We practice as we preach

In onze bachelor-na-bachelors (banaba) Zorgverbreding en Remediërend Leren en Buitengewoon Onderwijs versterkt de huidige curriculumvernieuwing de nood aan een e-revolutie binnen het opleidingsaanbod, met een sterke focus op flexibel en gedifferentieerd leren.

Nood

De nood aan remediëring van startcompetenties kwam aan de oppervlakte in focusgesprekken met studenten in academiejaar 2019-2020, maar werd ook door onze opleidingsreview aangegeven en wordt door de docenten dagelijks ervaren tijdens de lessen, zo blijkt in teamvergaderingen.

De studenteninstroom binnen de banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren en Buitengewoon Onderwijs is zo divers dat we met bevragingen en flexibele e-leertrajecten meer tegemoet willen komen aan de individuele noden/behoeften van de student. Door de start te maken naar het opzetten van een professionele e-leergemeenschap willen we ervoor zorgen dat studenten en het werkveld van de banaba elkaar zowel tijdens als na het voltooien van de opleiding vinden om van en met elkaar te leren.

Onderzoeksaanpak

Er wordt gewerkt op 3 verschillende vlakken:

 1. Ontwikkelen van zelfevaluatie-instrumenten naargelang de noden die er zijn bij de studenten en volgens de docenten
 2. Ontwikkelen van de flexibele e-leertrajecten.
 3. Eerste stappen zetten naar het ontwikkelen van een professionele e-leergemeenschap.

Hierbij wordt steeds input van het docententeam gevraagd. Er wordt ook een focusgesprek met studenten gevoerd en we vertrekken van daaruit om een grote bevraging bij de studenten en alumni af te nemen. We doorlopen dus een cyclus van analyseren van praktijknoden, het ontwerpen, het testen en het verfijnen.

Output

We ontwikkelen zo zelfevaluatie-instrumenten voor studenten zodat ze hun eigen beginsituatie beter leren kennen en daardoor keuzes kunnen maken bij het volgen van de flexibele e-leertrajecten die we eveneens zullen ontwikkelen. De eerste stappen tot het opzetten van een professionele e-leergemeenschap zullen ook worden gezet.

Contact:

silke.goyvaerts@kdg.be

onderwijsondersteuner/TE-learner

Medewerkers:

 • Mart Doms
 • Ruben De Witte
 • Leen Stoffels
 • Heidi Lagast
 • Elke Kunkels
 • Anke Goossens.

Financiering: Europees Sociaal Fonds (ESF)

Duur onderzoek: 15/10/2021 – 14/10/2022

Betrokken opleiding: bachelor-na-bachelors (banaba) Zorgverbreding en Remediërend Leren en Buitengewoon Onderwijs

Betrokken onderzoekscentrum: Toekomstgedreven Onderwijs

RRF

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

 • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
 • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend