DemoVaSA: valorisatie van EPS uit spuislib als nabehandeling voor beton en als additief in lijmen

Elke afvalwaterzuiveringsinstallatie brengt een nieuwe afvalstroom met zich mee: spuislib. Waterzuiveringsbedrijven laten dit spuislib meestal tegen betaling verwijderen. In twee afgelopen PWO-projecten (VaSA en DemoVaSA) werd bestudeerd hoe deze afvalstroom gevaloriseerd kan worden. Er werd een extractieprocedure op punt gesteld om EPS te extraheren uit dit slib. Deze EPS bestaan voornamelijk uit polysacchariden en eiwitten, hierdoor kunnen ze gebruikt worden in verschillende industriële applicaties. In dit project zullen de geëxtraheerde EPS gevalideerd worden in twee applicaties.

Beton

Als eerste applicatie zal er een nabehandelingsproduct voor beton aangemaakt worden waarin de geëxtraheerde EPS verwerkt zitten. Het voordeel van dit nabehandelingsproduct ten opzichte van commercieel beschikbare producten is het feit dat dit product op water gebaseerd is en niet op een organisch solvent. Er zijn al een aantal producten op de markt die ook op water gebaseerd zijn, maar deze bevatten vaak producten afkomstig uit aardolie (vb. paraffine).

Lijm

Naast het gebruik van EPS in een nabehandelingsproduct voor beton kunnen de EPS ook dienen als additief in lijmen. De geëxtraheerde EPS kunnen tot 70% uit eiwitten bestaan. Momenteel worden er aan sommige lijmen al eiwitten toegevoegd. Het is echter zo dat deze eiwitten vaak van plantaardige oorsprong zijn (vb. soja, camelina), hierdoor kan er een conflict ontstaan omdat deze gewassen ook gebruikt worden in food en feed. De geëxtraheerde EPS zijn afkomstig van een afvalstroom en zijn vrij eenvoudig te extraheren, hierdoor is de kost om ze te verkrijgen beperkt.

Langs de ene kant willen bedrijven die beschikken over een afvalwaterzuiveringsinstallatie graag van hun slib af omdat ze nu dikwijls betalen om het slib te laten verwijderen. Langs de andere kant zijn er bedrijven die op zoek zijn naar innovaties op vlak van beton en lijmen. Op vlak van valorisatie wordt er gekeken naar twee kanten van de market needs:

  1. Er zal dienstverlening worden opgezet rond de extractie van EPS uit spuislib.
  2. De toepassingen in beton en lijm die in dit project ontwikkeld worden kunnen gepatenteerd worden.

Contact

jeroen.geuens@kdg.be

  • Financiering: IOF POC

  • Duur onderzoek: 01/1/2020 tot 31/1/2021

  • Onderzoekscentrum: Duurzame Industrie

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie onder meer terecht voor:

  • Het vergroenen van chemische processen en hergebruiken van afvalstromen.
  • In-house ontwikkelde AI-gebaseerde tools om processen en producten te optimaliseren.
  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.
  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.

Contacteer ons vrijblijvend