Evenementenveiligheid 360 graden: van theorie tot praktijk

Studiedag op donderdag 9 november vanaf 10.30 u.

Hoe kan ik snel en eenvoudig de risico’s voor mijn evenement identificeren? Welke veiligheidsmaatregelen zijn nodig om met deze risico’s om te gaan en waar vind ik deze informatie?

 • Deze studiedag lanceert:
  • de online risicoscan: ga na welke risico’s verbonden zijn aan je evenement.
  • het online eventveiligheidsplatform: overzicht van veiligheidsmaatregelen die je kan en/of moet nemen om met verschillende eventveiligheidsrisico’s om te gaan.
 • Ga in gesprek met experten uit de event- en veiligheidssector over crowd management, preventie, drugs en alcohol op evenementen en veel meer.
Studiedag evenementenveiligheid

Programma

Plenaire sessie: 10.30 - 12.15 u.

 • 10.30 – 10.40 u.: federaal minister Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden
 • 10.45 – 11.20 u.: Eline Frison (Onderzoeker onderzoekscentrum Publieke Impact, KdG)
 • 11.25 – 11.45 u.: Syan Schaap (Directeur en oprichter Event Safety Institute)
 • 11.50 – 12.10 u.: Gail Van Hoever (Directeur Operational Security & Crisis Support bij het Nationaal crisiscentrum)

Lunch: 12.15 - 13.15 u.

Parallelsessies ronde 1: 13.15 - 14.15 u. 

1 van de 2 te kiezen:

 • Parallelsessie 1: preventie en aanpak van alcohol & drugs op evenementen
  • 13.15 – 13.40 u.: Shawny Vanhoutteghem (Coördinator Safe ’n Sound, stafmedewerker uitgaan VAD)
  • 13.40 – 14.05 u.: Filip De Sager (Drugcoördinator stad Gent)
  • 14.05 – 14.15 u.: Q&A
 • Parallelsessie 2: preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag op evenementen
  • 13.15 – 13.40 u.: Lien Beelen (Projectverantwoordelijke kadermethodiek seksueel grensoverschrijdend gedrag Sensoa)
  • 13.40 – 14.05 u.: Jorn Wuyts (Projectleider leefbaarheid dienst Maatschappelijke Veiligheid Stad Antwerpen)
  • 14.05 – 14.15 u.: Q&A

Pauze: 14.15 - 14.35 u.

Parallelsessies ronde 2: 14.35 - 15.35 u. 

1 van de 2 te kiezen:

 • Parallelsessie 3: crowd management
  • 14.35 – 15.00 u.: Peter Vanisterbeek (DPO & referent noodplanning)
  • 15.00 – 15.25 u.: Sammy Lakwijk (Head of Risk Tomorrowland)
  • 15.25 – 15.35 u.: Q&A
 • Parallelsessie 4: inzet van medische hulpverlening
  • 14.35 – 15.00 u.: Prof. dr. Marc Sabbe (Professor Urgentiegeneeskunde)
  • 15.00 – 15.25 u.: Winne Haenen (Federaal Gezondheidsinspecteur)
  • 15.25 – 15.35 u.: Q&A

Receptie: 15.35 - 16.30 u.

Praktisch

 • Wanneer: donderdag 9 november 2023 van 10.30 tot 16.30 u.
 • Waar: Karel de Grote Hogeschool, campus Groenplaats, Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen  
 • Prijs: 50 euro, incl. koffiepauze, lunch en receptie.

Voor wie?

 • Eventorganisatoren, eventplanners en eventcoördinatoren
 • Hoofden en medewerkers van de lokale diensten evenementen, cultuur, sport, toerisme, lokale handel en jeugd …
 • Noodplanningsambtenaren en preventie-adviseurs
 • Hoofden en medewerkers van de veiligheidsdiensten
 • Politie en brandweer

Sprekers

We vullen de sprekers verder aan

Sprekers plenaire sessie

 • Annelies Verlinden is federaal minister Binnenlandse Zaken 
 • Eline Frison is onderzoeker bij het onderzoekscentrum Publieke Impact (KdG) en zal tijdens de studiedag de online risicoscan voorstellen die een organisator kan gebruiken om na te gaan welke risico’s verbonden zijn aan zijn of haar evenement. Daarnaast stelt ze ook het online eventveiligheidsplatform voor. Dit platform biedt een overzicht van veiligheidsmaatregelen die een organisator kan en/of moet nemen om met verschillende eventveiligheidsrisico’s om te gaan.
 • Syan Schaap, directeur van het Event Safety Institute, zal tijdens deze bijdrage ingaan op internationale ontwikkelingen die hij waarneemt, en de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de veiligheid op evenementen. Het Event Safety Institute is een onafhankelijk expertisecentrum, met een groot internationaal netwerk. Aan de orde komen onder meer: recente incidenten met crowds en verdrukking, risicoverhogende veranderingen in bezoekersgedrag, zorgen over groeiend gebruik van drugs op evenementen, nieuwe vormen van criminaliteit, maar ook nieuwe risicoscenario’s zoals de dreiging van een natuurbrand en verstoring van een evenement door activisten. Hoe kan een evenementenorganisator op deze ontwikkelingen inspelen en wat betekenen ze voor de vergunningverlening en het toezicht door de lokale overheid?
 • Gail Van Hoever is directeur Operational Security & Crisis Support bij het Nationaal crisiscentrum.
  • Ze zal tijdens de studiedag ingaan op hoe België de veiligheid van een VVIP op haar grondgebied verzekert. Wanneer een VVIP van het kaliber Zelensky of Biden naar België komt gaat dat gepaard met een heel arsenaal aan veiligheids- en beschermingsmaatregelen. Doordat Brussel de Europese Instellingen en de NAVO op haar grondgebied heeft, worden er jaarlijks honderden vergaderingen en events georganiseerd voor ministers, staats- en regeringsleiders. Ook die high-level meetings worden omkaderd met de nodige veiligheidsmaatregelen. Hoe wordt dit alles georganiseerd? Wie is hier verantwoordelijk voor? Wie volgt dit op?

Sprekers parallelle sessies

Parallelsessie 1

 • Shawny Vanhoutteghem is coördinator Safe ’n Sound en stafmedewerker uitgaan bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)
  • Waarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor alcohol en andere drugs in het uitgaansleven?
   Uitgaan draait om plezier maken, maar tegelijkertijd houdt het ook risico’s in. Zo is het voor de meeste jongeren gelinkt met het gebruik van legale of illegale roesmiddelen. De meest gekende risico's zijn verkeersongevallen, gehoorschade en soa's. Daarnaast kunnen fysieke klachten zoals misselijkheid, oververhitting en uitdroging ervoor zorgen dat iemand een minder leuke herinnering overhoudt aan zijn uitgaansavond. De verschillende types uitgaanslocaties vragen elk om een andere aanpak. Om preventief te werken naar diverse settings in het uitgaansleven wordt er niet alleen gesensibiliseerd om in te zetten op de ontwikkeling van een evenwichtig alcohol- en drugbeleid, maar worden er ook diverse persoons- en omgevingsgerichte preventiemethodieken ingezet.
 • Filip De Sager is drugcoördinator bij stad Gent
  • “Clowns to the left, Jokers to the right”: hoe het evenwicht houden bij een alcohol- en drugbeleid op evenementen?
   Een deftig alcohol- en drugbeleid op een evenement heeft heel wat stakeholders met elk een eigen rol maar in het beste geval eveneens een gemeenschappelijk doel. Een lokale overheid kan een regisserende rol spelen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Toch ontstaat er soms een spanningsveld tussen het nemen van eerder preventieve gezondheidsmaatregelen en het nemen van maatregelen om te tonen dat gebruik van illegale drugs niet getolereerd worden. Hoe hiermee omgaan? Trachten een gulden middenweg te zoeken, gewoon de stakeholder met de meeste macht volgen, of lukt het toch om integraal en op maat te werken? Enkele reflecties vanuit de Gentse praktijk.

Parallelsessie 2

 • Lien Beelen is projectverantwoordelijke kadermethodiek seksueel grensoverschrijdend gedrag Sensoa
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaan 
   Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, gaat in deze sessie graag in op seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaan. Waar hebben feestvierders nood aan rond de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe kan je hier als organisator of lokaal bestuur aan meewerken? Aan de hand van de 5 A's leggen we uit op welke manier je als omstander kan reageren en geven we graag nog enkele tips mee rond communicatie naar feestvierders rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 • Jorn Wuyts is projectleider leefbaarheid bij Stad Antwerpen
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het Antwerpse uitgaansleven
   De inspiratiebundel over preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven zal worden voorgesteld. Daarnaast zal dieper worden ingegaan op de sensibiliseringscampagne die stad Antwerpen met betrekking tot dit thema heeft opgezet en zullen ook concrete tools voor organisatoren ter preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag worden toegelicht. Tot slot zullen ook best practices met betrekking tot de inrichting van een safe space (zoals op StuDay te Antwerpen) aan bod komen.

Parallelsessie 3

 • Peter Vanisterbeek is DPO (Data Protection Officer), Referent Noodplanning binnen het NPU-team en voormalig lid van de operationele directie in de politiezone Brussel-Hoofdstad.
  • Hoe de veiligheid garanderen op grote publieksevenementen, zoals de Tour de France, Winterpret en het eindejaarsvuurwerk?
   De aanpak van Politie-Brussel-Hoofdstad (D3) zal worden toegelicht. Deze aanpak focust zich op een procesmatig beheer en implementatie van het begrip ‘crowd management’, namelijk “het systematisch plannen, organiseren en monitoren van grote bijeenkomsten van mensen met als doel een veilige omgeving te creëren”. Dit door het anticiperen en rekening te houden met een ‘worstcasescenario’, met als doel de risico's die gepaard gaan met het evenement te beperken en als resultaat een multidisciplinaire approach. 
 • Sammy Lakwijk (Head of Risk Tomorrowland)

Parallelsessie 4

 • Prof. dr. Marc Sabbe Marc Sabbe is hoogleraar aan de KU Leuven en urgentiearts in UZ Leuven
  • Evenementenveiligheid gezien door de bril van een urgentiearts
   Volgende vragen komen aan bod: Wat zijn de uitdagingen voor de dagdagelijks werking prehospitaal en op de spoedgevallendienst? Is hier een rol voor de Dir-Med wacht? Welk engagement neemt het dichtstbijzijnde ziekenhuis?

 • Winne Haenen is Federaal Gezondheidsinspecteur
  • Medische ondersteuning op evenementen: enkele aandachtspunten en nieuwe inzichten
   Volgende vragen komen aan bod in deze presentatie: Hoe gebeurt de medische coördinatie op een evenement en wat zijn mogelijke standaarden? Hoe zet je een behandelentiteit op en wat zijn de aandachtspunten? Waar trek je grenzen aan medische hulpverlening?

Over de studiedag

Ons onderzoekscentrum Publieke Impact deed de voorbije twee jaar onderzoek naar evenementenveiligheid.

Tijdens deze studiedag lanceren ze met veel trots de resultaten.

Deelnemers kunnen voor het eerst kennismaken met:

 • de online risicoscan die je kan gebruiken om na te gaan welke risico’s verbonden zijn aan je evenement;
 • het online eventveiligheidsplatform dat een overzicht biedt van veiligheidsmaatregelen die je kan en/of moet nemen om met verschillende eventveiligheidsrisico’s om te gaan.

Daarnaast is er een rijkgevuld programma met experten uit de event- en veiligheidssector. Zij zullen dieper ingaan op enkele specifieke eventveiligheidsthema’s:

 • crowd management
 • preventie en aanpak van alcohol en drugs op evenementen
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag op evenementen
 • inzet van medische hulpverlening

Deze studiedag wordt georganiseerd door het onderzoekscentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool.

Meer info

Heb je nog vragen? Mail katrien.deschamphelaere@kdg.be.

Inschrijven

Deze studiedag is volzet.
Mail nele.vennekens@kdg.be om je op de wachtlijst te plaatsen.