LERAAR+

 • We ontwikkelen een toolkit die gebruikt kan worden om een duurzaam loopbaanbeleid in scholen vorm te geven om zo aantrekkelijke loopbaan- en groeikansen te creëren voor medewerkers.
 • Doel:
  • Knowhow en praktische tools ontwikkelen voor de onderwijspraktijk.
  • Toolkit met zelfscan, tools en ontwerpmethodiek.
  • Een bijbehorende training voor schoolbesturen.
 • Contact: loth.vandenouweland@kdg.be
 • Onderzoekscentrum: Toekomstgedreven Onderwijs
 • Financiering: Interreg VI (grensregio Vlaanderen – Nederland)
 • Duur onderzoek: 1 januari 2024 - 30 juni 2026

 • Projectpartner:
  • Fontys Hogeschool
  • AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
  • Algemeen Toegankelijk Onderwijs ‘s-Hertogenbosch (ATO) Scholenkring
  • 2College scholengroep

 

LERAAR+ wil een toolkit ontwikkelen die gebruikt kan worden om een duurzaam loopbaanbeleid in scholen vorm te geven om zo aantrekkelijke loopbaan- en groeikansen te creëren voor medewerkers. We werken in dit project samen met een andere hogeschool en drie schoolbesturen uit Vlaanderen en Nederland. 

Onderzoeksvragen

De toolkit richt zich op volgende thema’s: 

 • Aantrekkelijke werkgever: het creëren van aantrekkelijke jobs met loopbaanperspectief binnen de school/scholengroep. 
 • Jobinhoud en loopbaankansen: het creëren, aanbieden en evalueren van gedifferentieerde loopbaankansen op maat van individuele medewerkers. 
 • Professioneel leren: het ondersteunen, monitoren en evalueren van het professioneel leren van onderwijspersoneel in relatie tot deze loopbaankansen.

Waarom

Zowel in Nederland als Vlaanderen is er een aanzienlijk tekort aan onderwijspersoneel in het basis- en secundair onderwijs, zowel aan leraren als schoolleiders. In zowel wetenschappelijk onderzoek als het onderwijsbeleid in beide landen wordt erkend dat een degelijk loopbaan- en HR-beleid cruciaal is voor het aantrekken en behouden van onderwijspersoneel. De onderwijspraktijk heeft echter nood aan knowhow en praktische tools om een duurzaam loopbaanbeleid in scholen vorm te geven, en zo aantrekkelijke loopbaan- en groeikansen te creëren voor medewerkers. 

Onderzoeksmethode

De toolkit dient aan te sluiten bij concrete noden of vragen uit de onderwijspraktijk in beide regio’s én dient wetenschappelijk onderbouwd, gebruiksvriendelijk en breed inzetbaar te zijn.  Om dit te realiseren werken de onderzoekspartners en onderwijspartners van bij de start nauw samen om de toolkit in co-creatie te ontwikkelen. Hiertoe identificeren we concrete vraagstukken bij iedere onderwijspartner aan de hand van een beginsituatieanalyse. Vervolgens werken alle partners samen, in een lerend netwerk, tools uit die een antwoord bieden op deze vraagstukken, met bijhorende draaiboeken. Deze worden vervolgens uitgetest, geëvalueerd, verbeterd en tenslotte doorontwikkeld tot een samenhangende toolkit. 

Onderzoeksoutput

De toolkit zal bestaan uit een zelfscan die toelaat een beginsituatieanalyse uit te voeren, alsook tools met bijhorende handleiding, en een introductie in de ontwerpmethodiek. Daarnaast ontwikkelen we een bijhorende training voor schoolbesturen, beleidsmedewerkers en leidinggevenden.

De ontwikkelde toolkit zal gratis ter beschikking gesteld worden op de projectwebsite. De ontwikkelde training zal eenmalig gratis aangeboden worden en nadien ingebed worden in het professionaliseringsaanbod van KdG Academy en Fontys Hogeschool. Daarnaast plannen we brede communicatie over het project via een interne en externe nieuwsbrief, zullen we presentaties geven op praktijkgerichte en wetenschappelijke conferenties en zullen we een wetenschappelijke en praktijkgerichte publicatie realiseren.

Onderzoekers

Interreg_EU

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
 • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend