Uncontroversial: hoe maak je het onbespreekbare bespreekbaar in je klas?

In het project Uncontroversial: Making teachers comfortable with controversial issues willen we met een Europees consortium van vijf partners uit Europa (Nederland, Bulgarije, Portugal en België) leerkrachten secundair onderwijs ondersteunen bij het werken rond controversiële topics in de klas.

Momenteel geven leerkrachten immers aan te weinig te geloven in het eigen kunnen om dergelijke onderwerpen in de klas te behandelen en blijkt het moeilijk voor leerkrachten om de competenties van leerlingen te evalueren tijdens het bespreken van controversiële onderwerpen.

Na het uitvoeren van focusgroepen met leerkrachten, het in kaart brengen van huidige evaluatiepraktijken en de ontwikkeling van een digitale Bias Awareness Meter (BAM) zal het project komen tot een professionaliseringsaanbod voor leerkrachten.

Dit aanbod bestaat uit:

 • VR-toolkit
 • Aanbod om leerkrachten te professionaliseren via lesplannen en trainingen
 • Digitaal leerplatform

Actieve en kritische burger

Door in een veilige (school)omgeving respectvol te leren discussiëren over verschillen, op zoek te gaan naar overeenkomsten en samen een controversieel topic te behandelen, zijn leerlingen immers beter voorbereid op het leven in een diverse samenleving als een actieve en kritische burger.

Via het digitaal leerplatform en de deelnemende leerkrachten van Uncontroversial zullen de tools en vaardigheden verder worden verspreid naar andere leerkrachten en organisaties. De resultaten van dit project zullen daarnaast zowel in de lerarenopleiding van Karel de Grote Hogeschool als in die van de Erasmus Universiteit Rotterdam een plaats krijgen. Verder wordt de mogelijkheid verkend om het aanbod voor leerkrachten te accrediteren of een plaats te geven in het aanbod van KdG Academy, ons opleidingsaanbod voor professionals.

Contact

mart.doms@kdg.be
+32 3 502 27 93

ama.amitai@kdg.be

+32 3 613 10 24

 • Duur onderzoek: 01/9/2023 - 31/08/2026

 • Onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs

 • Financiering: Europese Unie

 • Projectpartners:
  • Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederland)
  • National Training Center (NTC) (Bulgarije)
  • DDL – Delft Digital Learning (Portugal)
  • Stichting Albeda (Nederland)
Funded by the European Union

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
 • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend