U-CANsim

U-CANsim ontwikkelt een breed inzetbare toolchain en methodiek ter ondersteuning van bedrijven die reeds actief zijn of actief willen worden in de automotive herfabricage sector. De ondersteuning concentreert zich op een belangrijke stap in het herfabricage proces: het testen van geherfabriceerde onderdelen (als kwaliteitscontrole). De (toenemende) problemen die de herfabricage sector ondervindt bij het testen van automotive componenten zorgen voor een rem op de groei of de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. De meeste  problemen tijdens dit testen zijn te wijten aan de toenemende complexiteit van voertuigen en hun netwerkcommunicatie en het niet voorhanden zijn van een doelgerichte aanpak om deze problemen te tackelen.

Tijdens dit onderzoek worden een aantal cases geanalyseerd. De netwerkcommunicatie wordt simultaan met andere (sensor-)signalen gecapteerd en op een structurele manier wordt onderzocht wélke signalen cruciaal zijn voor het functioneren van het geherfabriceerde onderdeel. Wanneer de juiste signalen geïdentificeerd zijn, wordt het onderdeel door middel van een simulatie van deze signalen aangestuurd, zodat een testcyclus doorlopen kan worden.

Na analyse van de verschillende cases wordt een ondersteuningspakket samengesteld. Dit pakket is een breed toepasbare modulaire oplossing die bestaat uit de nodige hardware en custom software om gestructureerd aan input/output-analyse, netwerkanalyse en simulatie te doen. Bovendien wordt het pakket omschreven door een ondersteunende methodiek. Zo wordt het werkveld in staat gesteld de hierboven beschreven praktijkuitdaging aan te gaan, hun economische activiteiten uit te breiden of zelfs nieuwe markten te verkennen.

Contact

kristof.vos@KdG.be

  • Duur onderzoek: 1 januari 2019 - 31 december 2020
  • KdG- Medewerkers: Kristof Vos, Kris Martens