U-CANsim

U-CANsim ontwikkelde een breed inzetbare toolchain en methodiek ter ondersteuning van het werkveld, bestaande uit bedrijven die reeds actief zijn of actief willen worden in de automotive herfabricage-sector. De ondersteuning concentreert zich op een belangrijke stap in het herfabricage-proces: het testen van geherfabriceerde onderdelen als kwaliteitscontrole. De toenemende problemen die de herfabricage-sector ondervindt bij het testen van automotive componenten zorgen voor een rem op de groei  of de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. De meeste  problemen tijdens dit testen zijn te wijten aan de toenemende complexiteit van voertuigen en hun netwerkcommunicatie en het niet voorhanden zijn van een doelgerichte aanpak om deze problemen te tackelen.

De onderzoekers ontwikkelden een universele methode om mechatronische onderdelen aan te sturen los van het voertuig en op die manier de werking na herfabricage te gaan testen. In grote lijnen bestaat de methodiek uit 3 fasen.

  • Fase 1: Capteren van de inputs (netwerkcommunicatie en andere analoge en digitale signalen) op het werkend voertuig van het te testen onderdeel of subsysteem
  • Fase 2: Analyseren van de cruciale signalen voor het functioneren van het geherfabriceerde onderdeel.
  • Fase 3: Simulatie van de cruciale signalen totdat het onderdeel in werkingsmodus komt en een testcyclus doorlopen kan worden.

Een opstelling van een motor-ECU en brandstofsysteem, die het bench-testen van motor-ECU’s mogelijk maakt, is als democase ontwikkeld en kan bij interesse verder besproken worden.

Contact

kris.martens@kdg.be

+32 3 502 22 41

  • Duur onderzoek: 1 januari 2019 - 31 maart 2021
  • Financieringskanaal: PWO
  • KdG-onderzoekers: Kristof Vos, Kris Martens, Jonathan Put
  • Partners: Braem NV, CNH industrial (Iveco), Punch Powertrain, Protech Service and Engineering, Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
  • Onderzoekscentrum Duurzame Industrie

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.   

  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.   

Contacteer ons vrijblijvend