Acute Psychiatrische Zorg

Postgraduaat

 • Sta jij in voor de dagelijkse, continue begeleiding van zorgvragers met acute zorgnoden vanuit een psychische of psychosociale kwetsbaarheid?
 • Vind je het belangrijk om je eigen competenties verder te ontwikkelen bij het bieden van die zorg?
 • Voel je dat jij (of je team) geen passend antwoord vinden op uitdagingen vanuit zorgvragers die een crisis doormaken?
 • In dit postgraduaat ontdek je hoe je vanuit een holistische invalshoek op een (meer) humane manier kan omgaan met complexe problematieken, zoals agressie en zelfdestructief gedrag, gedwongen opnames en zorg, vrijheidsbeperking, intoxicatie...
 • Je leert kritisch kijken naar je eigen begeleidingsstijl, identiteit, veerkracht én de aanpak van je team zodat je zorg concreet kan bijsturen.

Dit postgraduaat kan je volgen bij onze partner Arteveldehogeschool in Gent.

Nog vragen?

Hoe ziet je opleiding eruit?

Je opleiding telt 20 studiepunten, verdeeld over vier modules en gespreid over twee jaar. Je kiest zelf welke modules je wil volgen en in welke volgorde. Per semester loopt telkens één module en dus kan je per academiejaar twee van de vier modules volgen. 

Per module worden relevante thema’s gebundeld waarin telkens volgende stappen aan bod komen:

 • Opbouwen van kennis
 • Aanleren en inoefenen van vaardigheden
 • Ontwikkelen van een gepaste attitude
 • Implementeren van competenties binnen de eigen praktijkvoering

Programma

Module 1: Veilig, humaan en therapeutisch omgaan met (zelf)destructief gedrag (najaar 2023)

Thema's die in deze module aan bod komen zijn o.a.:

 • (acute) suïcidaliteit 
 • zelfverwondend gedrag 
 • agressie 
 • zelfzorg 
 • implementatiestrategie 

Module 2: Zorg verlenen in het spanningsveld tussen autonomie en dwang (voorjaar 2024)

Thema's die in deze module aan bod komen zijn o.a.: 

 • afzondering
 • fixatie
 • gedwongen opname
 • autonomie

Module 3: Zorg voor mensen met acute zorgnoden vanuit (complexe) psychopathologie (najaar 2024)

De inhouden die in deze module aan bod komen zijn o.a.:

 • psychopathologie en psychofarmacologie  
 • welzijn (impact van acute zorgnoden op verschillende levensdomeinen) 
 • herstelondersteunende zorg (herstelvisie en kernhandelingen binnen herstel, omgaan met onmacht en behandeldoelen/-druk) 

Psychopathologie en psychofarmacologie worden op een verdiepend niveau behandeld. Er wordt vooral stilgestaan bij complexe problematieken, multipathologie, het somatische luik van psychopathologieën en verstandelijke beperking. Een tweede hoofdthema van deze vorming is hoe welzijn en gezondheid elkaar beïnvloeden. Je leert stilstaan bij hoe het dagelijks functioneren van een zorgvrager wordt beïnvloed of beperkt vanuit de complexe problematiek waarmee hij/zij kampt. Tot slot wordt er ingezet op het realiseren van een herstelondersteunende houding in de begeleiding van mensen met een complexe problematiek. Zowel binnen de eigen zorg als individu, als binnen de zorg op niveau van het team waarin jij werkzaam bent.

Module 4: Zorg in verbinding (voorjaar 2023)

De inhouden die in deze module aan bod komen zijn o.a.:

 • actuele ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg 
 • werken met het netwerk van de zorgvrager 
 • begeleiding binnen leef(groep)klimaat  
 • leiderschap, teamdynamiek en interdisciplinaire samenwerking 

In deze module staan we stil bij hoe gezondheidswerkers de omgeving en het natuurlijke netwerk van de zorgvrager kunnen betrekken en versterken. Een tweede thema in deze module is milieutherapeutisch werken. Het creëren van een ondersteunend leefklimaat bij een groep patiënten vraagt specifieke vaardigheden van de gezondheidswerker. Als derde thema gaan we dieper in op de gezondheidswerker die zelf deel uit maakt van een interdisciplinair team. We focussen hier verder op elementen van persoonlijk leiderschap en teamdynamieken. We zetten bij deze thema’s sterk in op de vertaling van inzichten naar de eigen zorgpraktijk. Tenslotte belichten we ook actuele trends en innovatieve praktijken binnen de zorg voor psychisch kwetsbare mensen met acute zorgnoden.

Voor wie?

Sta jij in voor de dagelijkse, continue begeleiding van zorgvragers met acute zorgnoden vanuit een psychische of psychosociale kwetsbaarheid?

Vind je het belangrijk om je eigen competenties verder te ontwikkelen bij het bieden van die zorg? Dan is dit postgraduaat iets voor jou.

Toelatingsvoorwaarden

Je werkt al als gezondheidszorgwerker in de begeleiding van zorgvragers met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid. Binnen jouw werkcontext word je ook specifiek geconfronteerd met acute zorgnoden bij zorgvragers met een psychische en psychosociale kwetsbaarheid. We gaan aan de slag met jouw input uit de praktijk en maken vanuit de theorie opnieuw de transfer naar jouw eigen werksituatie.

Typische vooropleidingen zijn verpleegkunde, ergotherapie, orthopedagogie of sociaal werk.

Praktisch

Waar

De lessen vinden plaats bij Arteveldehogeschool in Gentcampus Kantienberg.

Wanneer

 • Je hebt les op donderdag.

 • Module 1: Veilig, humaan en therapeutisch omgaan met (zelf)destructief gedrag

  • 9 september 2023

  • 5, 12, 19 en 26 oktober 2023

  • 2, 9, 16, 23 en 30 november 2023

  • 7, 14 en 21 december 2023

 • Module 2: Zorg verlenen in het spanningsveld tussen autonomie en dwang

  • 1, 22 en 29 februari 2024

  • 7, 14, 21 en 28 maart 2024

  • 18 en 25 april 2024

  • 16, 23 en 30 mei 2024

Kostprijs

In academiejaar 2023-2024 betaal je per module 475 euro. Schrijf je meteen in voor de twee modules, dan betaal je 900 euro.

Financiering en Vlaamse Opleidingsincentives

 • Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Kies bij je aanvraag Arteveldehogeschool (erkenningsnummer DV.O101978) als dienstverlener en thema ‘beroepsspecifieke competenties’. Meer info.
 • Alleen studenten in een loopbaanbegeleidingstraject bij de VDAB kunnen een deel van de opleiding met opleidingscheques betalen. 
 • De modules van dit postgraduaat zijn erkend voor het toekennen van Vlaams Opleidingsverlof (VOV) aan studenten die in Vlaanderen werken. Registratienummer in de opleidingsdatabank is ODB-1002382.  
 • Voor academiejaar 2022-2023 werd het postgraduaat door PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten) erkend voor het toekennen van Betaald educatief verlof (BEV) aan studenten die in Brussel of Wallonië werken. 
 • Deze opleiding komt niet in aanmerking voor Vlaams opleidingskrediet.