijd in een prestatiekloof met kinderen uit hogere sociaaleconomische milieus.

 

Naar aanleiding van de zoektocht om de kwaliteit van het onderwijs in de kleuterklas te verhogen ontwikkelde de lerarenopleiding kleuteronderwijs van de Karel de Grote-hogeschool in 2010 het Stappenplan Ervaringsgerichte Praktijk. Eén van de cruciale stappen uit dit plan bestaat uit de verkenning van het belangstellingscentrum (thema) met de kleuters. Hierin onderzoekt de kleuteronderwijzer wat het belangstellingscentrum betekent voor de kleuters, wat ze hierover te weten willen komen en wat ze willen doen. Op basis hiervan ontwikkelt hij een aanbod op maat van de kleuters uit zijn klas. Het finale doel van deze werkwijze is het bevorderen van de betrokkenheid om zo te komen tot fundamentele ontwikkeling van alle kleuters.

Specifiek verwachten we dat het creëren van een aanbod op basis van een themaverkenning positieve gevolgen zal hebben voor de betrokkenheid van kinderen uit gezinnen met een lage socio- economische status (SES). Nadat we in de eerste fase van het onderzoek de best mogelijke vorm van de themaverkenning hebben bepaald door middel van design-based research, zal de bovenstaande hypothese getoetst worden in de praktijk. Hiertoe zullen we gebruik maken van het opzet ‘switching replications’, waarbij de deelnemende kleuteronderwijzers afwisselend een belangstellingscentrum uitwerken met en zonder een voorafgaande verkenning met de kleuters. Op basis van de analyse van de betrokkenheidsscores van de kleuters kunnen we uitspraken doen over de effectiviteit van deze stap uit het Stappenplan.

Contact

lien.deconinck@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2015 - september 2017

  • Projectpartners: Vrije Basisschool De Dames, Basisschool de Zevensprong, Basisschool De Zonnebloem, Sint-Ludgardisschool Merksem, Sint-Ludgardis Antwerpen, GVBS Sint-Jozef, Sint-Pietersschool Mechelen, Basisschool De Ham Mechelen

  • KdG-medewerkers: Lien De Coninck, Hannelore De Greve, Jo Van de Weghe, Jan Van de Wiele

     

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend