Programma en modules van postgraduaat Cardiologie

Modules

Theoretische modules
20 studiepunten
Inleidende begrippen cardiologie
(
5 studiepunten
)

In een eerste module wordt er gefocust op de basisbegrippen van anatomie, fysiologie en pathologie van het hart.  Hierbij wordt onmiddellijk de link gelegd naar de relevante farmacologie. Het EKG als basisinstrument komt uitgebreid aan bod. Tot slot wordt de brug gelegd naar evidence based werken.

Anamnese en kliniek in cardiale zorg
(
5 studiepunten
)

Deze module bekijkt de verschillen in presentatie van de cardiologische pathologie, uitgaande van een grondige anamnese en kliniek. In de diagnosestelling wordt rekening gehouden met co-morbiditeiten en met ethische en juridische aspecten.

Invasieve cardiale zorg
(
5 studiepunten
)

Hoogtechnologische cardiale zorg voor diagnostiek en behandeling van hartaandoeningen, kan niet los gezien worden van invasieve handelingen zoals coronarografie en electrofysiologisch onderzoek. Verder worden de toepassingen van devices, chirurgie en minimaal invasieve handelingen in de cardiologie toegelicht.  De specifieke verpleegkundige vaardigheden worden eveneens belicht.

Cardiale zorg en de eerste lijn
(
5 studiepunten
)

In de laatste module wordt het cardiale traject vervolledigd. Opvolging in de eerste lijn, met inbegrip van preventieve maatregelen, wint aan belang in de patiëntenzorg. Hierin speelt zowel de rol van de arts, de thuis- of praktijkverpleegkundige en de mantelzorger een belangrijke rol.