Human Resources Management

Professionele bachelor

 • Human Resources (HR) is alles wat met personeelsmanagement te maken heeft: sollicitaties opvolgen, lonen uitbetalen, een werksfeer creëren waar collega’s met plezier een bedrijf doen draaien …
 • Je bent sociaal en zakelijk tegelijk: je zorgt ervoor dat medewerkers zich goed voelen in hun job én dat ondernemingen hun doelstellingen halen.
 • Straffer nog: je gaat voluit voor een bloeiende arbeidsmarkt waarin iedereen meetelt: zinvol werk, haalbaar werk en jobs met écht gelijke kansen.
 • Al doende leer je, ook buiten de schoolmuren: twee keer op stage, échte opdrachten van échte bedrijven, elk jaar op teambuilding.
 • Elke organisatie heeft een personeelsbeleid, dus je kan om het even waar aan de slag: KMO, multinational, bank, stad, ziekenhuis, school, cultureel centrum …
 • Verder studeren? Een masterdiploma (via schakeljaar) en bijscholingen zijn mogelijke next steps.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Human Resources Management is een professionele bacheloropleiding van 180 studiepunten (= drie jaar studeren). Ontdek hoe een sterk personeelsbeleid het beste uit mensen én organisaties haalt.

Eerste jaar

 • Je gaat aan de slag met talent (dat van anderen én dat van jezelf) en laat de payroll rinkelen (een vlotte loonadministratie is goud waard).
 • Je werkt met mensen én je regelt praktische zaken (HR software helpt je hierbij een handje).
 • Een inleiding in menselijk gedrag, organisaties en maatschappij maakt dat je altijd kan terugvallen op een stevige theoretische basis.
 • Je lost als studententeam reële HR-vragen van organisaties op.

Tweede jaar

 • Talentmanagement, loonbeleid, meten is weten? Staat allemaal in het teken van goed draaiende organisaties waarin iedereen meetelt.
 • Praktijktopper van het jaar is Career project: een interessant traject waarbij je studenten van andere opleidingen begeleidt in hun stagevoorbereiding (CV, sollicitatietips, …).
 • Je gaat zelf ook op stage, meteen voor 8 weken!

Derde jaar

 • Voor welke keuzevakken ga je?
 • Waarover maak je je research- en consultancyopdracht?
 • Waar loop je 12 weken eindstage?
 • Jij kiest. Zo leer je de sector en jezelf nog beter kennen.
 • Je studeert af als een allround HR professional. Die kan vele kanten uit: organisatie en loonadministratie, coachen en talentonwikkeling, data-analyse en beleid? The choice is yours!
Remote video URL

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Partner van de business
21 studiepunten
Introductie in HRM
(
5 studiepunten
)

Wat betekent HRM voor individu en organisatie? Hoe was het vroeger, hoe is het nu? Je krijgt een eerste zicht op de belangrijkste HR-processen: werving en selectie, beoordeling, verloning, ontwikkeling, uitstroom.  

Actuele thema’s staan met stip op de agenda. Onderweg pik je ook heel wat vakjargon op en leer je stap voor stap het HR-werkveld kennen.

Organisatie-essentie
(
3 studiepunten
)

Wat is een organisatie? En wat is de rol van HRM in organisaties?

Je ontdekt al doende hoe een organisatie in elkaar zit. Je leert verschillende organisatieculturen en hun dynamiek kennen. Je ontwikkelt de basis van een toolbox voor de partner van de business: SMART-doelen formuleren, stakeholderanalyse opmaken ...

Sociologie
(
3 studiepunten
)

Sociologie onderzoekt hoe mensen beïnvloed worden door de samenleving maar ook hoe mensen de samenleving mee vormgeven. Je zet dan ook een sociologische bril op om eigen en andermans realiteit te begrijpen. En je leert hoe deze realiteit een effect heeft op HRM.

Mens, maatschappij en werk
(
5 studiepunten
)

Je bekijkt de individuele en maatschappelijke betekenis van ‘werk’, met focus op evoluties (digitalisering, internationalisering, kansengroepen …) en historische context, werkbeleving, kwaliteit van arbeid, kwetsbaarheid van werk, motivatie en samenwerken.

HR-consultancyproject 1
(
4 studiepunten
)

Je krijgt een introductie in teamwork en projectvaardigheden. Vertrekpunt is een concrete HR-vraag van een reële organisatie, bijvoorbeeld: ‘We willen de communicatie naar onze nieuwe medewerkers verbeteren, hoe pakken we dit aan?’ Je werkt een gestructureerde oplossing uit, met een doel, planning, eindproduct of advies. Je neemt actief deel aan een wekelijks feedbackmoment. Je presenteert het resultaat en verloop van de project-case.

Manager van talent
9 studiepunten
Psychologie
(
3 studiepunten
)

Je duikt in het domein van de psychologie en de basisprocessen van menselijk gedrag, met de focus op aspecten waar je als HR-professional mee te maken krijgt: perceptie, attitude, zelfbeeld, behoeften en emotie, motivatie, persoonlijkheid en gedrag, sociale omgeving en gedrag.

Werving en selectie 1
(
3 studiepunten
)

Hoe positioneer je je als werkgever op de markt? Hoe ziet een aantrekkelijke functieomschrijving eruit? Ga je via de social media op zoek naar nieuw talent of zet je (ook) andere kanalen in?  En hoe heet je iemand welkom in een nieuwe job? Van vacature tot aanwerving: een intens proces dat je stap voor stap leert kennen.

Learning & development
(
3 studiepunten
)

Welke kennis, vaardigheden en acties zijn er nodig om de bedrijfsdoelstellingen op een efficiënte manier te behalen? Of hoe zorg je ervoor dat collega’s zich kunnen bijscholen? Welkom in de wereld van competentiemanagement, talentmanagement en human resource development.

Reward expert
7 studiepunten
Sociaal recht 1
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe het recht op HRM van toepassing is. Je raakt vertrouwd met de regels van opmaak, uitvoering, schorsing en beëindiging van arbeidsovereenkomsten.

Payroll 1
(
3 studiepunten
)

Wat zijn de verschillende looncomponenten die een impact hebben op de berekening van het nettoloon? Hoe ziet een loonbrief eruit?  Wat zijn de (juridische) basisprincipes rond verloning en hoe zorg je ervoor dat iedereen tijdig betaald wordt? Al doende leer je de verschillende administratieve processen en tools kennen. 

HR data & tech promoter
7 studiepunten
HR data 1
(
3 studiepunten
)

Hoe kan je gegevens verzamelen, analyseren en begrijpen? Wat kan je ermee doen in een HR-context? En welke digitale tools helpen je een handje? Je leert op een efficiënte manier omgaan met data.

HR-onderzoeksvaardigheden
(
4 studiepunten
)

 Je ontwikkelt een onderzoekende houding en leert  hoe je wetenschappelijke en specialistische bronnen kan raadplegen om je handelen als HR-professional in de praktijk te onderbouwen. Aan de hand van een concrete vraag ga je op onderzoek uit. Je neemt deel aan kennis- en feedbackmomenten en je presenteert het resultaat van je onderzoek. 

Wendbare professional
16 studiepunten
Sociale en diverssensitieve vaardigheden
(
4 studiepunten
)

Je krijgt theoretische kaders aangereikt over communicatie, gedragspatronen en diverssensitieve communicatie. En je gaat praktisch aan de slag: feedback geven & ontvangen, professionele gespreksvoering, zelfreflectie …

Mijn professionele identiteit 1
(
4 studiepunten
)

Waar liggen jouw talenten, wat vind je belangrijk, waar droom je van en wat geeft je energie?  Door oefeningen, reflectie en job shadowing van een echte HR-professional ontdek je welke richtingen je uit kan: al doende kom je te weten wat jouw carrièrepad is.

Skills lab 1
(
5 studiepunten
)

De skills die je hier leert, ga je later nodig hebben in je job: (meertalige) mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands, Engels en Frans (live, video(call), social media, mailings ...). Je traint je presentatievaardigheden en voert zakelijke gesprekken en discussies met medestudenten. Durf te communiceren!

Skills lab 2
(
4 studiepunten
)

De skills die je hier leert, ga je later nodig hebben in je job: (meertalige) mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands, Engels en Frans (vergaderen, netwerken, conflictmanagement, samenwerken …). Durf te experimenteren!

Tweede jaar

Partner van de business
16 studiepunten
Bedrijfsmanagement
(
5 studiepunten
)

Je krijgt inzicht in het reilen en zeilen van (kleine, middelgrote en grote) ondernemingen en maakt kennis met met verschillende aspecten van bedrijfsmanagement.

Diversiteit en inclusie
(
4 studiepunten
)

Welke impact heeft een diverse samenleving op een HRM-beleid? Hoe zorg je voor een inclusieve werkomgeving? Via kaders, kritische reflectie en concrete opdrachten ontwikkel je een diverssensitieve houding. Je gaat concreet aan de slag met het thema van diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Beroepsethiek
(
3 studiepunten
)

Welke ethische dilemma's kom je tegen als HR-professional? Hoe ga je op een professionele en deontologische manier aan de slag met HR-vraagstukken?  

HR-consultancyproject 2
(
4 studiepunten
)

Vertrekpunt is een concrete HR-vraag van een reële organisatie, bijvoorbeeld: ‘We hebben niet het juiste talent aangeworven, hoe doen we dat volgende keer beter?’ Je werkt een gestructureerde oplossing uit met een doel, planning, eindproduct of advies.  Je bevraagt de nodige stakeholders. Je neemt actief deel aan een wekelijks feedbackmoment. Je presenteert het resultaat en verloop van de project case.

Manager van talent
13 studiepunten
Prestatie- en loopbaanmanagement
(
4 studiepunten
)

Hoe zet je een systeem van prestatiemanagement op?  En hoe zit dat met die duurzame loopbanen? Welkom in de wereld van prestatie- en loopbaanmanagement.

Werving en selectie 2
(
3 studiepunten
)

We bouwen verder op werving en selectie 1. Je gaat aan de slag met concrete tools, stapt in het selectieproces en scherpt je selectievaardigheden aan. Zo word je helemaal klaargestoomd voor de rol van recruiter.

HR-gesprekken
(
3 studiepunten
)

Als HR-professional voer je verschillende gesprekken of coach je leidinggevenden in hun gespreksvaardigheden. Door oefening en feedback leer je hoe je deze gesprekken het beste aanpakt.

Career project
(
3 studiepunten
)

Ben je klaar om je medestudenten te coachen in hun talenten en loopbaan? Hoe bereid je hen voor op hun eerste stageplek? Steek je handen uit de mouwen want via dit boeiende project word je een echte loopbaancoach.

Reward expert
7 studiepunten
Sociaal recht 2
(
4 studiepunten
)

Je leert hoe het recht op HRM van toepassing is, met de focus op  socialezekerheidsrecht.

Payroll 2
(
3 studiepunten
)

Wat zijn de (juridische) basisprincipes rond verloning en hoe zorg je ervoor dat iedereen tijdig betaald wordt? We zetten een stap verder in het boeiende domein van loonberekening en de verschillende loondocumenten.  

HR data & tech promotor
3 studiepunten
HR data 2
(
3 studiepunten
)

Je leert hoe je aan de slag gaat met het verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren van relevante HR-gerelateerde gegevens en wetenschappelijke informatie.  Je leert ook hoe je op basis van data aanbevelingen schrijft.

Wendbare professional
19 studiepunten
Mijn professionele identiteit 2
(
3 studiepunten
)

In welke organisatie functioneer jij het best?  Hoe bereid jij je voor op je stage?  Wat vind jij belangrijk in samenwerking?  Via oefeningen en reflectie kom je weer wat meer te weten over jezelf en zet je opnieuw een stap in je professionele loopbaan.

Skills lab 3
(
6 studiepunten
)

De skills die je hier leert, ga je later nodig hebben in je job: (meertalige) mondelinge en schriftelijke communicatie, projectmanagement, time management … in het Nederlands, Engels en Frans.

Stage 1
(
12 studiepunten
)

Je gaat 8 weken op stage, een unieke kans om de HR-praktijk ten volle te beleven.

Derde jaar

Partner van de business
16 studiepunten
Strategic HRM (in het Engels)
(
3 studiepunten
)

Als HR-professional moet je én oog te hebben voor de (economische) belangen van de organisatie én voor de (sociale) belangen van de medewerkers. Je leert hoe je beide belangen kan verenigen en hoe je effectief kan bijdragen aan het succes van een organisatie.

Duurzaam werk
(
3 studiepunten
)

Wat betekent 'duurzaamheid' voor een HRM-beleid en hoe maak je dat concreet? Je ontdekt de verschillende facetten van duurzaam werk en duurzaam HRM.

HR goes international (in het Engels)
(
4 studiepunten
)

 Via literatuur, werkbezoeken en internationale contacten leer  je  HR-trends & -uitdagingen bekijken vanuit verschillende internationale standpunten.

HR-consultancyproject 3
(
6 studiepunten
)

Wat je leerde in HR-consultancyproject 1 & 2 pas je nu toe op een concrete HR-vraag van je stageplaats: als  partner van de business kan je nu volop 'shinen'!

Manager van talent
4 studiepunten
Inspirerend coachen
(
4 studiepunten
)

Wil jij graag de groei van anderen professioneel leren faciliteren en dit via gestructureerde coachtechnieken? Welkom bij inspirerend coachen!

Reward expert
6 studiepunten
Sociaal recht 3
(
3 studiepunten
)

Je leert hoe het recht op HRM van toepassing is: je verbreedt en verdiept je kennis van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Compensation & benefits
(
3 studiepunten
)

Als laatste stap in loonbeheer leer je hoe je effectief een salarisbeleid op poten zet en welke mogelijkheden er vandaag bestaan in een flexibele en duurzame verloningsaanpak. 

HR data & tech promotor
7 studiepunten
HR tech
(
3 studiepunten
)

Mobile, social, AI, virtual reality en cloud technology veranderen de businessrealiteit van vandaag aan een razendsnel tempo. Ook binnen HR heeft digitalisering en robotisering zijn intrede gedaan. Surf mee op de recente ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de HR-wereld en leer wat jouw rol in deze evoluties kan betekenen.

HR-dashboards
(
4 studiepunten
)

Je raakt vertrouwd met KPI's en HR-data en je leert hoe je ze op een efficiënte manier kan visualiseren in dashboards.

Wendbare professional
27 studiepunten
Stage 2
(
18 studiepunten
)

Gespreid over 12 à 13 weken funtioneer je in een HRM-omgeving: hier zet je al je HRM-kennis en -vaardigheden in.  Je vertrekt niet onvoorbereid want wij stomen je klaar om het maximum uit je stage te halen.

Keuzevakken
(
9 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Wanneer heb je les?

 • De eerste lesweek start op 16 september 2024. Later inspringen kan tot februari.

 • Je start met een HRM bootcamp waar je je klas, je docenten en professionals uit de sector leert kennen. Je opleiding en toekomstige job worden meteen een pak concreter.

 • Per week volg je gemiddeld 22 uur les.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk de jaarindeling.

Sociaal en zakelijk

 • Je zorgt ervoor dat medewerkers zich goed voelen in hun job en hun talenten inzetten. Want gelukkige medewerkers boeken betere resultaten.
 • Je werkt dus met mensen: het juiste talent op de juiste plaats, opleiding en coaching van medewerkers en werkzoekenden, begeleiding bij ontslag …
 • En je maakt dat alles efficiënt verloopt: contracten opstellen, lonen uitbetalen, personeelsgegevens analyseren … Logisch dat je een krak wordt in HR-software!
 • Wat je ook doet, je houdt de ambitie van een organisatie voor ogen, of dat nu winst, een mooi product of een goed doel is.
Remote video URL

Meertalige skills lab

 • Geen aparte taalvakken, er is altijd een link met de praktijk van HR.
 • Je oefent vooral in spreekdurf (in het Nederlands, Frans en Engels) en leert woordenschat die je in je job écht kan gebruiken, bijvoorbeeld in gesprekken met werkzoekenden, collega’s, externe coaches of workshopbegeleiders …

Wat is jouw talent?

Talentonwikkeling is dagelijkse kost in je toekomstige job, en dus ook in je opleiding: aan de slag met jouw talent en dat van anderen. Zo groei je als professional én als mens.

Mix van theorie en praktijk

 • Theoretische vakken zoals psychologie, sociologie en recht pas je meteen toe op HR: arbeidspsychologie, arbeidssociologie en arbeidsrecht.
 • Wat je leert, oefen je in de les, samen en in kleine groepen: actief luisteren, verbindend communiceren, werken met HR-software …
 • Een werkzoekende helpen bij het vinden van een job? Dat leer je niet in de aula maar ‘in het echt’. Je brengt dus heel wat tijd door buiten de schoolmuren: real life cases, bedrijfsbezoeken en in je tweede en derde jaar op stage!
Campus Groenplaats: students in a classroom

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen, te communiceren ...

