SUCCSeSS, SUperCritiCal Solutions for Side-stream valorisation

Er is op dit moment een trend in de markt om zijstromen van productieprocessen op te waarderen naar hoogwaardige ingrediënten. In het SUCCeSS-project gaat een consortium van academische en bedrijfspartners dit onderzoeken, met name rond de uitdagingen van het valoriseren van vetzuurdestillaten. Hoogwaardige componenten zoals bijvoorbeeld squaleen, sterolen, tocoferolen worden geëxtraheerd en gebruikt voor toepassingen in cosmetica, pharma en voedselindustrie. De laagwaardige componenten, i.e., de vetzuren, worden veresterd met superkritische methanol. Deze methyl esters zullen worden gebruikt als biosmeermiddel, biogebaseerde schoonmaakproducten of bio-oplosmiddelen.

Consortium

Het consortium bestaat uit onder andere Indinox, een bedrijf dat een sterke positie in de markt heeft verworven met het prefabriceren, bouwen, assembleren en installeren van pijpleidingen en Eco Treasures, actief in de winning van natuurlijke componenten. Zij richten zich op het ter beschikking stellen en op de markt brengen van geïsoleerde componenten met een hoge toegevoegde waarde die duurzaam zijn geproduceerd uit biologische/biologische nevenstromen. Beide bedrijven hebben hun krachten gebundeld met andere bedrijven (o.a. Cargill en GOVA), die ook geïnteresseerd zijn in het opwaarderen van zijstromen tot hoogwaardige grondstoffen. Ze vormen een consortium met academische partners: Karel de Grote Hogeschool, VITO, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen.

Contact

Meer lezen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie onder meer terecht voor:

  • Het vergroenen van chemische processen en hergebruiken van afvalstromen.
  • In-house ontwikkelde AI-gebaseerde tools om processen en producten te optimaliseren.
  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.
  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.

Contacteer ons vrijblijvend