STEM-project voor het lager- en secundair onderwijs

Navorming

 • Aan de hand van een sterke didactiek werken aan een concreet product.
 • Science, technology, engineering en mathematics, kortweg STEM, leent zich uitermate om creatief en probleemoplossend denken bij je leerlingen aan te wakkeren.
 • Met een inspirerend STEM-project oefenen jongeren, bewust en onbewust, tal van 21ste-eeuwse vaardigheden.
 • Met deze vier praktische en interactieve sessies scherp jij je vaardigheden en didactische kaders aan en leer je een STEM-project te ontwikkelen van A tot Z.

Nog vragen?

Hoe ziet de opleiding eruit

We gaan op zoek naar een probleemstelling, recht uit de leefwereld van onze leerlingen. We maken de wereldverbeteraars in onze jongeren wakker en voor je het weet, is je hele klas, aan de hand van allerhande STEM-inhouden aan het samenwerken aan een concreet product.  

Les 1: Concept bepalen

We brengen de beginsituatie in kaart en gaan hierbij aan de slag met brainstormtechnieken en design thinking. We bepalen bouwstenen en hoofdlijnen van een STEM-project en formuleren een prikkelende probleemstelling.

Les 2: Concept model

Welke skills hebben de leerlingen nodig om het probleem op te lossen? We onderzoeken verschillende didactische kaders en maken hierin een gerichte keuze afhankelijk van onze eigen doelgroep en beginsituatie. Hierbij gaan we aan de slag met het FLOW-Model.

Les 3: Concept concretiseren

Hoe gaan we van een idee naar een concrete oplossing? In deze les focussen we op prototyping en engineering. Hiervoor gaan we aan de slag in het MaakLAB van KdG waar we onder andere onze lasercutters en 3D-printers kunnen inzetten om ons product tot leven te laten komen.

Les 4: Concept testen, evalueren en bijsturen

We gaan aan de slag met evaluatietools en peer evaluatie om je STEM-project in de laatste rechte lijn te duwen.

Praktisch

 • Wanneer
  Telkens van 18.30 tot 21.30 u. op:
  • 25/04
  • 02/05
  • 16/05
  • 30/05
 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Voor wie
  • Leerkrachten in de 3de graad van het lager onderwijs
  • Leerkrachten in de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs
 • Prijs
  100 euro