De middagpauze: de blinde vlek van het onderwijs

Middagpauzes in het basisonderwijs zijn een doorn in het oog van menig pedagoog, ouder en schooldirecteur. Een wettelijk kader voor deze ‘vergeten’ tijd ontbreekt en scholen missen handvaten om kinderen een waardevolle pauze te geven. Onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) bogen zich de afgelopen jaren over deze uitdaging. Conclusie: met kleine aanpassingen en door naar de kinderen te luisteren kunnen scholen hun middagpauze verbeteren. Tegelijkertijd is er dringend nood aan een wettelijk kader. We ontwikkelden een website met hands-on oplossingen voor zowel scholen als beleidsmakers.

Pauze geeft ritme

Onderzoekers Leen Dom en Linde Van Reusel onderzochten hoe basisscholen de middagpauze aangenamer kunnen maken. Ze vertaalden hun onderzoeksresultaten in een hands-on website voor scholen. "De middagpauze is een belangrijk onderdeel van de schooltijd. Niet alleen geeft de maaltijd ritme aan een schooldag. De middagspeeltijd is ook tijd waarin kinderen vrij samen kunnen spelen met hun vrienden. Tegelijkertijd zijn er vaak veel regels en weinig volwassenen om de regels te laten naleven."

Website

Op de website vind je handvatten om je middagpauze op school stapsgewijs te verbeteren. Je vindt methodieken om zelf te onderzoeken hoe kinderen, leraren en begeleiders de middagpauze ervaren en van daaruit verbeterstappen te formuleren. Je vindt op de website ook inspirerende voorbeelden en concrete tips en tricks om een aantal hot topics rond de middagpauze aan te pakken. Daarnaast vind je achtergrondinformatie over de wetgeving rond de middagpauze.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend