Social Return on Investment van smaaksturingsprojecten voor patiënten die chemotherapie krijgen

Toenemende schaarste aan publieke middelen heeft ertoe geleid dat steeds vaker gekeken wordt naar de prijs-kwaliteitverhouding van interventies. Traditioneel werden kosteneffectiviteit, nutsanalyse en kosten-batenanalyses gebruikt om de prijs-kwaliteitsverhouding van publiek gefinancierde projecten te onderzoeken.
De social return on investment (SROI) methodologie biedt de mogelijkheid om ruimere socio-economische uitkomsten te meten door de visie van de verschillende betrokkenen te analyseren en te berekenen naar een financiële ratio.
Een studie van de SROI van smaak-management interventies zal trachten om de economische en sociale uitkomsten van de interventie, die relevant en belangrijk zijn voor alle betrokkenen, te beoordelen en in kaart te brengen.

In het kader van een doctoraat willen we de Social Return kwantificeren en de resultaten voorbereiden voor presentatie aan beleidsmakers en bestuursorganen. Aan de hand van enkele onderzoeksvragen zal getracht worden een duidelijk beeld te scheppen van de waarde die de verschillende belanghebbenden hechten aan de positieve en negatieve gevolgen van deze implementatie

In deze eerste fase zal door middel van een (scoping) review onderzocht worden welke instrumenten worden gebruikt om zowel sociale als economische aspecten van Social Return on Investment (SROI) in gezondheidszorg te meten? Hoe werd SROI gekwantificeerd in eerder onderzoek?

Contact

Herman Vandevijvere
herman.vandevijvere@kdg.be
+32 3 502 23 10

  • Financiering:  Interne middelen

  • Duur onderzoek: September 2018 – Augustus 2019

  • Projectpartners:

    • Prof. Bart Geurden

    • Prof. Dimitri Mortelmans

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend