Programma en modules van postgraduaat Cardiologie

Theoretische modules
24 studiepunten
Inleidende begrippen cardiologie
(
5 studiepunten
)

In een eerste module wordt er gefocust op de basisbegrippen van anatomie, fysiologie en pathologie van het hart.  Hierbij wordt onmiddellijk de link gelegd naar de relevante farmacologie. Het EKG als basisinstrument komt uitgebreid aan bod. Tot slot wordt de brug gelegd naar evidence based werken.

 • Dag 1: Focus op anatomie en fysiologie van het hart. Opfrissing basisbegrippen EKG
 • Dag 2: Er wordt ingezoemd op de coronaire bloedvaten, beeldvorming en farmacologie bij ischemie
 • Dag 3: De pompfunctie van het hart, ontstaan en farmacologie bij hartfalen worden verder belicht
 • Dag 4: Therapietrouw, communicatie en good clinical practice. Intro wetenschappelijk onderzoek.
 • Dag 5: EKG voor gevorderden theorie en practicum aangevuld met farmacologie ritmecontrole.
Anamnese en kliniek in de cardiale zorg
(
7 studiepunten
)

Deze module bekijkt de verschillen in presentatie van de cardiologische pathologie, uitgaande van een grondige anamnese en kliniek. In de diagnosestelling wordt rekening gehouden met co-morbiditeiten en met ethische en juridische aspecten.

 • Dag 1: Kortademigheid en oedeem. Cardiale beeldvorming.
 • Dag 2: Hartkloppingen en syncope. Verpleegkundige interventies in cardiale en acute zorg.
 • Dag 3: Pijn op de borst prehospitaal en gespecialiseerde zorg.
 • Dag 4: Juridische en ethische aspecten verbonden aan de cardiale zorgverlening.
 • Dag 5: Cardiologie door de ogen van nefro- en pneumoloog. Verpleegkundige casuïstiek.
Invasieve cardiale zorg
(
5 studiepunten
)

Hoogtechnologische cardiale zorg voor diagnostiek en behandeling van hartaandoeningen, kan niet los gezien worden van invasieve handelingen zoals coronarografie en electrofysiologisch onderzoek. Verder worden de toepassingen van devices, chirurgie en minimaal invasieve handelingen in de cardiologie toegelicht. De specifieke verpleegkundige vaardigheden worden eveneens belicht.

 • Dag 1: Invasieve beeldvorming en minimaal invasieve behandeling van cardiale pathologie.
 • Dag 2: Medische ontwikkelingen en verpleegkundige aandachtspunten in de cardiale chirurgie.
 • Dag 3: Preventie en behandeling van hartritmestoornissen door de electrofysioloog
 • Dag 4: Externe machinale ondersteuning van de pompfunctie van het hart.
 • Dag 5: Verpleegkundig redeneren in de acute cardiale zorg.
Cardiale zorg en de eerste lijn
(
7 studiepunten
)

In de laatste module wordt het cardiale traject vervolledigd. Opvolging in de eerste lijn, met inbegrip van preventieve maatregelen, wint aan belang in de patiëntenzorg. Hierin speelt zowel de rol van de arts, de thuis- of praktijkverpleegkundige en de mantelzorger een belangrijke rol.

 • Dag 1: Cardiorevalidatie en multidisciplinaire opvolging van de hartfalenpatiënt.
 • Dag 2: Specifieke aandachtspunten bij de begeleiding van chronische hartpatiënten in de eerstelijn.
 • Dag 3: Preventie en opvolging van comorbiditeiten om de levenskwaliteit te bevorderen.
 • Dag 4: Professionalisering van de thuiszorg en de rol van de thuis- en praktijkverpleegkundige
 • Dag 5: e-health, financiering van zorgpaden en cardiale screening in de sport.