Cardiologie

Postgraduaat Verpleegkunde

 • Professioneel zorg dragen voor hartpatiënten: daar wil jij in specialiseren.
 • Opleiding van 16 lesdagen in kleine groepen.  Persoonlijk contact met lesgevers.
 • Je leert van de besten: specialisten uit het werkveld delen hun expertise.
 • Combinatie job of gezin + opleiding? Haalbaar! We zorgen voor een flexibele studiecontext die past bij jou.
 • Heel brede opleiding in 4 modules die elk cardiale zorg in een andere context bekijken.
 • Je kan ook aparte lesdagen of modules volgen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Heb jij een hart voor cardio-patiënten, voeling met hightech-verpleegkunde en zin om zorgtrajecten te coördineren, binnen en buiten het ziekenhuis? Volg je situaties graag van nabij en nauwgezet op? Dan kan je als gespecialiseerd verpleegkundige in de cardiologie het verschil maken.

Gepassioneerde sprekers uit verschillende cardiologische disciplines nemen je mee in hun expertisegebied: van diagnostiek tot behandeling, van intramurale zorg tot eerstelijnszorg. We simuleren situaties van patiënten, hun omgeving en het zorgteam, jij traint je vaardigheden. Je reflecteert over wat je leert, tekent je leerproces op in een portfolio.

We bereiden je voor om het ritme van een hoogtechnologische dienst te volgen, zorgtrajecten in goede banen te leiden of in thuiszorg het beste van jezelf te geven. Wat je ook doet, je denkt en werkt mee in een interdisciplinair team, met de patiënt als middelpunt.

Remote video URL

Een postgraduaat dat levens redt.

Een volledig programma

 • Dit postgraduaat telt 20 studiepunten.
 • Dit programma kan je in één jaar afronden of over een langere periode spreiden.

Modules

Theoretische modules
20 studiepunten
Inleidende begrippen cardiologie
(
5 studiepunten
)

In een eerste module wordt er gefocust op de basisbegrippen van anatomie, fysiologie en pathologie van het hart.  Hierbij wordt onmiddellijk de link gelegd naar de relevante farmacologie. Het EKG als basisinstrument komt uitgebreid aan bod. Tot slot wordt de brug gelegd naar evidence based werken.

Anamnese en kliniek in de cardiale zorg
(
5 studiepunten
)

Deze module bekijkt de verschillen in presentatie van de cardiologische pathologie, uitgaande van een grondige anamnese en kliniek. In de diagnosestelling wordt rekening gehouden met co-morbiditeiten en met ethische en juridische aspecten.

Hoogtechnologische cardiale zorg
(
5 studiepunten
)

Hoogtechnologische cardiale zorg voor diagnostiek en behandeling van hartaandoeningen, kan niet los gezien worden van invasieve handelingen zoals coronarografie en electrofysiologisch onderzoek. Verder worden de toepassingen van devices, chirurgie en minimaal invasieve handelingen in de cardiologie toegelicht. De specifieke verpleegkundige vaardigheden worden eveneens belicht.

Cardiale zorg en de eerste lijn
(
5 studiepunten
)

In de laatste module wordt het cardiale traject vervolledigd. Opvolging in de eerste lijn, met inbegrip van preventieve maatregelen, wint aan belang in de patiëntenzorg. Hierin speelt zowel de rol van de arts, de thuis- of praktijkverpleegkundige en de mantelzorger een belangrijke rol.

Wanneer heb je les?

De lesdagen worden steeds georganiseerd op campus Zuid, meestal op donderdag van 8.30 tot 17.45 u.

(Data onder voorbehoud)

Module: Inleidende begrippen cardiologie

 • 22 september 2022
 • 6, 13, 20 oktober 2022
 • 27 oktober 2022 (reservedag)
 • 17 november 2022 (examen)

Module: Anamnese en kliniek in de cardiale zorg

 • 24 november 2022
 • 1, 8, 15 december 2022
 • 22 december 2022 (reservedag)
 • 26 januari 2023 (examen)

Module: Invasieve cardiale zorg

 • 9, 16 februari 2023
 • 2, 9 maart 2023
 • 16 maart 2023 (reservedag)
 • 30 maart 2023 (examen)

Module: Cardiale zorg in de eerste lijn

 • 20 en 27 april 2023
 • 4, 11 mei 2023
 • 25 mei 2023 (reservedag)
 • 8 juni 2023 (examen)

Kostprijs

 • Het postgraduaat Cardiologie kost 1500 euro

 • Je kan ook losse modules of lesdagen volgen:

 • Wil je de opleiding spreiden, dan betaal je 50 euro forfaitaire kosten per academiejaar.

 • Lesmateriaal is digitaal beschikbaar.
 • Erkenning voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) wordt jaarlijks aangevraagd.
 • Bij annulering of stopzetting na de start van het academiejaar is er geen terugbetaling mogelijk.

Losse modules

Klaar om je bij te scholen in één module of één lesdag van Cardiologie? Leer van top-experts over die aspecten van cardiale zorg die je momenteel het best vooruit helpen in je werk.

Data modules:

 • Module 3: Hoogtechnologische cardiale zorg, 3 februari tot 24 februari
 • Module 4: Cardiale zorg en de eerste lijn, 21 april tot 12 mei

Praktisch: de lessen vinden plaats op Campus Zuid, meestal op donderdag van 8.30 tot 17.45 u.

Prijs: 400 euro voor een module, 100 euro voor een losse lesdag.

Vragen en inschrijvingen: mail naar info.levenslangleren.verpleegkunde@kdg.be

Meer info over het volgen van losse lessen Verpleegkunde 

Uit de volgende lesdagen kan je kiezen:

Cardiologie

Lesdagen
Basiskennis
(
22/9/2022
)

Herhaling van basiskennis cardiologie voor verpleegkundigen.

EKG en andere cardiale monitoring
(
6/10/2022
)

Overzicht en aandachtspunten bij de verschillende manieren om de patiënt cardiaal te monitoren met inbegrip van oefeningen EKG.

Ritmestoornissen en hypertensie, oorzaak en behandeling
(
13/10/2022
)

Overzicht van de meest voorkomende ritmestoornissen met inzicht in de pathofysiologie en behandeling van hypertensie.

Hartfalen, oorzaak, verloop en behandelingsdatum
(
20/10/2022
)

Inzicht in de pathofysiologie van hartfalen met de bijhorende behandelingsopties.

Dyspneu en oedeem
(
24/11/2022
)

Inzicht in de pathofysiologie van dyspnoe en oedeem met de bijhorende behandelingsopties.

Multidisciplinaire aanpak van de cardiologische problematiek
(
1/12/2022
)

Welke disciplines spelen een belangrijke rol bij de behandeling van cardiologische problemen? Hoe werken ze samen?

Pijn op de borst
(
8/12/2022
)

Pijn op de borst als symptoom met de bijhorende diagnostiek en behandelopties.

Hartklopping en syncope
(
15/12/2022
)

Wat zijn de mogelijke oorzaken van hartkloppingen en hoe kunnen die in verband gebracht worden met syncope?

Diagnose en behandeling op het cathlab
(
9/2/2023
)

Hoe worden diagnoses gesteld op het cathlab en welke behandelingen zijn daarbij mogelijk?

Cardiochirurgie
(
16/2/2023
)

Plaats van de cardiochirurg, anesthesist, perfusionist en IZ-verpleegkundige tijdens de cardiochirurgische aanpak van specifieke problematiek.

Electrofysiologie
(
2/3/2023
)

Electrofysiologische interventies voor diagnosestelling en behandeling van ritmestoornissen.

Acute zorg
(
9/3/2023
)

Aanpak van de verschillende cardiologische problematieken in de acute fase van de ziekte.

Preventie van cardiologische problemen in de eerste lijn
(
20/4/2023
)

Belang en plaats van preventie van cardiologische problemen in de eerste lijn.

De wereld van de cardiologische patiënt in de eerste lijn
(
27/4/2023
)

Met welke problemen wordt de cardiologische patiënt in de eerstelijn geconfronteerd en welk antwoord kunnen wij daar als zorgverlener op bieden?

Multidisciplinaire opvolging van de cardiologiepatiënt in de eerstelijn
(
4/5/2023
)

Door een verschuiving van zorg naar de eerstelijn zal de multidisciplinaire aanpak van de cardiopatiënt steeds vaker in de vertrouwde omgeving van de patiënt plaatsvinden. Hoe pakken de MD teams dat aan?

Thuisverpleegkundige in de cardiologische zorg
(
11/5/2023
)

Specifieke taken voor de thuisverpleegkundige in de chronische opvolging van de cardiopatiënt.

Voor wie?

Je profiel

Je bent verpleegkundige: bachelor, HBO5 (gegradueerd), gebrevetteerd of gediplomeerd (4de jaar secundair onderwijs).

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken
 • Vasco is de campushond van campus Zuid

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

 

Contacteer de opleiding

Sven De Smet
info.levenslangleren.verpleegkunde@kdg.be
+32 3 613 15 44

 

Blijf op de hoogte

Volg Verpleegkunde KdG op Facebook

Inschrijven: start in september 2023

STAP 1: start je inschrijving

 • Niet verplicht, wel handig. Duurt maar 1 minuutje.
 • Je ontvangt midden juni 2023 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2023-2024

STAP 2: rond je inschrijving af

Midden juni 2023 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus.

STAP 3: start met je opleiding

Je krijgt alle praktische info als je ingeschreven bent.

Nog inschrijven als de opleiding al gestart is?

De opleiding is al gestart, maar mogelijks kan je ook in de loop van dit academiejaar nog inschrijven en al wat vakken volgen.

Contacteer hiervoor zo snel mogelijk de contactpersoon van dit postgraduaat.