Recordpoging onderzoekscentrum op circuit Zolder

Binnenkort doet een racewagen een gooi naar het elektrisch ronderecord op het circuit van Zolder en op de vleugel van deze wagen staat het logo van de Karel de Grote Hogeschool te blinken. Ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie staat namelijk mee aan de basis van dit racemonster.

Het expertisecentrum is de uitgelezen partner voor de Electric Racing Academy (ERA) door hun expertise in in-voertuig netwerkcommunicatie, duurzame brandstoffen en aandrijvingen. ERA bouwt met deze wagen een nieuwe racecompetitie uit waarin elektrische racewagens het tegen elkaar zullen opnemen. Zo ontstaat er een instapklasse voor zowel rijders als technisch personeel nieuw in de elektrische motorsport. Een belangrijke stap voor motorsport maar ook voor de algemene mobiliteit.

Kennisdeling met Electric Racing Academy
ERA klopte in eerste instantie aan bij het onderzoekscentrum met een concreet probleem rond in-voertuig netwerkcommunicatie. De focus lag niet enkel op het oplossen van het communicatieprobleem tussen de verschillende controllers, modules en inverter van het voertuig, maar ook op het delen van de kennis over hoe ERA in de toekomst gelijkaardige problemen best aanpakt. De voertuigcommunicatie en de motor-inverter setup werd geanalyseerd en geoptimaliseerd op de gloednieuwe MAHA 4-Wiel rollenbank van het onderzoekscentrum.

De opgedane inzichten in voertuigcommunicatie toonde ERA de mogelijkheden die men kan ontwikkelen op het voertuig door de data zo goed mogelijk te gebruiken. Het toegankelijk maken, interpreteren en correct inzetten van de beschikbare voertuigdate zorgt voor een stroomversnelling in de verdere ontwikkeling van het voertuig.
Kris Martens
Coördinator onderzoeksdomein Duurzame Energie en Mobiliteit van KdG

Ontwikkeling Vehicle Controle Module
Al snel groeide de korte samenwerking uit tot plannen voor een nauwere en meer structurele samenwerking. Samen met ERA is het expertisecentrum gestart met de ontwikkeling van een eigen Vehicle Controle Module die het centrale brein moet worden van het voertuig. Zo bouwen we samen een diepgaande theoretische en toegepaste expertise op rond elektrische aandrijflijnen.

Platform voor talentvolle racepiloten
De racecompetitie van deze elektrische wagens heeft als doel om zowel een platform te zijn voor talentvolle racepiloten, als om technische innovatie voor elektrische wagens op de racebaan te stimuleren. Zo werken we mee aan een duurzamere toekomst voor de autosport.

Deze nieuwe kennis op het vlak van netwerkcommunicatie en de volledig nieuwe toegepaste expertise rond elektrische aandrijflijnen zetten we bovendien rechtstreeks in bij onze professionele bacheloropleidingen. Martens: “De eerste afspraken voor stageplaatsen en integratie van de ERA-samenwerking in de module Elektrische en Hybride Voertuigen en de module Motorsport zijn gemaakt.”

De samenwerking met het expertisecentrum Duurzame Mobiliteit van KdG is voor ons een belangrijke. Kris vult met zijn expertisecentrum onze kennis aan met hun specifieke expertise en met de faciliteiten die het centrum heeft zoals de state-of-the-art-rollenbank.
Dieter Vanswijgenhoven
Electric Racing Academy
Remote video URL

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons bijvoorbeeld terecht voor:

  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.   

  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.   

Contacteer ons vrijblijvend