Eventsector in 2021: de toestand blijft kritiek

Na het rampjaar 2020 bleef de Belgische eventsector ook in 2021 rake klappen krijgen. Zo zouden de event professionals in ons land het voorbije jaar gemiddeld meer dan 50 procent omzet verloren hebben ten opzichte van 2019. En de golf van ontslagen was in 2021 zelfs zwaarder dan in 2020. Dat leert het economisch impactonderzoek dat het onderzoekscentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) in december 2021 opnieuw uitvoerde.

Vergeleken met 2020 bleek de coronacrisis ook in 2021 financiële wonden te slaan in de eventsector. “In december 2020 gaven de event professionals (organisatoren en toeleveranciers) aan meer dan 75 procent omzet te verliezen ten opzichte 2019. Een jaar later, in december 2021, voorspelden de professionals nog steeds een omzetverlies van meer dan 50 procent tegenover 2019. Dat is zorgwekkend omdat er in 2021 toch meer events mochten doorgaan”, benadrukt onderzoeker Joris Verhulst. “Opvallend is dat de events die in 2021 wel konden plaatsvinden niet erg winstgevend waren. Een derde van de organisaties geeft aan dat ze meer verlieslatende dan winstgevende events hebben georganiseerd. De verwachting van de professionals is dat 2022 amper putten zal kunnen vullen door de vele onzekerheden en maatregelen.”

Expertisecentrum Publieke Impact_event
De motivatie is zoek: driekwart van de organisaties zegt dat ze hun personeel en zichzelf maar moeilijk gemotiveerd kunnen houden.
Joris Verhulst - onderzoekscentrum Publieke Impact

Personeel ontslagen of vertrekt zelf

Het impactonderzoek leert ook dat de golf van ontslagen in 2021 zelfs zwaarder was dan in 2020. De helft van de organisaties moest in 2021 contracten beëindigen met werknemers en/of vaste freelancers. In 2020 was dat ‘slechts’ 45 procent. Bijna 1 op 3 verwacht ook de komende maanden nog mensen te moeten ontslaan. Naast de ontslagen is er ook personeel dat beslist om zelf te vertrekken. De motivatie is zoek: driekwart van de organisaties zegt dat ze hun personeel en zichzelf maar moeilijk gemotiveerd kunnen houden. In 2021 vertrok er bij meer dan de helft van de organisaties personeel uit onzekerheid over de toekomst voor de sector. Dat is 16 procent meer dan in 2020.

De eventsector krimpt: sluiten of openhouden?

De combinatie van het gebrek aan voldoende steunmaatregelen met de huidige coronamaatregelen houden de event professionals in een wurggreep. Onderzoeker Joris Verhulst legt uit: “De organisaties kunnen niet op non-actief, maar meestal enkel met verlies draaien. Het is dus geen wonder dat bijna zes op tien organisaties al vaak gedacht hebben om hun activiteiten te stoppen. En 86 procent van de event professionals meent zelfs dat hun sector sinds de start van de coronacrisis al met gemiddeld 30 procent is gekrompen. Bijna twee op drie organisaties zouden het beter vinden om de sector met steunmaatregelen te sluiten dan dwangmatig te moeten openhouden.”

Anderzijds is 87 procent van de organisaties ervan overtuigd dat ze coronaveilige events kunnen organiseren, zeker na alle investeringen in onder meer ventilatie. Wel vragen ze eenduidige maatregelen. Van de organisaties oordeelt 63 procent dat, wat hen betreft, enkel gevaccineerden events mogen bezoeken zolang de coronacrisis woedt. Ook vindt 52 procent het moeilijk om de maatregelen te handhaven. Volgens bijna zes op tien organisaties legt de overheid de verantwoordelijkheid hiervoor te veel bij de organisatoren.

Voor meer onderzoeksresultaten raadpleeg het onderzoeksrapport.

Voor interviews en meer informatie, contacteer:

Joris Verhulst, hoofd onderzoekscentrum Publieke Impact

Joris.verhulst@kdg.be - 0486 47 53 86

Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de eventsector

Het expertisecentrum Publieke Impact bevroeg de Belgische eventsector in 2020 elk kwartaal (maart, juni, september en december) en in december 2021. Het expertisecentrum plant dit economisch impactonderzoek jaarlijks te herhalen.

Onderzoekscentrum Publieke Impact

Het onderzoekscentrum Publieke Impact streeft naar een publieke ruimte met zinvolle evenementiële, culturele en toeristische interacties die leiden tot maatschappelijke en economische meerwaarde. Door middel van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek levert het expertisecentrum kennis en expertise aan organisaties en overheden om het leven, vertoeven en werken in steden en gemeenten te verbeteren, zowel voor de bewoners, bezoekers als bedrijven.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij het onderzoekscentrum Publieke Impact bijvoorbeeld ook terecht voor:

  • Onderzoeksdata en expertise over de brede evenementensector.
  • Tools en richtlijnen om jouw evenementen impactvoller te maken.
  • Navormingen en een netwerk van experten.
  • Onderzoek, advies en begeleiding op maat.

Contacteer ons vrijblijvend