Mentor Klinisch Onderwijs

 • Je bent trots op je ervaring als verpleegkundige of vroedvrouw.
 • Je wil je kennis en vaardigheden graag delen met aanstormend talent.
 • Interactie ligt je goed.
 • Een samenwerking tussen AP Hogeschool en Karel de Grote Hogeschool.

 • Deze opleiding werd uitgewerkt door de werkgroep mentorenopleiding verpleegkunde van de Vlaamse Hogescholenraad.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Dankzij deze micro-credential begin je voorbereid aan je taak als mentor. Op het programma staan onder meer relationele intelligentie, leerstijlen en regelgeving van het hoger onderwijs.

 • Interactie staat centraal — met filmmateriaal, individuele taken en tijd om tijdens de lessen de leerstof in te oefenen.
 • Je krijgt alledaagse situaties als voorbeeld en bespreken hoe je daarop het best reageert.
 • Je leert dus al doende, net zoals je toekomstige studenten.

Als stagementor krijg je voortdurend nieuwe studenten verpleeg- en vroedkunde onder je hoede. Je beantwoordt hun vragen, stuurt ze in de juiste richting en geeft zelf het goede voorbeeld. Het verrassende resultaat? Je kijkt telkens met nieuwe ogen naar je eigen job.

Mentorschap is de leukste manier om jonge mensen positief te beïnvloeden, de sleur te slim af te zijn en helemaal bij te blijven met je vak.

Wanneer heb je les?

Je hebt 32 uur les, verspreid over 5 dagen. Het is belangrijk dat je alle lesdagen bijwoont.

Dit zijn de lesdagen in 2024 - 2025:

 • 17/10/2024
 • 21/11/2024
 • 19/12/2024
 • 30/01/2025
 • 20/03/2025

Programma

 • Regelgeving op het hoger onderwijs en de plaats van het klinisch onderwijs in de opleiding
  Met de invoering van de bachelor/masterstructuur werd het hoger onderwijs grondig gewijzigd. Elke student heeft zijn individueel leertraject met ook gevolgen voor de invulling van de stages.
 • Visie op evidence based practice
  Er wordt stilgestaan bij het kritisch kijken naar eigen klinische besluitvorming met aandacht voor gewoontes in de praktijkvoering en evidence based practice.
 • Relationele intelligentie
  Ervaringsgericht en vanuit eigen incidenten de theorie vertalen naar de praktijk, jezelf ontdekken in omgang met de student, aan de nodige zelfzorg doen als mentor en je relationele intelligentie verder ontplooien… zijn enkele thema’s die aan bod komen.
 • Leerstijlen
  Iedereen heeft een eigen manier van leren. Het gaat om de wijze waarop nieuwe leerstof, nieuwe ervaringen, … eigen gemaakt wordt. Vertrekkend vanuit de kennis van de eigen (voorkeurs)leerstijl wordt vervolgens stilgestaan bij het begrip ‘leercyclus’ en de transfer gemaakt naar de relatie mentor-student.
 • Reflectie
  Voor de ontwikkeling van professioneel handelen en het leven lang leren is reflectie onontbeerlijk. Regelmatig reflecteren op het eigen handelen verhoogt de kans om een kritische, analytische beroepsbeoefenaar te worden, die het beroepsmatig handelen kan onderbouwen vanuit kennis. Reflectie is voor veel mensen niet meteen gemakkelijk. Via oefeningen worden enkele modellen en methoden voor systematisch reflecteren toegelicht.
 • Systematische studentenbegeleiding
  In dit onderdeel komt de concrete stagebegeleiding in de praktijk aan bod. Er wordt stil gestaan bij het begrip ‘systematische studentenbegeleiding’ en de verschillende randvoorwaarden en fasen ervan. De opmaak van een individueel stagewerkplan speelt hierin een belangrijke rol.
 • Timemanagement
  Een planmatige stagebegeleiding met gedeelde verantwoordelijkheden in het multidisciplinaire team zal tijdsnood voorkomen.
 • Aansprakelijkheid van de mentor
  De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de mentor worden toegelicht met duidelijke praktijkvoorbeelden.
 • Mentorschap en coachen
  Bij coaching wordt de student door de mentor op een professionele manier begeleid in het ontwikkelen van zijn competenties.
 • Plaats en rol van de mentor in het team
  Een mentor heeft een specifieke plaats binnen het eigen team, een groep die onderhevig is aan groepsprocessen en de krachten van de groepsdynamica. Beide aspecten worden vanuit eigen ervaringen benaderd.

Voor wie?

Je wil studenten Verpleegkunde en Vroedkunde coachen, of je bent al mentor en wil je kennis en vaardigheden bijschaven.

Voorwaarden

 • Je bent al vroedvrouw
 • Je bent al verpleegkundige: bachelor, master, HBO5 (gegradueerd), gebrevetteerd of gediplomeerd (4de jaar secundair onderwijs)

Waar heb je les?

De lessen vinden afwisselend plaats op campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool en op de AP hogeschool Antwerpen.

Karel de Grote Hogeschool
Campus Zuid
Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN
+32 3 613 13 13
info@kdg.be

AP hogeschool Antwerpen
Campus Noorderplaats
Noorderplaats 2
2000 ANTWERPEN

Kostprijs en inschrijven

 • De micro-credential Mentor Klinisch Onderwijs kost 265 euro.
 • Je ontvangt een getuigschrift na het volgend van deze micro-credential.
 • Maaltijden worden niet voorzien.
 • Bij annulering of stopzetting na de start van het academiejaar is er geen terugbetaling mogelijk.
 • Inschrijving vindt plaats bij AP Hogeschool.

Open aanbod KdG Academy

Een postgraduaat? Verkorte bachelor? Of studiedag? Vind de opleiding die bij je past.

Alle bijscholingen van KdG Academy

Opleidingen op maat

Liever een opleiding afgestemd op de noden van je bedrijf of organisatie?

Contacteer Sven De Smet via sven.desmet@kdg.be of +32 3 613 15 44.

Of vul het formulier in