Inhoud en studiepunten van Human Resources Management

Eerste jaar

Partner van de business
21 studiepunten
Introductie in HRM
(
5 studiepunten
)

Wat betekent HRM voor individu en organisatie? Hoe was het vroeger, hoe is het nu? Je krijgt een eerste zicht op de belangrijkste HR-processen: werving en selectie, beoordeling, verloning, ontwikkeling, uitstroom.  

Actuele thema’s staan met stip op de agenda. Onderweg pik je ook heel wat vakjargon op en leer je stap voor stap het HR-werkveld kennen.

Organisatie-essentie
(
3 studiepunten
)

Wat is een organisatie? En wat is de rol van HRM in organisaties?

Je ontdekt al doende hoe een organisatie in elkaar zit. Je leert verschillende organisatieculturen en hun dynamiek kennen. Je ontwikkelt de basis van een toolbox voor de partner van de business: SMART-doelen formuleren, stakeholderanalyse opmaken ...

Sociologie
(
3 studiepunten
)

Sociologie onderzoekt hoe mensen beïnvloed worden door de samenleving maar ook hoe mensen de samenleving mee vormgeven. Je zet dan ook een sociologische bril op om eigen en andermans realiteit te begrijpen. En je leert hoe deze realiteit een effect heeft op HRM.

Mens, maatschappij en werk
(
5 studiepunten
)

Je bekijkt de individuele en maatschappelijke betekenis van ‘werk’, met focus op evoluties (digitalisering, internationalisering, kansengroepen …) en historische context, werkbeleving, kwaliteit van arbeid, kwetsbaarheid van werk, motivatie en samenwerken.

HR-consultancyproject 1
(
4 studiepunten
)

Je krijgt een introductie in teamwork en projectvaardigheden. Vertrekpunt is een concrete HR-vraag van een reële organisatie, bijvoorbeeld: ‘We willen de communicatie naar onze nieuwe medewerkers verbeteren, hoe pakken we dit aan?’ Je werkt een gestructureerde oplossing uit, met een doel, planning, eindproduct of advies. Je neemt actief deel aan een wekelijks feedbackmoment. Je presenteert het resultaat en verloop van de project-case.

Manager van talent
9 studiepunten
Psychologie
(
3 studiepunten
)

Je duikt in het domein van de psychologie en de basisprocessen van menselijk gedrag, met de focus op aspecten waar je als HR-professional mee te maken krijgt: perceptie, attitude, zelfbeeld, behoeften en emotie, motivatie, persoonlijkheid en gedrag, sociale omgeving en gedrag.

Werving en selectie 1
(
3 studiepunten
)

Hoe positioneer je je als werkgever op de markt? Hoe ziet een aantrekkelijke functieomschrijving eruit? Ga je via de social media op zoek naar nieuw talent of zet je (ook) andere kanalen in?  En hoe heet je iemand welkom in een nieuwe job? Van vacature tot aanwerving: een intens proces dat je stap voor stap leert kennen.

Learning & development
(
3 studiepunten
)

Welke kennis, vaardigheden en acties zijn er nodig om de bedrijfsdoelstellingen op een efficiënte manier te behalen? Of hoe zorg je ervoor dat collega’s zich kunnen bijscholen? Welkom in de wereld van competentiemanagement, talentmanagement en human resource development.

Reward expert
7 studiepunten
Sociaal recht 1
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe het recht op HRM van toepassing is. Je raakt vertrouwd met de regels van opmaak, uitvoering, schorsing en beëindiging van arbeidsovereenkomsten.

Payroll 1
(
3 studiepunten
)

Wat zijn de verschillende looncomponenten die een impact hebben op de berekening van het nettoloon? Hoe ziet een loonbrief eruit?  Wat zijn de (juridische) basisprincipes rond verloning en hoe zorg je ervoor dat iedereen tijdig betaald wordt? Al doende leer je de verschillende administratieve processen en tools kennen. 

HR data & tech promoter
7 studiepunten
HR data 1
(
3 studiepunten
)

Hoe kan je gegevens verzamelen, analyseren en begrijpen? Wat kan je ermee doen in een HR-context? En welke digitale tools helpen je een handje? Je leert op een efficiënte manier omgaan met data.

HR-onderzoeksvaardigheden
(
4 studiepunten
)

 Je ontwikkelt een onderzoekende houding en leert  hoe je wetenschappelijke en specialistische bronnen kan raadplegen om je handelen als HR-professional in de praktijk te onderbouwen. Aan de hand van een concrete vraag ga je op onderzoek uit. Je neemt deel aan kennis- en feedbackmomenten en je presenteert het resultaat van je onderzoek. 

Wendbare professional
16 studiepunten
Sociale en diverssensitieve vaardigheden
(
4 studiepunten
)

Je krijgt theoretische kaders aangereikt over communicatie, gedragspatronen en diverssensitieve communicatie. En je gaat praktisch aan de slag: feedback geven & ontvangen, professionele gespreksvoering, zelfreflectie …

Mijn professionele identiteit 1
(
4 studiepunten
)

Waar liggen jouw talenten, wat vind je belangrijk, waar droom je van en wat geeft je energie?  Door oefeningen, reflectie en job shadowing van een echte HR-professional ontdek je welke richtingen je uit kan: al doende kom je te weten wat jouw carrièrepad is.

Skills lab 1
(
5 studiepunten
)

De skills die je hier leert, ga je later nodig hebben in je job: (meertalige) mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands, Engels en Frans (live, video(call), social media, mailings ...). Je traint je presentatievaardigheden en voert zakelijke gesprekken en discussies met medestudenten. Durf te communiceren!

Skills lab 2
(
4 studiepunten
)

De skills die je hier leert, ga je later nodig hebben in je job: (meertalige) mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands, Engels en Frans (vergaderen, netwerken, conflictmanagement, samenwerken …). Durf te experimenteren!

Tweede jaar

Partner van de business
16 studiepunten
Bedrijfsmanagement
(
5 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in het reilen en zeilen van (kleine, middelgrote en grote) ondernemingen en maakt kennis met met verschillende aspecten van bedrijfsmanagement.

Diversiteit en inclusie
(
4 studiepunten
)

Welke impact heeft een diverse samenleving op een HRM-beleid? Hoe zorg je voor een inclusieve werkomgeving? Via kaders, kritische reflectie en concrete opdrachten ontwikkel je een diverssensitieve houding. Je gaat concreet aan de slag met het thema van diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

Welke ethische dilemma's kom je tegen als HR-professional? Hoe ga je op een professionele en deontologische manier aan de slag met HR-vraagstukken?  

HR-consultancyproject 2
(
4 studiepunten
)

Vertrekpunt is een concrete HR-vraag van een reële organisatie, bijvoorbeeld: ‘We hebben niet het juiste talent aangeworven, hoe doen we dat volgende keer beter?’ Je werkt een gestructureerde oplossing uit met een doel, planning, eindproduct of advies.  Je bevraagt de nodige stakeholders. Je neemt actief deel aan een wekelijks feedbackmoment. Je presenteert het resultaat en verloop van de project case.

Manager van talent
13 studiepunten
Prestatie- en loopbaanmanagement
(
4 studiepunten
)

Hoe zet je een systeem van prestatiemanagement op?  En hoe zit dat met die duurzame loopbanen? Welkom in de wereld van prestatie- en loopbaanmanagement.

Werving en selectie 2
(
3 studiepunten
)

We bouwen verder op werving en selectie 1. Je gaat aan de slag met concrete tools, stapt in het selectieproces en scherpt je selectievaardigheden aan. Zo word je helemaal klaargestoomd voor de rol van recruiter.

HR-gesprekken
(
3 studiepunten
)

Als HR-professional voer je verschillende gesprekken of coach je leidinggevenden in hun gespreksvaardigheden. Door oefening en feedback leer je hoe je deze gesprekken het beste aanpakt.

Career project
(
3 studiepunten
)

Ben je klaar om je medestudenten te coachen in hun talenten en loopbaan? Hoe bereid je hen voor op hun eerste stageplek? Steek je handen uit de mouwen want via dit boeiende project word je een echte loopbaancoach.

Reward expert
7 studiepunten
Sociaal recht 2
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe het recht op HRM van toepassing is, met de focus op  socialezekerheidsrecht.

Payroll 2
(
3 studiepunten
)

Wat zijn de (juridische) basisprincipes rond verloning en hoe zorg je ervoor dat iedereen tijdig betaald wordt? We zetten een stap verder in het boeiende domein van loonberekening en de verschillende loondocumenten.  

HR data & tech promotor
3 studiepunten
HR data 2
(
3 studiepunten
)

Je leert hoe je aan de slag gaat met het verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren van relevante HR-gerelateerde gegevens en wetenschappelijke informatie.  Je leert ook hoe je op basis van data aanbevelingen schrijft.

Wendbare professional
19 studiepunten
Mijn professionele identiteit 2
(
3 studiepunten
)

In welke organisatie functioneer jij het best?  Hoe bereid jij je voor op je stage?  Wat vind jij belangrijk in samenwerking?  Via oefeningen en reflectie kom je weer wat meer te weten over jezelf en zet je opnieuw een stap in je professionele loopbaan.

Skills lab 3
(
6 studiepunten
)

De skills die je hier leert, ga je later nodig hebben in je job: (meertalige) mondelinge en schriftelijke communicatie, projectmanagement, time management … in het Nederlands, Engels en Frans.

Stage 1
(
12 studiepunten
)

Je gaat 8 weken op stage, een unieke kans om de HR-praktijk ten volle te beleven.

Derde jaar

Partner van de business
16 studiepunten
Strategic HRM (in het Engels)
(
3 studiepunten
)

Als HR-professional moet je én oog te hebben voor de (economische) belangen van de organisatie én voor de (sociale) belangen van de medewerkers. Je leert hoe je beide belangen kan verenigen en hoe je effectief kan bijdragen aan het succes van een organisatie.

Duurzaam werk
(
3 studiepunten
)

Wat betekent 'duurzaamheid' voor een HRM-beleid en hoe maak je dat concreet? Je ontdekt de verschillende facetten van duurzaam werk en duurzaam HRM.

HR goes international (in het Engels)
(
4 studiepunten
)

 Via literatuur, werkbezoeken en internationale contacten leer  je  HR-trends & -uitdagingen bekijken vanuit verschillende internationale standpunten.

HR-consultancyproject 3
(
6 studiepunten
)

Wat je leerde in HR-consultancyproject 1 & 2 pas je nu toe op een concrete HR-vraag van je stageplaats: als  partner van de business kan je nu volop 'shinen'!

Manager van talent
4 studiepunten
Inspirerend coachen
(
4 studiepunten
)

Wil jij graag de groei van anderen professioneel leren faciliteren en dit via gestructureerde coachtechnieken? Welkom bij inspirerend coachen!

Reward expert
6 studiepunten
Sociaal recht 3
(
3 studiepunten
)

Je leert hoe het recht op HRM van toepassing is: je verbreedt en verdiept je kennis van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Compensation & benefits
(
3 studiepunten
)

Als laatste stap in loonbeheer leer je hoe je effectief een salarisbeleid op poten zet en welke mogelijkheden er vandaag bestaan in een flexibele en duurzame verloningsaanpak. 

HR data & tech promotor
7 studiepunten
HR tech
(
3 studiepunten
)

Mobile, social, AI, virtual reality en cloud technology veranderen de businessrealiteit van vandaag aan een razendsnel tempo. Ook binnen HR heeft digitalisering en robotisering zijn intrede gedaan. Surf mee op de recente ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de HR-wereld en leer wat jouw rol in deze evoluties kan betekenen.

HR-dashboards
(
4 studiepunten
)

Je raakt vertrouwd met KPI's en HR-data en je leert hoe je ze op een efficiënte manier kan visualiseren in dashboards.

Wendbare professional
27 studiepunten
Stage 2
(
18 studiepunten
)

Gespreid over 12 à 13 weken funtioneer je in een HRM-omgeving: hier zet je al je HRM-kennis en -vaardigheden in.  Je vertrekt niet onvoorbereid want wij stomen je klaar om het maximum uit je stage te halen.

Keuzevakken
(
9 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.