Wat is de match tussen Tinder en chemie?

Wat is de match tussen Tinder en chemie? Jeroen Geuens van ons onderzoekscentrum Duurzame Indsutrie legt het je in deze video uit. Samen met zijn collega-onderzoeker Jan Van Dierdonck van UCLL Research & Expertise verzorgde hij een Wetenschapscafé in Bibliotheek Permeke over hoe je afval een tweede leven geeft.

Remote video URL

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie onder meer terecht voor:

  • Het vergroenen van chemische processen en hergebruiken van afvalstromen.
  • In-house ontwikkelde AI-gebaseerde tools om processen en producten te optimaliseren.
  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.
  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.

Contacteer ons vrijblijvend