Emergent! Werken aan een collectieve innerlijke handelingsruimte

Sociale professionals worstelen in toenemende mate met gevoelens van onmacht en kwetsbaarheid in hun job (Van Robaeys, 2016). Werkveldpartners vertellen over terugkerende vragen:

 • Hoe omgaan met gevoelens van machteloosheid en morele stress?
 • Hoe de pijn van cliënten benaderen en omgaan met lijden?
 • Hoe zorg je voor jezelf?
 • Hoe communiceer je in team over geraaktheid en kwetsbaarheid?

Het zijn bij uitstek zingevingsvragen: trage, ambivalente, raadselachtige en waardegerichte vragen. Zingevingsvragen zijn geen normale vragen waarop een antwoord mogelijk is, maar vragen die een behoefte aan zingeving uitdrukken.

De individueel zingevende dimensie (wat voor soort professional kan/wil ik zijn?) en de collectief zingevende dimensie (wat hebben wij als organisatie bij te dragen aan een betere toekomst voor onze cliënten?) zijn prioritaire vragen voor professionals (Kuiken, 2018). Hoe kunnen we professionals ondersteunen in het zoeken naar antwoorden op deze vragen?

Output

Een eerste doel van dit onderzoek is om, aan de hand van het werkconcept collectieve innerlijke handelingsruimte een leerruimte te ontwikkelen waar sociale professionals, vanuit verbinding met de individuele en collectieve zingevende dimensie, in team antwoorden kunnen zoeken op de praktijkuitdagingen die hen confronteren. Een tweede doel is om te onderzoeken wat de randvoorwaarden zijn voor implementatie van de methodiek.

We doen actie-onderzoek binnen verschillende organisaties en met diverse experts (professionals, leidinggevenden, kunstenaars), opgebouwd via de fases van Design Thinking en via de inzet van bewustzijnsversterkende, belichaamde, intuïtieve en op kunst-gebaseerde technieken. De beoogde output is een methodiekboek om zingevende vragen in het sociaal werk via een collectieve innerlijke handelingsruimte te onderzoeken, podcasts die de betekenis van het gelopen onderzoeksproces voor de deelnemende professionals overbrengen naar een ruim publiek van professionals in het sociaal werk en een publicatie gericht op leidinggevenden en HRM-professionals over de implementatievoorwaarden van de methodiek.

Contact

bea.vanrobaeys@kdg.be

+32 3 613 19 51

 • Financiering: PWO

 • Duur onderzoek: 01/09/2021 - 31/08/2023

 • Betrokken onderzoekscentrum: onderzoekscentrum  Sociale Inclusie

 • Betrokken opleiding: Sociaal Werk

 • Projectpartners: 

  • Re-Align
  • De Touter vzw
  • Fara vzw
  • Timotheus vzw
  • Vlaams Welzijnsverbond
  • Team Sherpa Columbus Waas en Dender
 • Medewerker: 

  • Rona Kennedy

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
 • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend