Beluister de podcast: Grote nood aan nascholing bij leerkrachten

Leerkrachten willen blijvend bijleren en dan het liefst samen met hun schoolteam, dat zegt het onderzoek dat we samen met AP Hogeschool deden onder duizend Antwerpse leerkrachten, directies en ondersteuners. Werken rond de individuele behoeften en capaciteiten van kinderen en welzijn en klasmanagement zijn de onderwerpen waarover ze willen bijleren. Wat we leren uit dit onderzoek passen we toe op ons navormingsaanbod voor die onderwijsprofessionals, KdG Academy. Beluister ook de podcast van De Standaard met Haydée De Loof, hoofd van ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs.

De noden van het Antwerpse onderwijsveld in kaart

Het onderzoek, uitgevoerd door ons onderzoekscentra Toekomstgedreven Onderwijs en LEERT! (AP) biedt voor het eerst op grote schaal begrip van de uitdagingen en behoeften van het Antwerpse onderwijsveld in hun voortdurende streven naar kwaliteitsonderwijs. Duizend leerkrachten, leraren in opleiding en directie stipten in een onlineonderzoek de meest prangende thema’s aan waarbinnen ze de nood voelen om zich te professionaliseren. Via focusgroepgesprekken ontstond een diepgaander en genuanceerder beeld over deze noden.

Leraren zien het als hun taak om zich blijvend te blijven professionaliseren. Ze vinden het heel belangrijk om levenslang te leren, en zich blijvend bij te scholen, ongeacht hoeveel ervaring ze al hebben. Ze hebben grote interesse om met een team nascholing te volgen omdat ze geloven dat dit meer impact heeft en informatiedoorstroming ten goede komt.

Welzijn en klasmanagement belangrijke sociaal-emotionele thema’s

Individuele leernoden van leerlingen is een belangrijk professionaliseringsthema. Leraren willen graag bijleren over hoe ze hun onderwijsaanpak en -activiteiten kunnen aanpassen aan de individuele behoeften en capaciteiten van kinderen. Vooral leerkrachten in het lager onderwijs en startende leerkrachten rapporteren hier een nood.

Welzijn en klasmanagement zijn belangrijke sociaal-emotionele thema’s. Onderwijsprofessionals erkennen het belang van het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving en willen graag tools en training ontvangen om dit te kunnen realiseren. Vooral leraren in opleiding en startende professionals willen nog bijleren over hoe ze studenten hierin kunnen ondersteunen.

Groeiende behoefte aan HR-beleid in onderwijs

Er is nood aan professionalisering rond HR-beleid. Het onderzoek benadrukte de groeiende behoefte aan HR-beleid in onderwijs, en de noodzaak om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Onderwijsprofessionals zijn actief bezig met hun loopbaan en de schoolorganisatie waarbinnen ze werken.

Haydée De Loof, hoofd van Toekomstgedreven Onderwijs verklaart: “Met ons praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek willen we rond echte noden van het onderwijsveld werken. We kunnen het onderwijs het best helpen door met goede oplossingen te komen voor de uitdagingen die zij ervaren. We vertalen deze noden naar ons navormingsaanbod van KdG Academy.” Ook Jan Ardies, hoofd van Leer! (AP) benadrukt het belang van het horen van het werkveld: “Dit onderzoek heeft rechtstreeks impact op de keuzes die we maken binnen ons expertisecentrum en het aanbod dat we hier tegenover zetten. We hebben het werkveld gehoord en willen hen goed kunnen ondersteunen.”

 

Wouter Schelfhout, professor aan expertisecentrum Antwerp School of Education (ASoE-UA) beaamt: “Onze werkgroepen binnen het Centrum Nascholing Onderwijs, die instaat voor het vormingsaanbod van ASoE, komen tot gelijkaardige conclusies wat betreft professionaliseringsnoden. Het is belangrijk dat hier, evidence-based, wordt op ingespeeld.”

De Antwerpse hogescholen slaan samen met ASoE/Universiteit Antwerpen de handen in elkaar om hun professionaliseringsaanbod aan te passen aan de vragen van het Antwerpse onderwijsveld.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend