Duurzaam organiseren of eerst goed feesten?

Het duurzaam organiseren van vrijetijdsactiviteiten, culturele bijeenkomsten en andere types events: het lijkt vanzelfsprekend. In wiens missie staat duurzaamheid nog niet? Maar wie is er vandaag al écht mee bezig? En wat houdt veel bedrijven nog tegen om er vandaag al mee te starten? Laten we vooral samenwerken en leren van elkaar. Ons onderzoekscentrum Publieke Impact geeft tekst en uitleg.

Duurzame events

Recent onderzoek (december 2021) van ons onderzoekscentrum Publieke Impact leert dat niet enkel de eventbezoeker bezorgd is om de klimaatproblematiek. Ook steeds meer bedrijven actief in de verschillende ontmoetingssectoren zijn dat. Toch vindt slechts 27 procent van de bezoekers dat ze als individu impact kunnen hebben op de klimaatverandering. Dat is zorgwekkend. Deze terughoudendheid in het omzetten van intenties naar concrete acties merken we ook bij de bedrijven.

Hindernissenparcours

De switch maken naar duurzaam organiseren en ondernemen? Eventbedrijven moeten daarvoor nog heel wat hindernissen overwinnen. Een belangrijke hindernis is overleven na een langdurige, wereldwijde pandemie. Economisch overleven na twee rampjaren, dat is waar de focus van de meeste bedrijven ligt. En eerlijk gezegd: wie heeft daar geen begrip voor? Veel bedrijven zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis al gestopt en nog vele anderen staan aan de rand van het faillissement. Impactonderzoek van ons onderzoekscentrum leert dat meer dan een vierde van de organisatoren en toeleveranciers in ons land eind 2021 al in financiële moeilijkheden verkeerde. Meer dan 80 procent meent in 2022 in serieuze problemen te komen als het tij niet snel keert.

Duurzaam ondernemen

Is het gezien deze dramatische cijfers dan nog wel fair of realistisch om van hen extra duurzaamheidsinspanningen te vragen? Is duurzaam ondernemen niet enkel iets voor die bedrijven die het zich kunnen permitteren? Wellicht, maar we hebben vooral niet de luxe om het probleem te negeren. Duurzaam organiseren en ondernemen is een noodzaak willen we in de toekomst elkaar nog op festivals, in discotheken of theaterzalen ontmoeten.

De urgentie en de wil om duurzaam te organiseren en ondernemen is er bij de meeste bedrijven. Maar: het ontbreekt velen aan kennis en inspiratie om deze abstracte klimaatproblematiek praktisch aan te pakken. Ons onderzoek leert dat bijna een derde van de eventbedrijven hulp nodig heeft en wil bijleren over hoe ze de ecologische impact van hun activiteiten kunnen verminderen. En dat ondanks de economische crisis en financiële moeilijkheden.

Ons onderzoekscentrum wil hier een bijdrage leveren. Niet enkel door middel van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, maar ook door dialoog en in te zetten op de kritische succesfactoren voor duurzaam organiseren en ondernemen: solidariteit, samenwerking en strategie.

Nood aan solidariteit en samenwerking

Bedrijven die duurzame activiteiten organiseren houden rekening met zowel de maatschappelijke (people), economische (profit) als ecologische (planet) impact ervan. Dat is een hele uitdaging, waar vaak ook een kostenplaatje aanhangt. Wie gaat dat betalen? Onderzoek van ons onderzoekscentrum leert dat bijna de helft van de eventbezoekers bereid is om meer te betalen voor drank en eten tijdens events, zolang ze maar terug mogen feesten. En twee op drie bezoekers willen gerust meer betalen voor ticketprijzen om de extra kosten van de coronamaatregelen te helpen dragen. Maar wat met de extra inspanningen en kosten voor een duurzaam feestje?

