DECIDE, het reduceren van bias bij besluitvorming in het hoger onderwijs

In het project DECIDE: De-biasing in Higher Education for Improved Decision-making Skills willen we met een Europees consortium van vijf partners uit Europa (Bulgarije, Turkije en België) op zoek gaan naar de meest effectieve en efficiënte strategieën die bijdragen aan wat we willen definiëren als een nieuwe competentie: de de-biasing & life-skills competence. We zien hier een bijzondere relevantie voor het onderwijs en voor beroepen en beroepssituaties waar onbevooroordeelde besluitvorming van cruciaal belang is.

Output

Via een literatuuronderzoek naar onderzoek en gegevens over de-biasingmethoden en -interventies zullen we een methodologie ontwerpen voor het testen van methodes voor de-biasinginterventietrajecten. Uit deze onderzoeksactiviteiten volgt een set competenties voor bias-awareness en bias-management die relevant zijn voor besluitvorming. Daarnaast maken we een handleiding voor professionals in het hoger onderwijs gericht op formatieve en summatieve beoordeling zonder vooroordelen, een handleiding over vooroordelen bij de beoordeling van leerlingen, een gratis online cursus op een LMS-platform - volledig gestructureerd en gevuld met inhoud - voor zelfstandig en begeleid leren. Ten slotte zullen we ook nog een reeks onderwijsstrategieën ontwikkelen.

Contact

mart.doms@kdg.be
+32 3 502 27 93

ama.amitai@kdg.be

+32 3 613 10 24

Projectpartners:

  • National Training Center (Bulgarije) – NTC (coördinatie)
  • Artevelde Hogeschool (België)
  • KOC University (Turkije)
  • Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgarije)
Funded by the European Union

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend