Frans voor heterogene klasgroepen en ex-OKAN-leerlingen (Vorming Défi!)

Bijscholing op 7 februari en 13 maart 2024

 • Voelt het geven van lessen Frans in grootstedelijke context aan als een dagelijkse uitdaging?
 • Ben je op zoek naar concreet lesmateriaal om te differentiëren in heterogene klasgroepen?
 • Wil je het basisniveau Frans van je taalzwakke en/of ex-OKAN-leerlingen bijwerken?
 • Wil je een kader om na te denken over een aanpak op maat van deze leerlingen en een schoolgedragen visie op meertaligheid?

Dan is deze bijscholing iets voor jou!

Praktisch

 • Wanneer
  • Lesdag 1: woensdag 7 februari 2024
  • Lesdag 2: woensdag 13 maart 2024
 • Waar
  • KdG Campus Zuid: Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
 • Prijs
  • Eén lesdag: 100 euro, incl. catering
  • Beide lesdagen: 190 euro, incl. catering

Ik schrijf me in

Programma

Lesdag 1: Frans + ex-OKAN / lesgeven aan heterogene klasgroepen

 • We gaan actief aan de slag met een pedagogisch-didactisch plan ter begeleiding, ondersteuning en integratie van de taalzwakke en/of ex-OKAN-leerling in de reguliere lessen Frans.

 • Wie de sessie volgt, krijgt meteen toegang tot het volledige pakket aan ontwikkeld materiaal:

  • Fiches om de binnenklasdifferentiatie te bevorderen.

  • Uitgewerkte lesvoorbereidingen Frans, gebaseerd op de fiches.

  • Een basismethode Frans A1, zowel versie voor leerlingen als leerkrachten.

 • Dit pakket is ontwikkeld op basis van de resultaten van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Frans+ex-OKAN=défi! van onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs.

Lesdag 2: een schoolgedragen visie op meertaligheid

 • We wisselen mogelijkheden uit rond de aanpak van ex-OKAN-leerlingen.
 • We verkennen een hedendaagse, schoolbreed gedragen visie op meertaligheid en de rol van de thuistaal binnen het moderne vreemdetalenonderwijs.
 • Kom zélf delen hoe jullie met de methode en/of fiches aan de slag zijn gegaan en waar jullie tegenaan lopen. Je kan ook een vakhoofd, zorgcoördinator of iemand van het beleidsteam aanmoedigen om deel te nemen.

Je kan je inschrijven voor één of beide dagen. 

Doelstellingen

Na het volgen van deze bijscholing:

 • kan je de (talige) beginsituatie van je leerlingen in kaart brengen;
 • kan je actief inzetten op taalleerstrategieën in de lessen Frans;
 • kan je leerlingen remediëren tot het basisniveau Frans A1 a.d.h.v. onze basismethode;
 • kan je differentiëren a.d.h.v. onze fiches en lesmodellen;
 • kan je met je schoolteam in dialoog gaan over een visie op meertaligheid.

Voor wie

Lesdag 1

 • Leerkrachten Frans in de 1e graad A/B-stroom.

 • Leerkrachten Frans in de 2e graad D, D/A en A-finaliteit.

 • Leerkrachten Frans in de schakelklas of in OKAN.

Er is geen voorkennis vereist.

Lesdag 2

 • Leerkrachten Frans die met de methode aan de slag zijn gegaan.
 • Beleidsmedewerkers van een school die wil uitwisselen over de rol van meertaligheid in de school: directie, (zorg)coördinatoren, zorgleerkrachten of leerlingbegeleiders.

Het team

Het traject wordt gegeven door een team van ervaren docenten.

 • Joëlle Verelst is docent Frans binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs (EBASO) en onderzoeker binnen het onderzoekscentrum Toekomstgedreven onderwijs van de Karel de Grote Hogeschool. Haar expertise situeert zich vooral binnen het domein vreemdetalendidactiek, de integratie van ex-OKAN-leerlingen in het regulier (talen)onderwijs en het ontwikkelen van didactisch materiaal. Eerder was ze leerkracht Frans in het secundair onderwijs in de Antwerpse grootstedelijke context en docent Spaans in het volwassenenonderwijs.

 • Lien Fret is docent vakdidactiek moderne vreemde talen in de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs (VEBASO) van de Karel de Grote Hogeschool. Daarnaast is ze onderzoeker in het onderzoekscentrum Toekomstgedreven onderwijs, voornamelijk binnen de onderzoekslijn ‘ondersteuningsnoden van leerlingen in de grootstad’. Eerder was ze leerkracht Nederlands, Engels en leerkracht OKAN/NT2 in het secundair en het volwassenenonderwijs.