Autismespectrum

Postgraduaat

 • Werk je met kinderen / jongeren met een diagnose autismespectrum? In dit postgraduaat zetten we 'onbegrip' om naar 'begrip', het 'niet willen' naar 'niet kunnen' en gaan we ermee aan de slag om met deze jongeren een traject uit te tekenen.
 • Voor personen met een diagnose binnen het autismespectrum is het niet altijd gemakkelijk om aansluiting te vinden bij onze steeds complexer wordende maatschappij.
 • In dit postgraduaat ga je op zoek naar manieren om, samen met alle betrokkenen, innoverend en via maatwerk de toekomstmogelijkheden van deze jongeren te optimaliseren.

Doelpubliek

Je begeleidt kinderen of jongeren met een diagnose binnen het autismespectrum:

 • Leerkracht gewoon, buitengewoon, basis- en secundair onderwijs
 • GON-begeleider
 • Interne begeleider buitengewoon onderwijs
 • Paramedisch personeel buitengewoon onderwijs
 • Pedagogische begeleider
 • Competentiebegeleider
 • CLB-medewerker
 • Contextbegeleider
 • Medewerker jeugdhulpverlening
 • Schooldirectie
 • Werkgever in het orthopedagogisch en medisch werkveld

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen met een bachelor- of masterdiploma kan aansluiten bij deze opleiding.
Heb je geen of een ander diploma /getuigschrift ? Contacteer dan bovenstaande contactpersoon voor een intakegesprek

Tijdens de opleiding doe je min. 4 u. per week praktijkervaring op met personen met autisme (kinderen, jongeren of volwassenen). Dit kan in de vorm van contractueel werk of stage.

Erkenning

Diploma: Postgraduaat Autismespectrum

Je kan ook bepaalde onderdelen afzonderlijk volgen (zonder evaluatie) en ontvangt dan een attest 'certificaat van deelopname'.

"Je kunt je het misschien als volgt voorstellen: de meeste mensen krijgen bij hun geboorte een volledig afgebouwd vliegtuig. Ze hoeven alleen nog maar te leren vliegen.

Mensen met autisme krijgen geen vliegtuig, ze krijgen een bouwpakket voor een vliegtuig. Om ook te kunnen vliegen, moeten ze eerst het vliegtuig in elkaar zetten."

Jaap Brand, ervaringsdeskundige

Lessentabel

Module 1: Autismespectrum, what’s in a name? (3 studiepunten)

Autistic kids teach their classmates about the value of diversity and difference. It’s a figt they give freely (Jeanett Purkis)

Onze jongeren ervaren de wereld als chaotisch. Er komen massa's indrukken en impulsen binnen. Tijdens een inleefsessie proberen we je te laten ervaren hoe onze jongeren de wereld ervaren. Verschillende jongeren met AS komen getuigen over hun ervaringen en de hulpmiddelen die hen ondersteunen.

Vanuit de ijsbergtheorie gaan we aan de slag met de verklaringsmodellen om het zichtbare gedrag van deze jongeren te duiden.

Tijdens één van onze sessies brengen we een schoolbezoek. Afhankelijk van de interesse of eigen werksituatie kunnen cursisten kiezen tussen bezoek aan een school Type 9 Basisonderwijs, Type 9 binnen Buso ...

Module 2: Gewoon speciaal ... (4 studiepunten)

"Hoe is het?"
"Goed."

Dit is een standaardvraag en een gewenst antwoord voor jongeren met AS. Ze weten dat er met dit antwoord niet verder wordt gevraagd. Toch is communicatie voor hen niet zo gemakkelijk!

 • Wat is psycho-educatie bij onze jongeren?
 • Wanneer 'moet' je vertellen dat je AS hebt? Wat zijn hierbij de do's en don'ts?
 • Wat vormt een zelfbeeld? Hoe kan je het zelfbeeld van onze jongeren met AS verhelderen en vastzetten ? Hoe leren we hen in hun kracht te gaan staan ?

Module 3: Op de grens tussen verbeelding en fantasie (3 studiepunten)

Autism, dancing to a different beat (awareness for autism)

Verbeelding, fantasie, wat is het verschil? Hoe  kunnen we hiermee omgaan op (on-)gestructureerde momenten en op welke manier zetten we dat in, met perspectief op de toekomst van de jongere?

Module 4: Welke handleiding? (5 studiepunten)

Mijn leraren denken dat ze meer over autisme weten dan ik, omdat ze naar een cursus zijn gegaan. Maar ik heb al heel mijn leven autisme. (Matthew Stanton)

We brengen het autistisch denken met betrekking tot het verwerken van informatie in kaart en leggen het naast de  kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die wij  nodig achten om informatie te verwerken. We leggen de transfer leggen naar eigen werkcontext. 

Module 5: Comorbiditeit: over (het) leven (5 studiepunten)

Je stelt voor 5 studiepunten een eigen traject samen op basis jouw professionaliseringsvragen.  Je maakt hierbij een selectie uit het aanbod keuzevakken.

Onderwijsaanpak

Onderwijsvisie

 • Begeleiden van de persoonlijke en professionele groei in het realiseren van een positieve, verantwoordelijke en toekomstgerichte werking met deze jongeren.
 • Duaal leren: theorie en praktijk staan in een voortdurende wisselwerking.
 • Sociaal leren: ontwikkelen en delen van expertise tussen alle betrokkenen.
 • Zelfstandig en zelfsturend in het grijpen en creëren van leerkansen en kritisch-creatief aan de slag gaan.
 • Evaluatie aan de hand van praktijkgerichte opdrachten.

Uitgangspunt: jouw opleidingsbehoefte

 • Je kiest voor 1/4 van je opleiding uit keuzevakken die aansluiten bij je werkcontext en professionaliseringsnoden.
 • In de 3-wekelijkse supervisiesessies leg je onmiddellijk de link met je eigen praktijk. Supervisiesessies en praktijkervaring zijn geïntegreerd in de vakken.
 • We gaan in dialoog met alle betrokkenen door er ook ervaringsdeskundigen bij te betrekken.

Praktisch

Waar

De opleiding vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.

Wanneer

Deze opleiding duurt 1 academiejaar.

 • Lessen autismespectrum en supervisies: dinsdagavonden van 18.30 tot 21 u.
 • Keuzevakken kunnen, afhankelijk van het gekozen traject, ook plaatsvinden op maandag- of donderdagavond.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt 300 euro + 20 euro per studiepunt.

Wie de 20 studiepunten afwerkt in 1 jaar, betaalt dus 700 euro.

Meer info

Kom naar een infomoment of stel je vragen rechtstreeks aan bovenstaande contactpersoon.

Kom naar een infomoment!

 • Za 21 april 2018 van 11 tot 16 u.
 • Za 23 juni 2017 van 11 tot 17 u.
 • Do 6 september 2017 van 17 tot 20 u.

Waar? Campus Zuid

Bekijk alle infomomenten

Deze opleiding is een samenwerkingsverband tussen de banaba's Buitengewoon Onderwijs en Zorgverbreding en Remediërend Leren, en de bachelor Orthopedagogie.