Interculturele communicatie en diversiteit

Studiedag op 14 maart 2024

 • Omgaan met interculturele communicatie en diversiteit? Het klinkt als een hele uitdaging maar is het ook echt zo moeilijk?
 • Elke zorgprofessional komt wel eens iemand tegen met een andere cultuur, nationaliteit, Godsdienst of overtuiging.
 • Tijdens deze studiedag gaan we op zoek naar een professionele aanpak om tot oplossingen te komen voor de knelpunten die jij als zorgverstrekker tegenkomt.

Meer info?

Inschrijven

Programma

 • 12.30 u. - 13.00 u.: Ontvangst met koffie
 • 13.00 u. - 13.45 u.: Inleiding door Bert Kwaspen 
 • 13.45 u. - 14.45 u.: Keynote door Houssein Boukhriss - deel 1
 • 14.45 u. - 15.15 u.: Koffiepauze
 • 15.15 u. - 17.00 u.: Keynote door Houssein Boukhriss - deel 2
 • 17.00 u.: Einde

Keynote: Houssein Boukhriss

Als professional kom je waarschijnlijk in contact met mensen van verschillende nationaliteiten, culturen en godsdiensten. Dit kan een verrijking zijn maar soms ook een uitdaging.

We zoeken een gulden middenweg tussen enerzijds het respect voor de patiënten/cliënten en hun wensen en anderzijds het respect van de patiënt/de cliënt voor de verzorgenden. Hun werk en de spelregels voor een goede en adequate zorg, maken dat we tot een goede en kwalitatieve verstandhouding en samenwerking komen. Hierbij worden de interne regels van de werking en de dienstverlening gerespecteerd.

In de zorgsector kan het soms gaan over de culturele verschillen in opvoeding (waarden en normen), de man-vrouwrelatie bij hulpverlening en het omgaan met bepaalde geloofs- en voedingsvoorschriften.  De kans is groot dat je hierdoor te maken krijgt met communicatieproblemen.

Met de workshop “Werken met verschillende culturen: een verrijking maar ook een uitdaging?”, proberen we een antwoord te geven op al deze vragen, met concrete tips voor de toekomst.

Over Houssein Boukhriss

Houssein Boukhriss was 13 jaar lang werkzaam bij het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding als adviseur en als coördinator van de vormingsdienst.

Daarnaast was hij als gastdocent-trainer verbonden aan de Nederlandse Politie Academie voor de vakken Sociologie en Pluriformiteit en aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen voor de opleiding Diversiteitsmanagement.

Ben je benieuwd naar Houssein en zijn kijk op dit onderwerp? Lees dan hier een interview naar aanleiding van deze studiedag.

Houssein Boukhriss

Bert Kwaspen

Bert Kwaspen is verpleegkundige en historicus. Hij werkte gedurende 20 jaar in de geestelijke gezondheidszorg en in het algemene ziekenhuis. Nu is hij docent aan Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen en geeft hij basisverpleegkunde en lessen over grootstedelijke uitdagingen aan verschillende zorgberoepen. Daaronder valt ook het vak ‘cultuursensitieve zorg’.

Bij belangrijke levensfases spelen cultuur, religie en levensbeschouwing een grote rol en is die cultuursensitieve houding van de hulpverlener zo belangrijk.

Daarnaast doet hij ook onderzoek naar hoe diversiteitsgevoelige onderwerpen zo breed mogelijk aan bod kunnen komen in het onderwijs.

Over PHA

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw (PHA) is een erkend netwerk palliatieve zorg.

We zijn een pluralistische organisatie die als doel heeft de uitbouw van palliatieve zorg in de regio Antwerpen te ondersteunen. Als netwerk wensen we de bevolking te informeren over palliatieve zorg en belangstelling op te wekken over wat palliatieve zorg is en hoe het kan bijdragen tot meer levenskwaliteit bij het levenseinde“Leven toevoegen aan dagen”, wanneer dagen toevoegen aan het leven niet meer mogelijk is.

Ook hulpverleners van de eerste lijn, zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorgvoorzieningen, sensibiliseren en informeren we over de mogelijkheden van palliatieve zorg. Verder biedt PHA ondersteuning aan bij de uitbouw van hun palliatieve zorgcultuur met een aanbod van best practices, vorming, coaching en trajectbegeleiding. Verder brengen we hulpverleners die palliatieve zorg verlenen samen in tal van werkgroepen. Door kruisbestuiving een lerend netwerk vormen is hierbij het uitgangspunt.

PHA heeft ook een multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE). Dit team bestaat uit 3 artsen, 10 verpleegkundigen, een klinisch psycholoog en een vrijwilligerscoördinator. We beschikken over 60 vrijwilligers die ingezet kunnen worden om mensen met palliatieve zorgnoden en hun naasten bij te staan tijdens hun traject. Zo bieden we 24u op 24u een toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening aan voor de vertrouwde hulpverleners van mensen die palliatieve zorg behoeven.

Meer info op www.pha.be

Voor wie?

Deze studiedag is interessant voor iedereen in de zorgsector.

 • Verpleeg- en zorgkundigen in ziekenhuizen, woonzorgcentra, hospice ...
 • Artsen
 • Sociaal werkers
 • Docenten in een sociale- of welzijnsopleiding
 • Studenten
 • Vrijwilligers
 • ...

Praktisch

 • Wanneer
  Donderdag 14 maart 2024 van 12.30 u. tot 17.00 u.
 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Prijs
  • De deelnameprijs bedraagt 40 euro per persoon incl. catering.
  • Studenten kunnen deelnemen voor 25 euro. Hier zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Inschrijven

Inschrijven kan via onderstaande link.

Je krijgt van ons binnen enkele minuten een bevestiging per mail. Heb je de mail niet ontvangen? Check dan zeker ook je spam.