Hoe is het eigenlijk met de binnenschippers?

Binnenschipper zijn, wonen en werken op het water, vaak met partner en kinderen, het is geen job als een ander. Om de binnenschippers en hun gezinnen te ondersteunen biedt opbouwwerk vzw De Schroef al 40 jaar tal van verbindende activiteiten. Ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie nam op hun vraag hun werking onder de loep en onderzocht wat vandaag de noden en behoeften zijn van deze varende gemeenschap. Hoe gaat het met hen en wat hebben zij eigenlijk nodig? Ze komt tot een aantal aanbevelingen.

Lees het rapport

Ontmoetingsplaats

“Dat schippers aangeven dat ze vandaag moeite hebben met het ontwikkelen en onderhouden van contacten en een sociaal netwerk wekt geen grote verbazing”, vertelt onderzoeker Vicky Lyssens-Danneboom. “Het is nooit echt anders geweest. De jongste decennia is het probleem echter wel aanzienlijk toegenomen. Het wegvallen van de schippersbeurs – die samen met de omliggende cafeetjes dé ontmoetingsplaats bij uitstek was heeft een pak onderliggende contacten doen wegsmelten. Hoewel het toerbeurtensysteem zeker ook nadelen had, zorgde het er wel voor dat schippers vaak langere tijd moesten wachten tot ze weer aan de beurt waren, en konden ze op die manier sociale contacten vormen en onderhouden.”

Er is heel veel veranderd. Het romantische gaat er een beetje af. Maar we doen daaraan mee. Want een weekend stilliggen, dat kost geld. Of dat brengt geen geld op. Dus zeggen we: we gaan algauw een beetje doorvaren. We kunnen ook zeggen: we stoppen vrijdag en we doen iets anders. Dat kan. Omdat op den duur... ge wordt geleefd, hè. Want dat schip moet blijven varen. Dat is een bedrijf.
Binnenschipper

Luisterend oor

Vandaag hebben ze behoefte aan een inloopcentrum, een buurthuis voor hun rondvarende buurt om vrijelijk in en uit te lopen, wanneer het kan en past, en gelijkgestemden ontmoeten, een praatje maken en een luisterend oor vinden. Bij praktische problemen of problemen met het schip of hun financiën, kunnen ze altijd terugvallen op familie, vrienden of diensten. “Gaat het echter over relationele problemen of opvoedingsproblemen, dan is ‘niemand’ het meest voorkomende antwoord in ons onderzoek. Uiteraard dragen de marifoon, de smartphone, whatsapp en sociale media in grote mate bij aan de onderlinge communicatie, maar deze middelen volstaan niet in het geval van diepmenselijke problemen. Dan staat men er alleen voor. Vormt het woon- en werkgedeelte van het schip enerzijds een huiselijke cocon, dan is het tegelijk ook een kooi van Faraday waar eventuele noodsignalen geen uitweg vinden. Vandaar de uitdrukkelijke vraag naar een welzijnswerker die ze kennen en vertrouwen; het luisterend oor dat bij voorkeur ook online bereikbaar is.”

Het buurthuis is ook de plek voor evenementen. De Schroef organiseert, samen met enkele andere organisaties uit de binnenvaart, jaarlijks een groots Sinterklaasfeest waaraan niet alleen gezinnen met kinderen, maar alle generaties deelnemen. De agenda’s en vaarschema’s worden daar zelfs op afgestemd. Meer van dat, luidt het nadrukkelijk.

Het Sint-Niklaasfeest, dat is twee, drie dagen. […] met jonge mensen van het schippersleven die Zwarte Pieten zijn, een stuk of zeven. Dat is een verbinding tussen heel het schippersleven. De voorzitter van de Schippersgilde staat achter de toog. Die van de Open Scheepvaartdagen staat op te dienen, [….] staat aan de kas. Daar heb je een symbiose van het schippersleven. Niet alleen de ouderen, maar de dag dat de kinderen hun pakske krijgen voor Sinterklaas, ziet ge daar enorm veel jonge koppels. Die kennen mekaar ook, die nodigen mekaar ook uit voor doopsel- en trouwfeesten Dat is, denk ik, de voornaamste ontmoeting die er jaarlijks is waar je alle schippers treft…
Binnenschipper

De alarmbel

Een andere uitdaging is de moeilijkheid voor de varende gemeenschap om tot bij een zorgverlener te geraken, zoals een arts, tandarts, psycholoog of welzijnswerker. Ze werken enkel op afspraak én worstelen met lange wachtlijsten, terwijl de varenden nooit precies weten wanneer ze waar zullen zijn. De drempel wordt hoger, tot een niveau waarop de schippersgroep nadrukkelijk aan de alarmbel trekt. Maar dit probleem doet zich natuurlijk ook voor bij minder urgente maar daarom niet minder noodzakelijke diensten zoals pedicure, manicure en kapper.

Dokters en tandartsen, dat is wel miserie bij ons. Een tandarts moet je meestal maanden op voorhand kunnen vastleggen. Maar wij weten volgende week nog niet waar we gaan zijn. Dus dat is wel heel lastig...voor ons is het wachten tot we pijn hebben en dan naar de tandarts van wacht gaan, en anders is het een afspraak maken en hopen dat je tegen dan in de buurt bent. En anders moet je ze afzeggen en terug verzetten.
Binnenschipper
Mijn schoonmoeder, dat is altijd pas drie of vier dagen op voorhand dat ze weet dat ze eens van boord kan. En dan wil ze naar de kapper en is er geen plaats. Want ja, iedereen maakt zijn afspraken nu. Vroeger kon je bij de kapper binnenstappen en aanschuiven, maar dat is van oude stempel. Daar kan ze zich wel druk in maken, want ja, ze valt altijd uit de boot.
Binnenschipper

Beleidsaanbevelingen

  1. Welzijn. De binnenschippersgezinnen hebben recht op een volwaardige participatie aan de samenleving en op een volwaardige community-vorming. Het beleid zal dit moeten ondersteunen in de diverse aspecten die we aanstipten.
  2. Aanbevelingen aan de lokale en binnenvaartautoriteiten: een belangrijke verzuchting bij de schippers is de schrapping van een te groot aantal aanlegplaatsen wat hun contacten met de wereld en de eigen gemeenschap in grote mate bemoeilijkt.
  3. Daarnaast moeten de binnenvaartautoriteiten beseffen dat de opofferingen die van binnenschippers gevraagd worden aanzienlijk zijn. Weinig contacten en netwerking, onaangepastheid van de gezondheids-, welzijns-, cultuur-, sport- en vrijetijdsomkadering, doen de prangende vraag rijzen of er straks nog wel jongeren bereid gaan zijn om de binnenvaartjobs op zich te nemen.

De Schroef vzw in het kort

De Schroef vzw is het ontmoetingscentrum en de kleuterschool voor binnenschippers en hun gezinnen. Ze organiseert sportactiviteiten, jeugdkampen en allerhande verbindende activiteiten. Ze wil drempels verlagen en schippers(gezinnen) helpen om deel te nemen aan activiteiten en gebruik te maken van voorzieningen aan de wal op het vlak van socio-culturele activiteiten, opleiding en vorming, tewerkstelling en algemene welzijnszorg.

De Schroef kwam 40 jaar geleden organisch tot stand. De voorbije decennia heeft de binnenvaart een aanzienlijke evolutie doorgemaakt. Met de schepen is ook het beroep van binnenschipper sterk veranderd. Zo zijn de binnenschippers economisch uit een diep dal geklommen, maar is door de afschaffing van het beurssysteem – de evenredige vrachtverdeling – de concurrentie moordend geworden, met een sterke toename van de werk- en prestatiedruk als gevolg. Daarnaast is de binnenschippersbevolking nu gemiddeld geschoold, waar dit vroeger ver beneden het gemiddelde lag.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend