TIMSS 2023 – Trends in international Mathematics and Science Study

TIMSS is een internationaal vergelijkend onderzoek over de prestaties voor wiskunde en wetenschappen van leerlingen in het vierde leerjaar. In dit project slaan de Universiteit Antwerpen en KdG de handen in elkaar om te zorgen voor een optimale relevantie van TIMSS voor het Vlaamse onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk. De dataverzameling gebeurt bij een representatieve steekproef en de resultaten vormen de basis voor beleidsaanbevelingen en een valorisatietraject.

We zoomen daarbij in op:

 • Prestaties van Vlaamse leerlingen.
 • Verklaren van verschillen door leerling-, klas- en schoolkenmerken.
 • Vergelijken met andere landen.
 • Trends in de Vlaamse prestaties overheen de tijd.

We stellen ook een aantal bijkomende vragen:

 • Welke is de differentiële effectiviteit (wat werkt voor wie)?
 • Hoe draagt gedifferentieerd handelen in de klas bij aan de leerlingprestaties.
 • Welke professionaliseringsnoden ervaren Vlaamse leerkrachten om leerlingen te remediëren of laten excelleren voor wiskunde en wetenschappen?
 • Wat is het mode-effect van papieren versus digitale dataverzameling.

Parallel aan TIMSS 2023 zetten we met eigen financiering praktijkonderzoek op naar het implementeren van differentiatie in de lessen wiskunde en wetenschappen in de lagere school. De resultaten van TIMSS 2023 en van het praktijkonderzoek brengen we samen om onder meer een nascholing te ontwerpen en aan te bieden, om zo het wiskunde- en wetenschapsonderwijs in Vlaanderen te versterken.

Lees meer over TIMSS

Contact

haydee.deloof@kdg.be

+32 3 613 10 78

 • Financiering: Dep. Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid
 • Duur onderzoek: 01/01/2021 – 30/06/2025
 • Onderzoekers:

 • Projectpartner: Onderzoeksgroep Edubron (Universiteit Antwerpen)

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
 • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend