COSMOS - Creating Organisational Structures for Meaningful Science Education through Open Schooling for all

COSMOS zet in op het creëren van schoolorganisatiestructuren die het leren van de leerlingen duurzaam kunnen oriënteren op het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijk relevante wetenschapskwesties. COSMOS gebruikt Socio-Scientific Inquiry Based Learning (SSIBL) als een pedagogisch middel om scholen open te stellen voor hun gemeenschappen door middel van een transformatieproces, met als doel het creëren van nieuwe partnerschappen binnen gemeenschappen die wetenschapsonderwijs kunnen bevorderen voor alle burgers, ongeacht geslacht, etniciteit of culturele achtergrond. Het transformeren en openstellen van scholen van een inkomend naar een uitgaand engagement in, met en voor hun gemeenschappen, maakt de open onderwijsaanpak uniek in het combineren van belangrijke cruciale elementen van innovatieve constructivistische pedagogie, lerarenopleiding, en het transformeren van de schoolorganisatiecultuur.

We zullen CORPOS (Core ORganisational structures for Promoting Open Schooling) opzetten in basisscholen en middelbare scholen om de betrokkenheid van de gemeenschap te vergemakkelijken. CORPOS zullen dan weer de oprichting van Communities of Practice (CoP) met niet-formele en informele onderwijsaanbieders, ondernemingen, gezinnen en andere belanghebbenden ondersteunen. De CoP zullen zich via SSIBL richten op relevante maatschappelijke vraagstukken, zorgen voor betrokkenheid van alle maatschappelijke actoren, en betekenisvolle levenservaringen opleveren, waardoor de belangstelling van studenten voor wetenschap en wetenschappelijke loopbanen wordt vergroot. We zullen ook zorgen voor de levensvatbaarheid en duurzaamheid van open scholen door nauw samen te werken met wetenschapsdocenten, stakeholders en schoolleiding, het aanbieden van professionele ontwikkeling van docenten aan te bieden, netwerken en samenwerking te ondersteunen en capaciteit op te bouwen.

Het COSMOS-consortium (12 partners, 7 landen) biedt transdisciplinaire samenwerking en expertise op het gebied van niet-formele en formele wetenschapseducatie, de opleiding van wetenschapsleraren, onderwijsorganisatie en leiderschap, en heeft sterke maatschappelijke banden binnen gemeenschappen, die allemaal borg staan voor de succesvolle uitvoering van COSMOS. De resulterende instrumenten, beleidsnota's en roadmaps zullen door scholen in heel Europa worden gebruikt.

Contact

jelle.boeve-depauw@kdg.be

+32 477 96 19 90

 • Financiering: European Union’s Horizon 2020 research and innovationprogramme under grant agreement No 101005982
 • Duur onderzoek: 01/01/2022 – 31/12/2024
 • Onderzoekers: Mart Doms, Philippe Bastiaenssens, Dr. Jelle Boeve-de Pauw

 • Projectpartners: 

  • Universiteit Utrecht (NL)

  • Karel de Grote Hogeschool (BE)

  • University of South Hampton (UK)

  • Karlstads Universitet (SE)

  • Universidade de Lisboa (PT)

  • Beit Berl College (IL)

  • Euroface Consulting (CZ)

  • Djapo (BE)

  • Winchester Science Centre (UK)

  • Ciencie Viva (PT)

  • Alma Löv Museum of Unexp. Art (SE)

  • Ministry of Education (IL)

Funded by the European Union

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
 • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend