Publieke Impact

Onderzoekscentrum

 • Ons onderzoek gaat over deze drie thema’s: 
  • Bruisende evenementen en ontmoetingen
  • Duurzaam en inclusief ondernemen
  • Slimme stedelijke sociale ruimtes
 • We geven antwoorden op vragen in jouw organisatie.  
 • We ontwikkelen kennis, data en praktijktools voor event professionals, bedrijven en publieke organisaties om impactvoller, duurzamer en slimmer te ontmoeten, ondernemen en organiseren. 
 • Deze tools kun jij direct op je evenement of in je organisatie inzetten, zoals tools om impact te meten, een activiteitenkoffer voor inclusieve teams, maar ook bijscholingen. 
 • Centrale vraag: Hoe maak je het leven, werken en vertoeven in stedelijke sociale ruimtes zo aangenaam mogelijk voor zowel de bewoners, bedrijven als bezoekers.  

Samenwerken in onderzoeksprojecten

Deelnemen aan een onderzoeksproject? Dan kan! Word met jouw organisatie proeftuin of word lid van een denkgroep. Ben je op zoek naar een onderzoekspartner voor een samenwerkingsverband van praktijkorganisaties? Ervaar je noden in je organisatie die jou een onderzoek waard lijken? Zoek je naar manieren om je organisatie te verduurzamen of te versterken? Leg ons je noden of vragen voor en we bekijken samen wat we voor jou kunnen betekenen. 

 

Bijscholingen en workshops

Op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten uit ons onderzoek? Volg één van onze bijscholingen of workshops. Dit kan zowel op onze campus als bij jou op de werkvloer.  

Maak gebruik van onze tools

 • Voorspel, meet en verbeter de impact van je evenement met deze tools:  
  • Maatschappelijke impact 
  • Economische impact 
  • Bezoekersaantallen 
  • Bezoekersprofielen 
  • Ecologische impact  
  • Veiligheidsrisico’s  
 • Creëer een inclusieve werkomgeving
  • Inclusief managen 
  • Inclusief werven 
  • Inclusief teamwerk  

Bruisende evenementen en ontmoetingen 

Een stad moet een fun city zijn waar het bruist, waar mensen kunnen wonen en elkaar veilig kunnen ontmoeten op een maatschappelijke, economisch en ecologische impactvolle manier. In deze onderzoekslijn ligt de focus op het faciliteren en optimaliseren van recreatieve, culturele en professionele evenementen en andere types ontmoetingen met een meerwaarde voor de stad, diens venues, lokale handelaars en bedrijven, inwoners en bezoekers.  

De centrale onderzoeksvragen: 

 • Hoe kunnen evenementen en andere type ontmoetingen zo impactvol mogelijk georganiseerd worden? Hoe kunnen de verschillende vormen van impact zo goed mogelijk voorspeld en gemeten worden en hoe kunnen deze impactmetingen de basis vormen voor verbetertrajecten? 
 • Hoe kunnen evenementen enerzijds zorgen voor meer levendigheid in de stad, zonder de leefbaarheid van de omgeving in het gedrang te brengen? Hoe dienen de veiligheid en vaak grote mensenmassa’s tijdens en naar aanloop van het evenement best gemanaged te worden?  
 • Hoe kan de veelheid aan ontmoetingen actief bijdragen aan florerende handelskernen en zorgen voor een economische stimulans van de lokale handel? Welke initiatieven kunnen hiertoe bijdragen?  

Realisaties

Naar het onderzoeksdomein.

Duurzaam en inclusief ondernemen 

Een stad moet ook een soft city zijn met organisaties en werknemers die een futureproof rol opnemen, duurzaam en inclusief ondernemen en streven naar sociale gelijkheid en ecologische duurzaamheid niet alleen bij het ontwikkelen, ondersteunen en faciliteren van (nieuwe) ontmoetingen in de stad maar ook binnen hun eigen werking.  

De centrale onderzoeksvragen: 

 • Hoe kan je als organisatie sociaal ondernemen en impactvol inzetten op diversiteit en inclusie op de werkvloer? Hoe zet je in op divers-sensitieve praktijken en een inclusief klimaat, zowel op het vlak van instroom als retentie? Hoe selecteer, rekruteer en manage je best werknemers met een divers talent? Welke praktijken kunnen inclusief teamwerk bevorderen?  
 • Hoe kan je als organisatie milieubewust, circulair en ecologisch ondernemen? Hoe geef je de duurzaamheidsstrategie van je organisatie vorm? Hoe schakel je een versnelling hoger om je organisatie futureproof te maken? Welke onderbouwde methodieken kunnen hiervoor ingezet worden?  
 • Op welke manier kan je als organisatie best maatschappelijk innoveren? Welke innovaties zijn maatschappelijk relevant en geschikt voor en door de verschillende ontmoetingssectoren en hoe dienen die best geïmplementeerd te worden? Hoe kunnen de opportuniteiten en valkuilen op voorhand ingeschat en vermeden worden? Hoe worden die innovaties best ontwikkeld en vinden ze hun weg naar de markt? 

Realisaties

Naar het onderzoeksdomein.

Slimme stedelijke sociale ruimtes  

De verschillende stedelijke sociale ruimtes (zoals winkelstraten, shoppingcentra, evenementenpleinen, venues, concertgebouwen, bibliotheken, culturele centra …) moeten ook smart zijn: ruimtes waar het aantrekkelijk is om te vertoeven, wonen en werken en waar boven alles de mensen centraal staan. Slim én sociaal, dus.  

Slimme stedelijke sociale ruimtes zijn meer dan louter technologische vernieuwingen zoals slimme verlichtingen, vuilnisbakken, camera’s, sensoren of het op afstand kunnen managen van objecten. Een slimme stedelijke sociale ruimte is in eerste instantie mensgericht en hanteert weldoordachte en participatieve oplossingen om efficiënt menselijke en ruimtelijke data en informatie te kunnen inwinnen, beheren en ontsluiten. Het is een constant streven naar de ontwikkeling van slimme sociale ruimtes in de stad waartoe bedrijven en bezoekers zich aangetrokken voelen maar waarop ook en bovenal de bewoners trots kunnen zijn.  

De centrale onderzoeksvragen: 

 • Hoe kunnen stedelijke sociale ruimtes divers, veilig, participatief en toegankelijk worden ingericht?  
 • Hoe kunnen data de inrichting van stedelijke sociale ruimtes sturen, met oog voor nieuwe digitale ontwikkelingen
 • Hoe kunnen stedelijke ruimtes socialer worden, met oog voor burgerparticipatie en bottom-up beleidsvorming? 

Naar het onderzoeksdomein.

Wil je samenwerken? Contacteer ons.

Joris Verhulst
Hoofd onderzoekscentrum
joris.verhulst@kdg.be
+32 486 475 386

Jolien Vangeel
Onderzoekscoördinator
jolien.vangeel@kdg.be

Eline Frison
Onderzoeker
eline.frison@kdg.be

Kris Spaepen
Onderzoeker
kris.spaepen@kdg.be

Liese Exelmans
Onderzoeker
liese.exelmans@kdg.be

Eva Vermeire
Onderzoeker
eva.vermeire@kdg.be

Gunilla de Graef
Onderzoeker
gunilla.degraef@kdg.be

Evelien Raman
Onderzoeker
evelien.raman@kdg.be

Yana Avramova
Onderzoeker
yana.avramova@kdg.be 

Yves Van Handenhove
Data & analyse
yves.vanhandenhove@kdg.be

Katrien De Schamphelaere
Admin & KdG Academy
katrien.deschamphelaere@kdg.be

Kenneth De Keulenaer
Tools & websites
kenneth.dekeulenaer@kdg.be 

Als onderzoekers willen wij het leven, werken en vertoeven in stedelijke sociale ruimtes zo aangenaam mogelijk maken voor zowel de bewoners, bedrijven als bezoekers. Wij streven naar impactvolle evenementen en ontmoetingen, georganiseerd door duurzame en inclusieve ondernemers in aantrekkelijke steden en venues waar iedereen zich welkom, thuis en veilig voelt.  

Hiertoe doen wij praktijkgericht wetenschappelijk (impact)onderzoek. Door het bestuderen van menselijke gedragingen, economische opportuniteiten en maatschappelijke innovaties kunnen wij event professionals, bedrijven en publieke organisaties actief in de verschillende ontmoetingssectoren inspireren, begeleiden en voorzien van kennis, data en tools.  

Onze expertise delen we niet enkel met (toekomstige) professionals, maar ook met beleidsmakers en het brede publiek. Met onze onderzoeken, dienstverlening, navormingen en wetenschapscommunicatie zetten we sterk in op kruisbestuivingen en partnerships die onze expertise aanvullen en versterken.  

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij het onderzoekscentrum Publieke Impact bijvoorbeeld ook terecht voor:

 • Onderzoeksdata en expertise over de brede evenementensector.
 • Tools en richtlijnen om jouw evenementen impactvoller te maken.
 • Navormingen en een netwerk van experten.
 • Onderzoek, advies en begeleiding op maat.

Contacteer ons vrijblijvend