Autismespectrum

Postgraduaat

 • Werk je met kinderen of jongeren met een diagnose autismespectrum? In dit postgraduaat zetten we 'onbegrip' om naar 'begrip', het 'niet willen' naar 'niet kunnen' en gaan we ermee aan de slag om met deze jongeren een traject uit te tekenen.
 • Voor personen met een diagnose binnen het autismespectrum is het niet altijd gemakkelijk om aansluiting te vinden bij onze steeds complexer wordende maatschappij.
 • In dit postgraduaat ga je op zoek naar manieren om, samen met alle betrokkenen, innoverend en via maatwerk de toekomstmogelijkheden van deze jongeren te optimaliseren.

Voor wie?

Je begeleidt kinderen of jongeren met een diagnose binnen het autismespectrum:

 • Leerkracht gewoon, buitengewoon, basis- en secundair onderwijs
 • Interne begeleider buitengewoon onderwijs
 • Paramedisch personeel buitengewoon onderwijs
 • Pedagogische begeleider
 • Competentiebegeleider
 • Medewerkers leersteuncentra
 • CLB-medewerker
 • Contextbegeleider
 • Medewerker jeugdhulpverlening
 • Schooldirectie
 • Werkgever in het orthopedagogisch en medisch werkveld

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen met een bachelor- of masterdiploma kan aansluiten bij deze opleiding.
Heb je geen of een ander diploma /getuigschrift ? Contacteer dan bovenstaande contactpersoon voor een intakegesprek

Tijdens de opleiding doe je min. 4 u. per week praktijkervaring op met personen met autisme (kinderen, jongeren of volwassenen). Dit kan in de vorm van contractueel werk of stage.

Erkenning

Diploma: Postgraduaat Autismespectrum

Je kan ook bepaalde onderdelen afzonderlijk volgen (zonder evaluatie) en ontvangt dan een attest 'certificaat van deelopname'.

"Je kunt je het misschien als volgt voorstellen: de meeste mensen krijgen bij hun geboorte een volledig afgebouwd vliegtuig. Ze hoeven alleen nog maar te leren vliegen.

Mensen met autisme krijgen geen vliegtuig, ze krijgen een bouwpakket voor een vliegtuig. Om ook te kunnen vliegen, moeten ze eerst het vliegtuig in elkaar zetten."

Jaap Brand, ervaringsdeskundige

Lessentabel

Dit postgraduaat van 20 studiepunten is opgedeeld in 4 modules (5 studiepunten per module).

Module 1: Autismespectrum, what’s in a name?

Jongeren met autisme ervaren de wereld als chaotisch. Er komen massa’s indrukken en impulsen binnen. Tijdens een inleefsessie laten we je ondervinden hoe zij de wereld ervaren. Verschillende jongeren met autismespectrum getuigen over hun ervaringen en de hulpmiddelen die hen ondersteun(d)en. Vanuit de ijsbergtheorie en via casussen gaan we aan de slag met verklaringsmodellen om het zichtbare gedrag van deze jongeren te duiden.

Module 2: Anders is ook gewoon ...

“Hoe is het?” – “Goed.” Dit is een standaardvraag en een gewenst antwoord voor jongeren met autismespectrum. Ze weten dat er met dit antwoord niet verder wordt gevraagd. Communicatie is voor hen niet zo gemakkelijk. We zoomen in op psycho-educatie en zelfbeeld: hoe kunnen we deze jongeren weerbaar maken in hun reacties? Binnen deze module zoeken we samen naar goede copingsstrategieën.

Module 3: Op de grens tussen verbeelding en fantasie

Welke grondhouding kunnen we hanteren wanneer we merken dat het inlevingsvermogen niet op dezelfde manier verloopt als bij neurotypicals? Welke tools kunnen ons daarbij ondersteunen?

Module 4: Over(het)leven

Jongeren met autisme zijn kwetsbaar. Hoe kunnen we hen beter leren omgaan met (moeilijke) sociale situaties? Hoe kunnen we hun zelfvertrouwen helpen opbouwen en verstevigen? Hun probleemgedrag is moeilijk voor de omgeving, maar vooral ook voor henzelf. Hoe proberen we dat te (be)grijpen? In deze module betrekken we ook expliciet de context van deze jongeren en de impact op het gezin. Wat kunnen we hier voor elkaar betekenen?  

Link met praktijk

In elke module zetten we de theorie om in de praktijk. Je leert de kneepjes van het vak en zal na het academiejaar een stevige basis hebben om als professional aan de slag te gaan met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.

Studiegids

Onderwijsaanpak

Onderwijsvisie

 • Begeleiden van de persoonlijke en professionele groei in het realiseren van een positieve, verantwoordelijke en toekomstgerichte werking met deze jongeren.
 • Duaal leren: theorie en praktijk staan in een voortdurende wisselwerking.
 • Sociaal leren: ontwikkelen en delen van expertise tussen alle betrokkenen.
 • Zelfstandig en zelfsturend in het grijpen en creëren van leerkansen en kritisch-creatief aan de slag gaan.
 • Evaluatie aan de hand van praktijkgerichte opdrachten.

Uitgangspunt: jouw opleidingsbehoefte

 • In supervisiesessies leg je onmiddellijk de link met je eigen praktijk. Supervisiesessies en praktijkervaring zijn geïntegreerd in de vakken.
 • We gaan in dialoog met alle betrokkenen door er ook ervaringsdeskundigen bij te betrekken.

Praktisch

Waar

De opleiding vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.

Wanneer

 • Deze opleiding duurt 1 academiejaar en start 17/09/2024.
 • Les op dinsdagavond van 18.30 tot 21 u.

Inschrijvingsgeld

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 975 euro.
 • Bij annulering of stopzetting na de start van het academiejaar, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd en is er geen terugbetaling van inschrijvingsgeld meer mogelijk.

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

 

Download of bestel een brochure

Om alle details nog eens rustig door te nemen: download of bestel een brochure.

 

Contacteer de opleiding

Leen Stoffels
leen.stoffels@kdg.be
+32 3 613 14 60

Open aanbod KdG Academy

Een postgraduaat? Verkorte bachelor? Of studiedag? Vind de opleiding die bij je past.

Alle bijscholingen van KdG Academy

Opleidingen op maat

Liever een opleiding afgestemd op de noden van je bedrijf of organisatie?

Contacteer Eve Baert via eve.baert@kdg.be of +32 3 613 14 68.

Of vul het formulier in