 • Minimumvereisten: processor: i5 / Ryzen 5, RAM: 8GB, opslagcapaciteit: 256GB, Wifi: toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC) en webcam.
 • Je kan je Mac gebruiken, maar soms zal je een kleine omweg moeten nemen om hetzelfde resultaat als je medestudenten te behalen.
 • Je kan geen Chromebook of Linux gebruiken (ondersteunt MS Office niet meer).
 • Je hoeft zelf geen software aan te schaffen. Alles wat je tijdens je opleiding nodig hebt, krijg je gratis van ons (Word, Excel …).

Voor wie?

Je profiel

 • Organiseren én enthousiasmeren? Doe jij tegelijkertijd.
 • Vertrouwenspersoon van de vriendenkring? Discretie is voor jou vanzelfsprekend.
 • Juist is juist, dus je zet nauwgezet op elke i een punt.

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Veel sociaal contact in mijn werk vind ik belangrijk. HR is voor mij dan ook de perfecte combinatie tussen het bedrijfsleven en het sociale aspect.
Robbe Kazandjian - HR-consultant en oud-student KdG
Robbe Kazandjian
HR-consultant bij RecruitrLab en oud-student KdG
Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar en 
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Meer zien? Kom langs voor een rondleiding

Campus Groenplaats? Ook daar heb je les!

Campus Zuid is je hoofdcampus maar voor sommige businessvakken verhuis je naar Campus Groenplaats:

Campus Groenplaats
Nationalestraat 5
2000 Antwerpen
+32 3 613 16 00
info.mit@kdg.be
Meer info

 • Centrale ligging in hartje Antwerpen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Winkels, terrasjes, koffiebars ... naast de deur
 • Studieruimte met zicht op de kathedraal

Na je studie

Aan het werk

 • Elke onderneming heeft een personeelsbeleid: HR is overal!
 • Je kan dus aan de slag in het hart van om het even welke organisatie: KMO, multinational, bank, stad, ziekenhuis, school, cultuurhuis  …
 • Liever specifieker? Ga dan voor een HR-biotoop zoals een sociaal secretariaat, een uitzendbureau of een bedrijf met focus op loopbaanbegeleiding, outplacement, teambuilding, coaching & vorming …
 • Als veelzijdig HR professional kan je solliciteren voor de job van recruiter, HR business partner, HR officer, HR manager, learning and development coordinator, HR data analist, payroll officer …

Verder studeren

 • Via een schakelprogramma kan je een masterdiploma behalen.
 • Een postgraduaat HR People & Business, de microdegrees HR Talent Acquisition en Talent & Development of een navorming Inclusieve organisaties? Bijscholen kan altijd.
Als HR-consultant werk ik steeds voor een paar maanden op een HR-project bij één van onze klanten. Mijn jobinhoud varieert dus ieder project. Ik ben net begonnen aan mijn eerste opdracht bij een multinational in de petrochemische sector als payroll officer.
Marie Van Eester is HR-consultant en oud-studente KdG
Marie Van Eester
HR-consultant bij PZ Consulting en oud-studente KdG
Mijn job als HR-adviseur is zeer gevarieerd. Ik zorg ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek terechtkomt binnen onze organisatie. Ik werk ook aan projecten rond continuïteit, welzijn en diversiteit van onze teams en positieve cultuurbeleving.
Claudia Mewis is HR-adviseur en oud-studente KdG
Claudia Mewis
HR-adviseur bij Gezinszorg Villers VZW en oud-studente KdG

Vrijstellingen

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak? Of misschien heb je in je vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen. Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Spreek met studenten en docenten
 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel de brochure.

Inschrijven

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Voor bedrijven en organisaties

Op zoek naar een stagiair of een student die voor jou een consultancy opdracht kan uitvoeren? Neem een kijkje op het KdG Career Center.

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Een vorming op maat?
 • Begeleiding bij jouw innovatief project?

Maak gebruik van onze expertise.

Een ander voorstel om samen te werken? Stuur een mailtje naar anneleen.andries@kdg.be

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding