Implementatie van wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkundige praktijk

Sinds meer dan tien jaar heeft elke bachelor verpleegkundige de principes van Evidence Based practice (EBP) meegekregen in zijn opleiding. EBP effectief implementeren in de verpleegkundige praktijk blijft echter een moeizaam proces. Meer ervaren verpleegkundigen kennen de principes onvoldoende en de jongere verpleegkundigen slagen er niet in deze methodiek in het werkveld te integreren. Ook wordt de term in de praktijk vaak gebruikt, blijkt dit voor velen eerder een containerbegrip te zijn wat onduidelijkheid kan veroorzaken. Zowel mentoren in het werkveld als zorginstellingen geven daarnaast ook aan dat de nood naar opleiding rond dit thema groot is. 

Literatuur geeft aan dat verpleegkundigen hoogkwalitatieve zorg willen bieden en openstaan voor innovatie, maar door een gebrek aan kennis hebben, vooringenomen zijn tegen EBP en hierdoor een negatieve attitude tegen EBP aannemen. Ook meer praktische zaken zoals werkbelasting, geen toegang tot bewijsmateriaal en taalvaardigheidsproblemen bemoeilijken het proces. (Melnyk B.M., 2002,  Friesen-Storms J.H., e.a., 2015). 

Binnen dit project is het doel het uitwerken van een blended opleidingspakket rond EBP voor verpleegkundigen dat een antwoord kan bieden op voorgenoemde beperkingen. Hierbij wordt er gestart bij de definiëring van EBP, om dan de verdere toepassing en implementatie van EBP gericht op de eigen werkcontext te faciliteren. Door het combineren van e-learning en on-campus-momenten helpen we verpleegkundigen de combinatie met hun job te maken.   

Contact

klaas.martens@kdg.be

docent verpleegkunde, onderzoeker, promotor ESF-project

 • Medewerkers
  • Heléni De Backer, docent verpleegkunde, onderzoeker
  • Deborah Hilderson, docent verpleegkunde, onderzoeker
  • Wim Bouden, docent verpleegkunde
  • Sven De Smet, docent verpleegkunde, coördinator KdG Academy
  • Eva Goossens, Technology Enhanced Learner
  • Farrah Daponte, Adviseur Dienstverlening
 • Dit project kwam tot stand met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)
 • Duur onderzoek: 15/11/2021 – 14/10/2022
RRF

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend