VIVID, valorisatie van vetten uit DAF-slib

We zoeken naar toepassingen voor olie/vet uit DAF-slib. Naast extractie en eventueel opzuiveren en/of modificeren brengen we de economische haalbaarheid van het ganse proces in kaart.

In het kort:

 • Een afvalstroom bij de zuivering van afvalwater is dissolved air flotation-slib (DAF) en bevat vaak een hoge concentratie aan olie of vet.
 • Het afvoeren van dit slib is duur.
 • We zoeken naar optimalisatie en toepassingen voor olie/vet uit DAF-slib. 

Beoogde output:

 • Geoptimaliseerd extractieproces
 • Overzicht van het vetgehalte en de samenstelling/zuiverheid van vet uit DAF-slib
 • Overzicht van de potentiële toepassingen/afzetmogelijkheden
 • Businessplan

Contact

jeroen.geuens@kdg.be
+32 3 502 22 16

 • Financiering: PWO
 • Duur onderzoek: 1 september 2021 - 31 december 2024
 • Onderzoekscentrum Duurzame Industrie
 • Partner:
  • Aaqua
  • Onderzoeksgroep BioWAVE (UAntwerpen)
  • Watercircle
  • VLAKWA
  • Cre@Aqua
  • Pluvera

Bij de zuivering van afvalwater ontstaan nieuwe afvalstromen. Dissolved air flotation-slib (DAF) is één van deze afvalstromen. Deze afvalstroom bevat vaak een hoge concentratie aan olie of vet.

Bedrijven met een afvalwaterzuiveringsinstallatie moeten momenteel betalen om hun slib te laten afvoeren. In sommige gevallen wordt het slib vergist waardoor biogas geproduceerd wordt maar dit is een eerder laagwaardige toepassing voor een grondstofstroom die hoogwaardige componenten bevat.

Wat zijn de toepassingen voor olie/vet uit DAF-slib?

In dit PWO-project wil het onderzoekscentrum Duurzame Industrie zoeken naar toepassingen voor olie/vet uit DAF-slib. De valorisatie van de onderzoeksresultaten is hierbij een belangrijk element. Het vet of de olie zal dus niet enkel geëxtraheerd en eventueel opgezuiverd en/of gemodificeerd worden, maar ook de economische haalbaarheid van het ganse proces wordt in kaart gebracht.

Eerst wordt de situatie in Vlaanderen in kaart gebracht: hoe zit het met het vetgehalte in DAF-slib uit verschillende sectoren, wat is de zuiverheid van het geëxtraheerde vet, … ? De extractieprocedure zal vervolgens geoptimaliseerd worden met het oog op de economische haalbaarheid van het proces. Samen met de extractieprocedure wordt ook de voorbehandeling, opzuivering en modificatie bestudeerd. Parallel aan het wetenschappelijk onderzoek wordt het valorisatieluik bestudeerd via een marktbevraging. Op basis van de resultaten van deze bevraging wordt een businessplan opgesteld.

Na afloop van het project is er een overzicht van het vetgehalte en de samenstelling/zuiverheid van vet uit DAF-slib afkomstig van verschillende industriële sectoren in Vlaanderen alsook een overzicht van de potentiële toepassingen/afzetmogelijkheden van dit vet.

Onderzoekers

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie onder meer terecht voor:

 • Het vergroenen van chemische processen en hergebruiken van afvalstromen.
 • In-house ontwikkelde AI-gebaseerde tools om processen en producten te optimaliseren.
 • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.
 • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.

Contacteer ons vrijblijvend