Minder stress, meer stagesucces!

Hoe verhogen we weerbaarheid van studenten binnen de lerarenopleiding? Wat hebben zij nodig om hun stageperiode goed door te komen? Een aanzienlijk deel van de studenten stopt vroegtijdig met de stage of zelfs de opleiding. Ze vinden de  stageperiode erg stresserend en de werkdruk overstijgt hun draagkracht. Dit is heel jammer, niet alleen voor de studenten zelf, maar ook voor de samenleving die goede leerkrachten erg nodig heeft. We willen initiatieven uitwerken om studenten weerbaarder te maken en dienden hiervoor een projectvoorstel in bij JEZ!

Stevig in hun schoenen voor de klas

Met het project Minder stress, meer stagesucces willen we de weerbaarheid van studenten verhogen en ervoor zorgen dat ze stevig in hun schoenen voor de klas staan. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor kwetsbare studenten, want zij lopen het grootste risico om hun opleiding niet succesvol af te ronden.

Zo gaan we te werk: we brengen bestaande wetenschappelijke inzichten in kaart over stressoren en veerkrachtverhogende factoren. We koppelen dit aan de praktijkcontext van de stage voor leraren in opleiding en bevragen studenten over hun noden en ervaringen. Daarna gaan we samen met studenten in designteams concrete acties ontwikkelen die in de volgende stageperiode geëvalueerd worden op hun effectiviteit.

We ontwikkelen een opleidingsbrede aanpak van stressverlagende en veerkrachtverhogende acties die studenten kunnen gebruiken om hun stageperiode succesvol door te komen en hun droom te kunnen waarmaken om voor de klas te staan.

Steun ons

Wil je ons helpen? Dat kan! We hebben dit project ingediend bij JEZ!, de opvolger van Rode Neuzen Dag. JEZ! is een jongerencollectief dat de spotlight volop op jongeren wil zetten. Dat doen ze door thema's waar ze wakker van liggen op de kaart te zetten, jongeren aan het woord te laten en hun stem te verspreiden en door coole dingen te organiseren waar jongeren kunnen samenkomen. Maar ook door geld op te halen voor organisaties die zich inzetten voor jongeren. Ze selecteerden meeslepende projecten die de veerkracht, de positiviteit en de creativiteit van jongeren in de verf zetten en versterken of die jongeren de noodzakelijke duw in de rug geven om zich verder te ontwikkelen. Ons project is er daar één van.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend