SUSSOL – Ontwikkeling van AI-gebaseerde software voor solvent selectie en substitutie

In vele industriële applicaties (bv. in de verfindustrie) worden oplosmiddelen (solventen) gebruikt. De traditionele solventen zijn meestal van petrochemische oorsprong en daardoor vaak erg brandbaar, vluchtig, toxisch en niet biodegradeerbaar. Het doel van het project Duurzame Solventen is het ontwikkelen van een softwaretool voor het vervangen van traditionele solventen in bestaande industriële applicaties door milieuvriendelijke alternatieven. De gebruikersgroep van de softwaretool zal vooral bestaan uit KMO’s, omdat daar vaak minder middelen beschikbaar zijn voor R&D.

Het project verloopt in 4 grote stappen:

 1. Inventarisatie van bestaande solventen en hun fysische en chemische eigenschappen.
 2. Preprocessing van de data en analyse van de matrix solvent vs. solventeigenschappen.
 3. Validatie van het optimale algoritme voor solvent-classificatie.
 4. Ontwerpen van een softwaretool.

Voor de analyse van de datamatrix zal gebruik gemaakt worden van Machine Learning, een onderdeel van Artificiële Intelligentie. Omdat het project naast het chemische luik ook een groot informatica-luik bevat, is het project een samenwerking tussen het onderzoekscentrum Duurzame Industrie en de opleiding Toegepaste Informatica. Partners uit de hele waardeketen zijn vertegenwoordigd in het project: producenten van solventen (Proviron en Dow Chemical), een verdeler van solventen (Caldic), een aantal gebruikers (Ecover, Boss Paints en Eco-point) en een ICT bedrijf (QFrame).

De ‘solvent substitution tool’ die in dit project ontwikkeld zal worden, zal een lage instapdrempel hebben. Dit wil zeggen dat hij ook gebruikt kan worden door mensen die geen sterke chemische achtergrond hebben. Vanwege de eenvoud en het gebruiksgemak van de softwaretool zal hij een zeer breed toepassingsveld kennen. Solventen worden immers in tal van producten gebruikt, bijvoorbeeld in inkten, verven, reinigingsmiddelen, lijmen, ...

Contact

jeroen.geuens@kdg.be
+32 3 613 19 24

 • Duur onderzoek: 1/10/2015 - 30/09/2017

 • Projectpartners: Caldic Belgium NV, Boss Paints NV, Ecover NV, Proviron Industries NV, Eco-point BV, QFrame

 • KdG-medewerkers: Herwig De Smet, Hannes Sels, Jeroen Geuens, Maarten Bartels

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie onder meer terecht voor:

 • Het vergroenen van chemische processen en hergebruiken van afvalstromen.
 • In-house ontwikkelde AI-gebaseerde tools om processen en producten te optimaliseren.
 • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.
 • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.

Contacteer ons vrijblijvend