Nieuwe Autoriteit

Vorming uit de opleiding Orthopedagogie-Toegepaste Jeugdcriminologie

“Hoe we via verbindend gezag zowel voor volwassenen als kinderen een veilige omgeving maken”

 • Leer hoe je als leerkracht, opvoeder, ouder,… op een positieve manier je kinderen/cliënten kan beïnvloeden.

 • Ondervind hoe je als autoriteitsfiguur weerstand kan bieden tegen schadelijk gedrag.

 • Krijg handvaten mee waardoor je de theorie makkelijk in de praktijk kan toepassen.

Nog vragen?

Praktisch

 • Data
  • 22/09

  • 29/09

  • 06/10

  • 13/10

  • 20/10

  • 27/10

  • 24/11

  • 01/12

  • 08/12

  • 15/12

  • 22/12

  • 12/01

 • Uur
  Telkens van 13.45 tot 18 u.

 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Prijs
  Creditcontract van 3 studiepunten: 289,90 euro

Ja, ik schrijf me in

Inhoud

Zoals Hannah Arend het 50 jaar geleden voorspelde, voelen we nu een leegte aan in het uitoefenden van gezag. Vele autoriteitsfiguren zoals ouders, opvoeders en leerkrachten kampen vandaag vaak met machteloosheid en onzekerheid in het willen beïnvloeden van hun cliënten of kinderen. Wanneer die machteloosheid en dat isolement blijft voortduren, dreigen we af te haken…

Nieuwe autoriteit biedt een antwoord op dat gezagsvacuüm. We leren als gezagsfiguren krachtdadig weerstand te bieden tegen schadelijk en/of beschadigend gedrag. En dit op een geweldloze en verbindende wijze.

In deze opleiding leggen we de focus op enerzijds het verwerven van de attitude van geweldloos verzet, anderzijds op het toepassen van de technieken.

Volgende onderwerpen komen aan bod. Eerst bieden we een inzicht in de culturele evoluties van gezagsuitoefening, waarbij we de traditionele en permissieve autoriteit onder de loep nemen. In een poging beide visies te verenigen, gaan we uitgebreid in op de kenmerken en pijlers van Nieuwe autoriteit. Ieder pijler komt uitgebreid aan bod en wordt intens ingeoefend. We doen dit via het inoefenen van technieken als de aankondiging en de sit-in.

We focussen speciaal op zelfcontrole waarbij we aandacht besteden aan recente neurologische inzichten en de link leggen met het uitbreiden van de ‘window of tolerance’. We denken na hoe we op een verbindende manier kunnen de-escaleren en besteden aandacht aan het inoefenen van deze technieken.

Tenslotte wordt ook de link gelegd met hechtingsprocessen. Vanuit de vraag hoe we een veilige haven voor onszelf, onze naasten en onze cliënten kunnen creëren.

Tijdens deze opleiding wordt er met casussen gewerkt via rollenspel en forumtheater. Zodat we aan de lijve kunnen ervaren wat Nieuwe Autoriteit teweeg kan brengen. Ook casussen en moeilijkheden vanuit de eigen praktijk kunnen aan bod komen. Want vanuit een kwetsbaarheid en een samen zoeken wordt verbondenheid hechter.

Cursusmateriaal

 • Omer, H., Streit, P. (2020). Nieuwe autoriteit voor ouders. Amsterdam: Hogrefe.
 • Artikels te vinden op de Canvaspagina.