DIGIPED - Digitale Pedagogie voor de opvang van kinderen van 0 tot 6 jaar.

Waarom dit project?

Digitale media spelen vanaf erg jonge leeftijd een rol in de leefwereld van kinderen. In de literatuur vinden we aan de ene kant een grote bezorgdheid over de mogelijk negatieve effecten van digitalisering op de ontwikkeling van kinderen. Aan de andere kant is er optimisme over de kansen van digitalisering, met als kanttekening de bezorgdheid dat door ongelijkheid niet alle kinderen  die kansen kunnen benutten. De twee bezorgdheden leiden tot adviezen om al in de opvang en scholen voor baby’s, peuters en kleuters aandacht te besteden aan digitale geletterdheid en aan ‘digitale educatie’.

De adviezen om kinderbegeleiders de rol van mediamentor op zich te laten nemen, houden weinig rekening met de specifieke vereisten en de dagelijkse realiteit van de opvangpraktijk. In dit project willen we samen met kinderbegeleiders op zoek gaan naar manieren om in hun praktijk om te springen met de complexiteit die digitale media met zich meebrengen, rekening houdend met de wetenschappelijke literatuur én met de opvangpraktijk.

Doel van het onderzoek Uitgaande van de idee dat digitalisering al aanwezig is in de opvangpraktijk en in het dagelijkse leven van kinderen, zoeken we uit hoe we begeleiders en hun organisaties kunnen versterken in een pedagogisch verantwoorde én praktisch haalbare omgang met die digitalisering, in dit project een ‘digitale pedagogie’ (DIGIPED) genoemd. Zo kan de digitale pedagogie het handelingsrepertoire van begeleiders van kinderen van 0 tot 6 jaar uitbreiden.

Aanpak

Het onderzoek brengt de huidige omgang met digitalisering in de kinderopvang in kaart met mobile phone diaries in opvangsettings en met een survey voor kinderbegeleiders. Daarnaast kiest DIGIPED voor een intensieve, participatieve aanpak, in de vorm van een onderzoekslabo. Daarin werken we toe naar een digitale pedagogie, dankzij de methodiek van controversy mapping. 

Leerinhoud

In DIGIPED staan de perspectieven van kinderbegeleiders op het gebruik van digitale media centraal, samen met hun dagelijkse praktijken en handelingskaders hieromtrent. In eerste instantie willen we te weten komen welke kennis en opvattingen er leven bij hen om die pas daarna actief te kunnen verruimen en vertalen in hun pedagogische praktijk. Aangezien de digitale media snel evolueren, lijkt niet een kennistool zinvol maar een reflectiewijze en handelingsrepertoire die rekening houden met het professionele profiel van kinderbegeleiders.

Contact

an.piessens@kdg.be, +32 3 502 22 84

leen.dom@kdg.be, +32 3 613 15 50

mieke.jacomen@kdg.be, +32 3 502 23 15

 • Financiering: PWO
 • Duur onderzoek: 1 januari 2022 – 31 december 2023
 • Projectpartners:
  • MediaWijs – Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid

  • Vlaams Welzijnsverbond

  • Kinderopvang vzw (Turnhout)

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
 • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend