GOTALK: meer inclusieve kinderparticipatie bij beleidsveranderingen

Het project GOTALK richt zich op het inclusiever en kindvriendelijker maken van besluitvormingsprocessen op school en in de vrije tijd. We zoeken naar manieren om inclusieve en kindvriendelijke participatie op school en in de vrije tijd te versterken en duurzaam te maken en om meer beleidsimpact te genereren waarbij rekening wordt gehouden met de stem van kinderen. Het project loopt in België en Italië, maar daarnaast zijn we op zoek naar manieren om de ideeën over kinderparticipatie uit het project ook bruikbaar te maken voor andere landen.

Inzichten verzamelen voor de toekomst

De processen in Vlaamse en Noord-Italiaanse scholen en organisaties worden gemonitord en geëvalueerd, met als doel inzichten te verzamelen voor de toekomst. Hiervoor worden gegevens verzameld van kinderen en jongeren, lerarenteams, aanbieders van vrijetijdsactiviteiten en beleidsmakers.

Ons doel is om innovatie in kinderparticipatie uit te proberen en te beschrijven zodat het toegankelijk wordt voor zoveel mogelijk organisaties die met kinderen werken, ook buiten Vlaanderen en Noord-Italië. We willen alle mogelijke partners betrekken in verschillende netwerken, zowel op lokaal als internationaal niveau. GOTALK is een project binnen het Europese CERV-programma Burgerschap, Educatie, Rechten en Waarden en wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Contact

anouk.vanderwildt@kdg.be

 • Financiering: CERV-2022-CHILD
 • Duur onderzoek: sept 2023 – aug 2025
 • KdG-medewerkers: Anouk Van Der Wildt, Marie Van Roost, An Piessens
 • Financiering: CERV EU
 • Partners:
  • België
   • AGBSO (Stedelijk Onderwijs Antwerpen)
  • Italië
   • International Institute of Humanitarian Law
   • University of Modena en Reggio Emilia
   • Fondazione E35
Logo

Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijk die van de Europese Unie of de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
 • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend