Urgentiecommunicatie: naar een veiligere patiëntenzorg: Crew Resource Management tijdens urgenties

Bij de publicatie van het Institute of Medicine rapport aangaande patiëntveiligheid, werd melding gemaakt van tussen de 44 000 en 98 000 patiënten die jaarlijks overlijden in Amerikaanse ziekenhuizen ingevolge medische fouten (Kohn, Corrigan, Donaldson, & editors, 2000). Deze cijfers kunnen geëxtrapoleerd worden naar andere ontwikkelde landen. Ondanks de hierdoor toegenomen aandacht voor onderzoek naar patiëntveiligheid, werden de resultaten nog niet concreet vertaald naar een veiligere patiëntenzorg (Stelfox, Palmisani, Scurlock, Orav, & Bates, 2006). Fouten van zorgverleners treffen bijna 1 op 10 gehospitaliseerde patiënten, met potentieel vermijdbare schade tot gevolg (de Vries, Ramrattan, Smorenburg, Gouma, & Boermeester, 2008).

 

Recente onderzoeken tonen aan dat de voornaamste oorzaken van deze fouten gelegen zijn in non- technische vaardigheden, zoals communicatie en teamwerk (Leonard, Graham, & Bonacum, 2004; Lingard et al., 2004; Woolf, Kuzel, Dovey, & Phillips, 2004). Voor technische vaardigheden zijn reeds tal van richtlijnen ontwikkeld, maar voor non-technische vaardigheden is dit momenteel nog ontbrekend. De luchtvaart, een vergelijkbare hoog- risico industrie, kampte met dezelfde veiligheidsproblemen (Powell & Hill, 2006). Daarop werd de CRM-training (Crew Resource Management) ontwikkeld om de non-technische vaardigheden van cockpitleden te optimaliseren, met een zeer veilige luchtvaart als resultaat (Ford, Henderson, & O'Hare, 2014). Onderzoek suggereerde reeds de toepassing van dergelijke training in de gezondheidszorg (Haerkens, Jenkins, & van der Hoeven, 2012).

In voorliggend PWO voorstel willen we middels ontwerpgericht onderzoek en in nauw overleg met CRM-experten en het werkveld (1) een evidence-based CRM-training ontwikkelen voor non- technische vaardigheden van zorgverleners tijdens urgenties. Resultaten uit momenteel lopend PWO- onderzoek naar de kwaliteit van non- technische vaardigheden zullen hierbij worden geïmplementeerd. Aan de hand van een voor-en nameting, waarbij ontwikkelde instrumenten uit lopende studie zullen worden gehanteerd, willen we (2) het effect van dergelijke training nagaan op de kwaliteit van non- technische vaardigheden. Zorgverleners zullen tevens in een kwantitatief en kwalitatief luik worden bevraagd of de CRM-training een effect heeft op de (perceptie) van geleverde kwaliteit van zorg. Met dit onderzoek willen we globaal genomen een bijdrage leveren aan de veiligheid van de patiëntenzorg.

Contact

sarah.deschepper@kdg.be
+32 3 613 15 49

  • Duur onderzoek: september 2014 - augustus 2015
  • Projectpartners: Universiteit Antwerpen, KAHO-Simulatie & Training Centrum Aalst (SiTCA), Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Vlaamse Vereniging voor Spoedgevallenverpleegkundigen (VVVS)
  • KdG-medewerkers: Sarah De Schepper en Erik Franck

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend