Masterclasses op aanvraag

Onderzoekscentrum Publieke Impact

Onderstaande masterclasses zijn reeds afgelopen. Op aanvraag organiseren deze masterclasses graag opnieuw.

  • Deze masterclasses worden steeds gevolgd door een rondetafelgesprek met andere professionals.
  • Leer tijdens de masterclasses van de experten, maar ook van elkaar!
  • Ben je als professional geïnteresseerd in één van deze onderwerpen?

Contacteer ons om een masterclass aan te vragen.

Duurzaam organiseren en communiceren

Stijn Lambert zero waste manager en mede-oprichter EcoFest.

Hoe organiseer je events op een duurzame manier en neem je zo een voorsprong op de toekomst? We bespreken concrete milieu-uitdagingen, zoals de mobiliteit van bezoekers naar events, de logistiek van materiaal en het aanbod aan eten en drinken. Maar er wordt ook ingezoomd op duurzame communicatie en dit aan de hand van concrete coses en voorbeelden. Stijn is expert in duurzame events. Als mede-oprichter van Ecofest wil hij bijdragen aan een groenere wereld door zero waste en milieuvriendelijke events mogelijk te maken. Met ruim 15 jaar expertise in de organisatie en begeleiding van duurzame events, combineert hij kennis over circulariteit en duurzaamheid met hands-on afvalbeheer op events.

Stijn Lambrecht

Crisismanagement, -organisatie en -communicatie van events

Tom Bellens, beherend vennoot Push To Talk

De coronacrisis liet de eventsector niet onaangeroerd. Events werden massaal uitgesteld en geannuleerd. Bedrijven gingen over kop, anderen net niet Steden en gemeenten moesten ook op het vlak van events een voorbeeldrol opnemen, maar hoe? Tom leert ons over crisismanagement in de eventsector en hoe je met verhoogde risico's aan de slag gaat. Welke beslissingen neem je als organisator? Wat communiceer je (of niet)? Tom adviseert als zaakvoerder van het event- en communicatiebureau Push To Talk talloze bedrijven, events en crisisteams in hun communicatie.

Impactvol subsidiëren van events

Praktijkvoorbeeld van de stad Roeselare: Hermen Six, eventcoördinator stad Roeselare

Het managen van de evenementen van een gemeente of ated is een hele uitdaging: Welke evenementen wil je aantrekken, welke liever niet? Hoe motiveer je de organisatie van impactvollere evenementen en hoe vertaal je dit in een lokaal subsidiereglement? Hermen is de gepassioneerde eventcoördinator van de stad Roeselare, een functie die zijn geloof in een efficiënte en bruisende lokale overheid tot in het uiterste drijft.

De toekomst van events postcorona

Ken Veerman, strategic designer en cultureel consultant

Na de coronacrisis keert de eventsector niet zomaar terug naar hoe het daarvoor was. De langdurige periode van beperkt sociaal contact zal een impact hebben op de rol van publieke events. Grote namen op de affiche worden even minder belangrijk, de kwaliteit van de ontmoeting des te belangrijker. Hoe kunnen organisatoren inspelen op deze veranderde nood aan ontmoeting? Welke kansen schuilen daar straks in? Welke rol nemen lokale besturen hier in op? En welke rol is er weggelegd voor het publiek? Ken is expert in strategic design. Hij deed de afgelopen 15 jaar ervaring op als leider van verschillende cultuurcentra en concertzalen. Hij adviseert culturele organisaties en besturen bij de strategische ontwikkeling van hun werking en hun verdienmodel.

Ken Veerman

Do's & don'ts bij het structureel bevragen van inwoners en eventbezoekers

Michiel Nuytemans, expert in (online) participatie en inwonersbevragingen

De inspraak van inwoners en eventbezoekers wordt steeds belangrijker bij de organisatie van events en al zeker om de publieke impact ervan in kaart te kunnen brengen. Regelmatige en structurele bevragingen vormen een belangrijk onderdeel van dergelijke impactanalyses. Maar hoe start je zo'n bevragingen op? Hoe vermijd je overbevraging? En hoe behandel je gevoelige informatie? Michiel heeft uitgebreide ervaring in het bevragen van burgers voor overheden. Met zijn bedrijf Tree Company tekent hij voor verschillende overheden trajecten uit om burgers meer te informeren over en te betrekken bij maatschappelijke uitdagingen en het beleid. 

Crowd counting

Maarten Weyn, professor UAntwerpen en mede-oprichter CrowdScan

Hoe kan je best het bezoekersaantal tellen in functie van de duur en omvang van je event? Wat doe je met locaties met meerdere toegangswegen? Het zo nauwkeurig mogelijk meten van mensenmassa's in de eventsector is een uitdaging. De organisator, het veiligheidspersoneel en de ordediensten spreken vaak over uiteenlopende bezoekersaantallen op hetzelfde event. Maar welke telmethode is het meest nauwkeurig en het meest geschikt voor jouw event? Maarten is expert in crowd counting. Zijn onderzoek bij imec-IDLab richt zich onder meer op digitale bezoekerstelmethoden voor drukbezochte plaatsen, zoals events.

Maarten Weyn

Bruisende handelskernen met events

Herman Konings, trendanalist en veranderingspsycholoog

Hoe kunnen events bijdragen aan bruisende handelskernen? Hoe kunnen juiste acties op touw gezet worden? Hiervoor is inzicht nodig in de trends en toekomstverwachtingen en de impact hiervan op het wonen, werken, winkelen en walsen in steden en gemeenten voor zowel de bewoners. bezoekers als bedrijven. Herman Konings vertrekt hierbij vanuit zijn boek Gap The Mind, wear de impact van een hedendaagse ingrijpende mondiale crisis op mens, markt en maatschappij centraal staat. Als expert in trendverschuivingen leert Herman je als event professional hoe om te gaan met deze nieuwe inzichten, attitudes, gedragingen en uitdagingen in jouw stad of gemeente. 

Herman Konings

Inclusieve organisaties en events

Sana Sellami, expert inclusie

Organisaties die actief inzetten op divers-sensitieve praktijken en een inclusief klimaat, zowel op het vlak van instroom als op vlak van retentie, zijn schaars. Dit geldt ook voor de eventsector in ons land. Hoe selecteer en rekruteer je best werknemers met een divers talent? Welke principes en praktijken kunnen inclusief teamwerk bevorderen? Leer tijdens deze master class alles over hoe meer inclusie in jouw organisatie te bevorderen, zodat Jouw events ook inclusiever kunnen worden georganiseerd. Sana is partner in onze onderzoeksprojecten naar inclusieve organisaties. Als expert strategie en inclusie bij Untitled Workers Club weet ze als geen onder hoe de organisatles achter de vele events inclusiever te maken.

Sana Sellami