Tijdens de zomer van 2021 mochten er terug (onder voorwaarden) events georganiseerd worden. Opvallend in deze crisistijd waren de vele inspanningen van organisatoren rond afvalbeheer en recyclage. Herbruikbare bekers waren de norm. Echter, zelden zo veel halflege vuilbakken gespot met daarnaast op de grond herbruikbare (!) en kapotgetrapte bekers. Zeker voor herbruikbare bekers waarvoor geen statiegeld gevraagd werd, was dit fenomeen merkbaar op tal van events.

Duurzame events

Woke-beweging

Wat nu? Moeten we dan, net zoals bij de coronavaccins, mensen quasi verplichten om solidair te zijn en zij die niet meewerken ‘straffen’ met uitsluiting en boetes? Wellicht niet. Maar net als bij de coronacrisis kan de klimaatcrisis enkel opgelost worden wanneer we samenwerken. De succesformule is dan ook om weg te gaan van het ik- en nu-denken en te gaan naar een wij- en toekomstdenken. En dat zonder ‘beloning’ voor de geleverde prestaties. Maar is dat wel realistisch? Is de Westerse, toch ietwat verwende, maatschappij hier wel klaar voor?

Hoopvol is misschien wel de woke-beweging. Deze beweging ijvert voor meer bewustzijn in de samenleving. Ze zetten in op thema’s als racisme, uitsluiting en klimaat. Way to go! Maar omwille van hun extremer denken en handelen worden ze niet altijd au sérieux genomen. De intentie is goed, hoewel het indelen van mensen in goed en fout niet de meest aangewezen strategie is. Zo ontstaat er nog meer verdeeldheid in de maatschappij en dat hebben we nu net niet nodig. We moeten solidair zijn en samenwerken, zowel de eventbezoekers als de bedrijven.

Strategie, maar vooral: start!

Er is duidelijk nood aan een strategie. Welke initiatieven en activiteiten onderneem je best als bedrijf? Hoe kan je het gewenste gedrag bij je medewerkers en bezoekers bewerkstelligen? Hoe geraken die bekers IN in plaats van ROND de vuilbak?

En ook: duurzame organisaties, wat is dat? We denken te vaak enkel aan afvalbeheer, recyclage en CO2-uitstoot. Maar als bedrijf kan je zoveel meer doen om duurzaam te ondernemen en tegelijkertijd winstgevend te zijn. Want dat is de kortetermijnbeloning, en in feite de noodzaak van elk bedrijf. Minstens de kosten moeten gedekt kunnen worden door de opbrengsten.

Er zijn veel vragen, heel wat hindernissen en de oplossingen zijn niet eenduidig. Veel organisaties die duurzaam willen organiseren en ondernemen kampen met een gebrek aan innovatieve ideeën en creatieve oplossingen. Dat is niet onlogisch. Zoek maar eens op het internet. Veel verder dan herbruikbare bekers en rietjes reikt de inspiratie niet. Professionals, en zeker zij die starten, hebben nood aan best practices en concrete handvaten, tips en yes-we-can-vibes.

Wil je ook minder eenmalige, invasieve megafestivals in de bergen, maar liever duurzame, inclusieve, lokale en winstgevende ontmoetingen? Wil je als organisator groots denken van nabij, vernieuwend en inspirerend zijn? Laat het ons weten, deel je vragen en ervaringen met andere bedrijven. Wat werkt en wat werkt niet? Be the teacher, not the preacher. Maar vooral: start! Liefst vandaag nog.

Kennisnetwerken

Als onderzoekscentrum Publieke Impact verrichten we onder meer onderzoek naar de ecologische impact van events. We ontwikkelen tools en brengen organisaties samen in kennisnetwerken. Wens je lid te worden van ons kennisnetwerk rond duurzaam organiseren en ondernemen? Laat het ons weten.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij het onderzoekscentrum Publieke Impact bijvoorbeeld ook terecht voor:

  • Onderzoeksdata en expertise over de brede evenementensector.
  • Tools en richtlijnen om jouw evenementen impactvoller te maken.
  • Navormingen en een netwerk van experten.
  • Onderzoek, advies en begeleiding op maat.

Contacteer ons vrijblijvend