Job shadowing als antwoord op tekort schoolleiders

De job van schoolleider raakt maar moeilijk ingevuld. Het is zelfs een knelpuntberoep. De onderzoekers van het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs concluderen dat onder meer het proeven van de job via job shadowing een antwoord kan zijn op het nijpende tekort. De Vlaamse overheid maakt sinds kort dergelijke meelooptrajecten mogelijk. Het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs werkte in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming een inspiratiegids uit over het hoe, wat en waarom van job shadowing voor leiderschap in onderwijs.

Webinar

We stelden de inspiratiegids voor tijdens een webinar. Bekijk zeker ook de PowerPoint.

Remote video URL

Waarom schaduwen

Oriënteren, ontwikkelen en opvolgen zijn de grote doelen van een schaduw- of meelooptraject. Schaduwen kan je helpen om leiderschap in onderwijs te verkennen en te reflecteren over een toekomstige loopbaan als directeur. Heb je de nodige competenties, past de job bij je werkwaarden en wie je bent als persoon? Je ontwikkelt tegelijkertijd leidinggevende competenties en brengt theorie en praktijk samen. Schaduwen kan ook een meerwaarde betekenen in de opvolging van een uit dienst tredende directeur. De geselecteerde directeur kan voor een tijdje meelopen met de voorganger om de school, het team en de leerlingen te leren kennen.

Het meelopen met verschillende directeurs heeft voor mij ook een zekere rust gegeven. In mijn school heb ik soms de indruk dat het onmogelijk is om als directeur niet kopje onder te gaan terwijl ik in school X echt zag dat de directeur ruimte had om zijn beleid uit te stippelen. In school Y werd ik dan weer erg geïnspireerd door de uitzonderlijke communicatievaardigheden van de directeur.
Adam
zorg-coördinator

Inspiratiegids

Hoe pak je job shadowing aan? Welke methoden zijn er en welke tools kunnen je als school en als schaduwer helpen? In de inspiratiegids staan we stil bij de diversiteit aan manieren om job shadowing in de praktijk te brengen en lichten de succesfactoren toe die in de wetenschappelijke literatuur aangehaald worden.

Lees de inspiratiegids

Lees het wetenschappelijk rapport

De Commissie voor Onderwijs van de Vlaamse regering besprak ons onderzoeksrapport, de inspiratiegids en onze aanbevelingen voor het beleid uitgebreid. Lees en herbekijk die bespreking hier.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend