Cardiologie

Postgraduaat Verpleegkunde

 • Professioneel zorg dragen voor hartpatiënten: daar wil jij in specialiseren.
 • Opleiding van 16 lesdagen in kleine groepen.  Persoonlijk contact met lesgevers.
 • Je leert van de besten: specialisten uit het werkveld delen hun expertise.
 • Combinatie job of gezin + opleiding? Haalbaar! We zorgen voor een flexibele studiecontext die past bij jou.
 • Heel brede opleiding in 4 modules die elk cardiale zorg in een andere context bekijken.
 • Je kan ook aparte lesdagen of modules volgen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je opleiding in vogelvlucht

Heb jij een hart voor cardio-patiënten, voeling met hightech-verpleegkunde en zin om zorgtrajecten te coördineren, binnen en buiten het ziekenhuis? Volg je situaties graag van nabij en nauwgezet op? Dan kan je als gespecialiseerd verpleegkundige in de cardiologie het verschil maken.

Gepassioneerde sprekers uit verschillende cardiologische disciplines nemen je mee in hun expertisegebied: van diagnostiek tot behandeling, van intramurale zorg tot eerstelijnszorg. We simuleren situaties van patiënten, hun omgeving en het zorgteam, jij traint je vaardigheden. Je reflecteert over wat je leert, tekent je leerproces op in een portfolio.

We bereiden je voor om het ritme van een hoogtechnologische dienst te volgen, zorgtrajecten in goede banen te leiden of in thuiszorg het beste van jezelf te geven. Wat je ook doet, je denkt en werkt mee in een interdisciplinair team, met de patiënt als middelpunt.

Remote video URL

Een postgraduaat dat levens redt.

Een volledig programma

 • Dit postgraduaat telt 20 studiepunten.
 • Dit programma kan je in één jaar afronden of over een langere periode spreiden.

Modules

Theoretische modules
20 studiepunten
Inleidende begrippen cardiologie
(
5 studiepunten
)

In een eerste module wordt er gefocust op de basisbegrippen van anatomie, fysiologie en pathologie van het hart.  Hierbij wordt onmiddellijk de link gelegd naar de relevante farmacologie. Het EKG als basisinstrument komt uitgebreid aan bod. Tot slot wordt de brug gelegd naar evidence based werken.

Anamnese en kliniek in de cardiale zorg
(
5 studiepunten
)

Deze module bekijkt de verschillen in presentatie van de cardiologische pathologie, uitgaande van een grondige anamnese en kliniek. In de diagnosestelling wordt rekening gehouden met co-morbiditeiten en met ethische en juridische aspecten.

Invasieve cardiale zorg
(
5 studiepunten
)

Hoogtechnologische cardiale zorg voor diagnostiek en behandeling van hartaandoeningen, kan niet los gezien worden van invasieve handelingen zoals coronarografie en electrofysiologisch onderzoek. Verder worden de toepassingen van devices, chirurgie en minimaal invasieve handelingen in de cardiologie toegelicht. De specifieke verpleegkundige vaardigheden worden eveneens belicht.

Cardiale zorg en de eerste lijn
(
5 studiepunten
)

In de laatste module wordt het cardiale traject vervolledigd. Opvolging in de eerste lijn, met inbegrip van preventieve maatregelen, wint aan belang in de patiëntenzorg. Hierin speelt zowel de rol van de arts, de thuis- of praktijkverpleegkundige en de mantelzorger een belangrijke rol.

Wanneer heb je les?

De lesdagen worden steeds georganiseerd op campus Zuid, meestal op donderdag van 8.30 tot 17.45 u.

Module: Inleidende begrippen cardiologie

 • 23 september
 • 7, 14, 21 oktober 2021
 • 28 oktober 2021 (reservedag)
 • 18 november 2021 (examen)

Module: Anamnese en kliniek in de cardiale zorg

 • 25 november 2021
 • 2, 9, 16 december 2021
 • 23 december 2021 (reservedag)
 • 27 januari 2022 (examen)

Module: Invasieve cardiale zorg

 • 3, 10, 17, 24 februari 2022
 • 10 maart 2022 (reservedag)
 • 31 maart 2022 (examen)

Module: Cardiale zorg in de eerste lijn

 • 21 en 28 april 2022
 • 5 en 12 mei 2022
 • 19 mei 2022 (reservedag)
 • 9 juni 2022 (examen)

Kostprijs

 • Het postgraduaat Cardiologie kost 1400 euro

 • Je kan ook losse modules of lesdagen volgen:

 • Wil je de opleiding spreiden, dan betaal je 50 euro forfaitaire kosten per academiejaar.

 • Lesmateriaal is digitaal beschikbaar.
 • Erkenning voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) wordt jaarlijks aangevraagd.
 • Bij annulering of stopzetting na de start van het academiejaar is er geen terugbetaling mogelijk.

Losse modules

Klaar om je bij te scholen in één module of één lesdag van Cardiologie? Leer van top-experts over die aspecten van cardiale zorg die je momenteel het best vooruit helpen in je werk.

Data modules:

 • Module 1: Inleidende begrippen cardiologie, 23 september tot 21 oktober
 • Module 2: Anamnese en kliniek in de cardiale zorg, van 25 november tot 23 december
 • Module 3: Invasieve Cardiale zorg, 3 februari tot 31 maart
 • Module 4: Cardiale zorg en de eerste lijn, 21 april tot 9 juni

Uit de volgende lesdagen kan je de komende periode kiezen:

 • 7 oktober: EKG en andere cardiale monitoring
 • 14 oktober: Ritmestoornissen en hypertensie: oorzaak en behandeling
 • 21 oktober: Hartfalen: oorzaak, verloop en behandeling
 • 25 november: Dyspnoe en oedeem
 • 2 december: Multidisciplinaire aanpak van de cardiologische problematiek
 • 9 december: Pijn op de borst
 • 23 december: Hartkloppingen en syncope

Praktisch: de lessen gaan door op Campus Zuid, meestal op donderdag van 8.30 tot 17.45 u. Je hebt geen examen.

Prijs: 375 euro voor een module, 100 euro voor een losse lesdag.

Vragen over inschrijvingen: mail naar info.levenslangleren.verpleegkunde@kdg.be 

Voor wie?

Je profiel

Je bent verpleegkundige: bachelor, HBO5 (gegradueerd), gebrevetteerd of gediplomeerd (4de jaar secundair onderwijs).

Remote video URL

Campus Zuid

Brusselstraat 45
2018 ANTWERPEN

+32 3 613 13 13
info@kdg.be

Meer info

 • Nieuwe campus op 't Antwerpse Zuid
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Overdekte fietsenstalling
 • Gezellige koffiebar
 • Studentenrestaurant in foodmarket style
 • Veel studieplekken

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Vragen over de combinatie studie-werk-gezin?
 • Nog niet 100 % zeker welke bijscholing bij jou past?
 • Stel je vragen aan de docenten en hoor uit eerste hand hoe het is om bij te studeren aan KdG. 

 

Contacteer de opleiding

Sven De Smet
info.levenslangleren.verpleegkunde@kdg.be
+32 3 613 15 44

 

Blijf op de hoogte

Volg Verpleegkunde KdG op Facebook