Teamgericht werken aan burgerschap op school

Burgerschap is een thema dat de voorbije jaren steeds hoger op de onderwijsagenda staat. In de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs zijn burgerschapscompententies opgenomen als een aparte set van te realiseren sleutelcompetenties. Scholen moeten daarom hun inspanningen om rond burgerschap te werken aanzienlijk verhogen.

De samenwerking tussen leerkrachten om burgerschap te integreren in het curriculum is een uitdaging. Werken rond burgerschapscompetenties gebeurt in veel scholen gefragmenteerd. Nochtans is een geïntegreerde, schoolbrede benadering essentieel om tot het effectief verwerven van burgerschapscompetenties te komen. Het werkveld vraagt handvaten om schoolteams in dit proces te begeleiden.

Het doel van het onderzoek is het inzetten van kennis rond teamgericht werken in het onderwijs om begeleidings- en reflectie-instrumenten te ontwikkelen die schoolteams versterken om burgerschapscompetenties kwaliteitsvol te implementeren. Een onderwijskundig ontwerponderzoek wordt gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. We starten met het verfijnen van de probleemstelling samen met het werkveld. Tegelijk voeren we een verdiepende literatuurstudie uit over de thema’s teamgericht werken en burgerschap. Vervolgens kijken we naar good practices in verschillende scholen. We analyseren een aantal casestudies die inspireren voor de ontwikkeling van de begeleidings- en reflectie-instrumenten. Deze begeleidings- en reflectie-instrumenten ontwikkelen we in cocreatie met het werkveld. In een volgende stap testen een aantal scholen de ontwikkelde instrumenten uit. Ten slotte gaan we de bruikbaarheid van de instrumenten na en zorgen we voor een inbedding en verspreiding van de instrumenten in het werkveld.

We ontwikkelen een nieuw theoretisch kader met succesvolle schoolteamkenmerken in de context van burgerschap en teamgerichte begeleidings- en reflectie-instrumenten om met burgerschap op school aan de slag te gaan. Daarnaast beogen we een onderzoeksartikel van het ontwerponderzoek uit te schrijven.

Contact

Financieringskanaal: PWO

Looptijd: 01/04/2022 tot 31/03/2024

Projectpartners: 

  • Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

  • Pedagogische begeleidingsdienst GO!

  • Pedagogische begeleiding KathOndVla

  • Kruit (kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie)

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend