Programma HR People & Business (voorjaar)

Introductie: 3/2/2022
17:00 – 18:15: Kick – Off
 • Kennismaking met mede-deelnemers en het team
 • Opbouw van het programma
 • Informatie over het eindwerk
 • Praktische informatie
 • Q&A
18:30 – 21:00: Alumni-event (vrijblijvend)
 • Kennismaking met alumni editie 1
 • Inzage eindwerken editie 1
 • Hapje en drankje
Dag 1: 10/2/2022
13:30 – 16:30: Strategisch HRM
(
Katelijne Berré
)

Een strategie beschrijft hoe een organisatie van situatie A naar situatie B kan gaan. Het is een plan dat beschrijft hoe doelstellingen kunnen gehaald worden. De uitvoering van een strategie is afhankelijk van het feit of de mensen die verbonden zijn met de organisatie (medewerkers, freelancers) in staat zijn en bereid zijn om bij te dragen. En als men over de mens in de organisatie spreekt, dan spreekt men toch over HR?

Sinds jaar en dag probeert HR een plaats aan de strategische tafel te veroveren. In deze sessie gaan we in op de aard van strategie, de relatie tussen HR en strategie en hoe  en worden twee methodes voorgesteld om strategie te bepalen, genaamd OGySAM en AUDEIO®.

17:30 – 20:30: Innovatie en de rol van HR
(
Peter Bertels
)

Hoe kan HR een drijvende kracht zijn voor vernieuwing en innovatie in de organisatie? Met het 4 x I innovatiemodel zet Peter Bertels van Norsu je concreet op weg. Hij reikt je een aantal tools aan om design thinking en innovatie toe te passen in je personeelsbeleid. Zo neem je het voortouw om te bouwen aan een innovatiecultuur.

Dag 2: 17/2/2022
13:30 – 16:30: Organisatiestructuur
(
Jurgen Christiaens - Oracle
)

Jurgen Christiaens behaalde een Master in Psychologie en in Human Resource Management. Hij ving zijn carrière aan bij Randstad en ging nadien aan de slag als Scientific Member bij het HR Centre van de Vlerick Business School in Gent. Vervolgens startte hij bij Bpost, waar hij kennismaakte met de verschillende domeinen van de HR-functie, doorheen verschillende HR Management-posities, die hij uitoefende in een bedrijf in volle verandering. Vervolgens werkte hij bij Coca-Cola Enterprises, waar hij eerst Senior HR Manager en nadien Associate Director HR was voor de commerciële populatie in België en Luxemburg. Momenteel is Jurgen werkzaam als HR Director voor Oracle BeLux. Sinds een heel aantal jaren is hij ook freelance HR docent bij verschillende instanties.

‘Form follows function’. Met deze slogan uit de kunstwereld zou men evengoed de wereld van ‘organisatiedesign’ kunnen beschrijven. De businesstrategie bepaalt de HR –strategie, maar bepaalt ook hoe een organisatie best gebouwd wordt om die strategie te realiseren. Dit onderdeel gaat in op wat er terzake allemaal mogelijk is.

17:30 – 20:30: Organisatiecultuur
(
Pascal Van Loo - Vlaio
)

Pascal Van Loo is een ondernemer die zijn dromen weet te realiseren. Als master Arbeids- en organisatiepsychologie ligt zijn passie in het creatief ontwerpen van leren, organisatieverandering- en transitiemanagement. Hij gaat veel verder dan een klassieke adviseur en gaat samen in de modder, om mee te ploeteren en te vinden. De gepaste interventie op het juiste moment is zijn leuze. Hij stond mee aan de wieg van Obelisk, Meeting Center 3hoogleuven, Learning Circles en Pasas en werkte de laatste jaren vooral als intern transitie of change manager bij oa. Kuleuven, Stedelijk Onderwijs Antwerpen, de Vlaamse overheid. Recent ontmantelde hij als directeur personeel en organisatie SYNTRA Vlaanderen om dit jaar te starten als hoofd Organisatieontwikkeling bij Vlaio.

Organisatiecultuur is daarbij de rode draad. Welke culturen bestaan er? Met welke instrumenten kunnen we dat meten? Hoe laat je die evolueren richting gewenste cultuur? Wat is waardengedreven werken? En hoe ga je om met ethische dilemma’s en polariteiten. Slingeren tussen polariteiten in ee complexe steeds sneller veranderende wereld, dat is het onderwerp van zijn boek Het ronde Vierkant (Lannoo Campus, 2020).

Dag 3: 24/2/2022
13:30 – 16:30: Interne Employer Branding: hoe bepaal ik mijn werkgevers-identiteit
(
Ellen Van Hoof - Insilencio
)

Ellen Van Hoof is experte employer marketing. Tijdens twee interactieve workshops toont Ellen hoe je succesvol bouwt aan je employer brand.

Hoe kom je tot een authentieke en onderscheidende werkgevers positionering? En hoe zorg je ervoor dat de hele organisatie je werkgeversmerk (be)leeft? Aan de hand van theoretische kapstokken, praktijkvoorbeelden en opdrachten leer je alles over employer branding en ga je er ook actief mee aan de slag.

 • Introductie tot Employer Branding en Employer Marketing.
 • Employee Value Proposition: je sterktes/ zwaktes / uitdagingen als werkgever in kaart brengen.
 • Employer Brand Story: je sterktes / zwaktes / uitdagingen als werkgever vertalen in een correct verhaal naar nieuwe kandidaten.
 • Bouwen aan de Candidate Experience: een binding creëren doorheen het jobzoekproces.
17:30 – 20:30: Externe Employer Branding & Recruitment Strategie: hoe werken marketing en HR samen?
(
Ellen Van Hoof - Insilencio
)

In deze sessie gaat Ellen Van Hoof in op Employee Experience.

 • Wat is Employee Engagement en wat is de invloed van de employee journey op Employee Engagement?
 • Bouwen aan de Employee Experience: medewerkers naar duurzaam Employee Engagement krijgen?
Dag 4: 10/3/2022
13:30 – 16:30: Werving en selectie
(
Janice Van Deun - Robert Half
)

Janice Van Deun is werkzaam bij Robert Half en heeft 15 jaar ervaring in werving en selectie. De evoluties en schommelingen op de arbeidsmarkt hebben de manier van rekruteren de afgelopen jaren enorm veranderd. Denk maar aan de evolutie van knelpuntberoepen, balans tussen vraag naar en aanbod in talent, opkomst van online tools en digitale interviews, de mix tussen ‘art’ en ‘science’ in een selectiegesprek, …

In deze interactieve sessie wil zij je kennis laten maken met werving selectie, competentiegericht interviewen, toekomstgericht (agile) werven en de eerste stappen van onboarding. Dit ahv enkele modellen en oefeningen én uiteraard ook jouw kijk op deze materie.

17:30 – 20:30: Onboarding
(
Eva Baeten
)

Beschrijving binnenkort beschikbaar.

Dag 5: 17/3/2022
13:30 – 16:30: Learning & Development
(
Eric Junes - SDWorx
)

Eric Junes is zo goed als zijn hele carrière gepassioneerd bezig met Learning & Development en Talent Management, achtereenvolgens bij Proximus en SD Worx. Daarbij heeft hij zowat alle hoeken van de L&D kamer gezien, en een periode van 4 jaar als manager in Customer Service leerde hem hoe Strategisch Learning & Development kan ervaren worden door bedrijf én medewerker, en wat de impact op de klant kan zijn.

Het voortdurend streven naar die balans is meteen ook één van de thema’s die tijdens deze sessie aan bod zullen komen.

Verder wordt ook ingegaan op :

 • Wat is ‘Strategisch L&D’? En what’s in it voor de medewerker?
 • Integratie van (end-to-end) L&D in de andere HR Processen?
 • Strategisch L&D : keuzes maken.
 • Wat betekent ROI?
 • Tendenzen en uitdagingen voor L&D.
17:30 – 20:30: Performance Management
(
Jurgen Christiaens - Oracle
)

Het begeleiden van medewerkers in het bereiken van de vooropgestelde resultaten is een permanente opgave voor elke leidinggevende, waarbij HR in een ondersteunende rol dient te functioneren. Een belangrijk hulpmiddel daartoe is het voeren van doelstellings-, functionerings-, en evaluatiegesprekken. Wat zijn deze gesprekken, waarop dient u te letten en zijn er ook alternatieven denkbaar voor deze oude recepten?

Dag 6: 24/3/2022
13:30 – 16:30: Eindwerksessie

Elke deelnemer stelt de probleemstelling van haar/zijn HR business case aan de groep voor. Voor het uitwerken van deze case krijgt elke deelnemer een coach toegewezen die haar/hem begeleidt.

17:30 – 20:30: Compensation & Benefits
(
Gert Van Gavere
)

Gert Van Gavere is freelance HR professional die zijn comp & ben expertise opbouwde in diverse rollen bij Acerta en als comp&ben manager bij Eternit NV. In dit bedrijf lag zijn focus op sociale relaties en de implementatie van een shared service center payroll. Gert is een man van de praktijk die bruikbare en praktische tips meegeeft rond payroll en comp & ben.

Op welke manier wil een medewerker beloond worden? Wat willen we als werkgever bereiken? Een verloningsbeleid hangt samen met het strategisch HR-beleid en heeft er een grote invloed op. Gert zal vanuit een praktische blik verschillende beloningsvormen aanreiken zodat je als HR professional hiermee in de praktijk onmiddellijk mee aan de slag kan.

Dag 7: 31/3/2022
13:30 – 16:30: Retentie & Exit
(
Jurgen Christiaens - Oracle
)

Deze twee concepten betreffen eigenlijk de twee keerzijden van dezelfde medaille. Enerzijds is er dezer dagen het hot topic van retentiemanagement:  hoe verzekeren we ons dat onze getalenteerde medewerkers bij ons blijven, in een opnieuw erg spannend wordende arbeidsmarkt? Welke preventieve en curatieve processen en tools zijn er? Anderzijds is er het feit dat medewerkers er nu éénmaal, al onze initiatieven ten spijt, voor kiezen om onze organisaties te verlaten, of wij beslissen dat in hun plaats:  hoe formaliseren we het exitproces op een respectvolle manier, in de hoop van onze ex-medewerkers zelfs heuse ambassadeurs te maken?

17:30 – 20:30: Van talent naar carrière management
(
Sarah Tijskens - Greenyard
)

Vandaag is Sarah Tijskens Group HR Business Partner bij Greenyard, een multinational in de distributie van fruit en groenten. Daarvoor was ze zelfstandige HR consultant om bij organisaties de win-win te maximaliseren  voor medewerker en werkgever.

In deze sessie gaan we van een strategische blik op talent management naar de praktische toepassing door met elkaar in gesprek te gaan. We challengen definities en huidige processen en stellen ons open voor alternatieve mogelijkheden.

Centrale thema's zijn:

 • Loopbaan-modellen in een veranderende wereld.
 • Strategisch talent management t.o.v. andere HR topics zoals performance management.
 • Het definiëren en detecteren van talent.
 • Het stimuleren van talent.

Je vertrekt met een kritische blik op het huidige talent management binnen jouw organisatie en ideeën om deze te optimaliseren.

Dag 8: 21/4/2022
13:30 – 16:30: Basis juridische context
(
Gert Van Gavere
)

Gert Van Gavere is freelance HR professional die zijn comp & ben expertise opbouwde in diverse rollen bij Acerta en als comp&ben manager bij Eternit NV. In dit bedrijf lag zijn focus op sociale relaties en de implementatie van een shared service center payroll. Gert is een man van de praktijk die bruikbare en praktische tips meegeeft rond payroll en comp & ben.

Een HR professional dient van alle markten thuis te zijn en niet in het minst over het juridische luik. Van werving en selectie tot het ontslag is wetgeving nooit ver weg.

Tijdens deze sessie duiken we dieper in een aantal onderwerpen waar de huidige HR professional met te maken krijgt. De actualiteit speelt een belangrijke rol gezien de sociale wetgeving regelmatig onderhevig is aan wijzigingen.

17:30 – 20:30: Leadership
(
Katelijne Berré
)

Op het einde van deze praktische interactieve sessie:

 • Heb je een overzicht van verschillende leiderschapsstijlen en de evolutie hierin.
 • Ben je je bewust van je eigen leiderschapsstijl vandaag.
 • Kun je met -meer- impact je HR-mandaat opnemen.
Dag 9: 28/4/2022
13:30 – 16:30: People Analytics
(
Hans Donckers
)

Data is het nieuwe goud, aldus vele business denkers. Organisaties hebben het afgelopen decennium gigantische sprongen gemaakt wat betreft het ontsluiten en gebruiken van data. Denk maar aan de digitalisering van de supply chain, digitale marketing, etc. Alleen het HR-department lijkt deze trein wat gemist te hebben. Nochtans zit HR op een goudmijn aan data en zou het gebruik ervan heel veel waarde kunnen genereren, bijvoorbeeld op vlak van gepersonaliseerde comp & ben, matchmaking in R&S, predicatieve analyse van verloop en verzuim, etc. 

In deze sessie gaat HR Analytics-ondernemer Hans Donckers dieper in op:

 • De basics van (HR) analytics: van data naar intelligentie.
 • De business case voor HR analytics.
 • Use cases: predicatieve en prescriptieve analyse van verloop en verzuim.
 • De ethische grenzen én mogelijkheden van het gebruik van HR data.
17:30 – 20:30: Welzijn op het werk

Beschrijving binnenkort beschikbaar.

Dag 10: 5/5/2022
13:30 – 16:30: Diversiteit en inclusiviteit
(
Gunila de Graef - Karel de Grote Hogeschool
)

Gunilla de Graef is als onderzoeker en docent verbonden aan  de Karel de Grote Hogeschool, oa. aan het Expertisecentrum Publieke Impact. Voorheen was ze werkzaam als stafmedewerker op het Vlaams Expertisecentrum Kruispunt Migratie-Integratie en gedurende 10 jaar ook bij bij CIMIC, Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie. Gunilla ontwikkelt al 20 jaar originele trainingen rond het thema interculturele competenties en verleent advies op maat rond diversiteit en inclusie  in organisaties. 

Omgang met diversiteit in je team of organisatie kan boeiend zijn, maar is daarom niet altijd evident. Inzicht krijgen in verschillen en deze positief weten in te zetten, is zonder meer een vereiste om de samenwerking optimaal te laten verlopen. Maar hoe doe je dat nu, effectief omgaan met verschil? En wat is er nodig om te kunnen spreken van een echt inclusieve werkplek? Moet je dan vooral bezig zijn met het aanscherpen van communicatiestijlen? Of eerst inzetten op het versterken van leiderschapscapaciteiten? Of moet je vooral met de omringende infrastructuur aan de slag? Of al die zaken tegelijkertijd?

We werpen een blik op de praktijk in Vlaanderen vandaag en trekken van daaruit op onderzoek. Gunilla zet je op weg richting een paar bruikbare instrumenten voor het managen van brede diversiteit in jouw organisatie.

17:30- 20:30: Eindwerksessie

In groepjes bespreken de deelnemers de voortgang van het eindwerk. Waar loop je nog tegenaan? Welke input kan je gebruiken van de mede-deelnemers ter inspiratie?

Dag 11: 12/5/2022
13:30 – 16:30: Privacy wetgeving
(
Herman Maes - Intracto
)

Herman Maes van Intracto is een Digital Marketing expert die zijn loopbaan startte als SAP HR Payroll Consultant en sinds enkele jaren al het nieuws rond privacy en GDPR op de voet volgt. In deze sessie komen volgende aspecten aan bod:

 • Wat zijn de algemene principes van GDPR en de gevolgen voor HR?
 • Zijn er al boetes rond HR aspecten uitgedeeld in Europa en wat kunnen we hieruit leren?
 • Hoe belangrijk is de rol van HR bij indienst, en ook uitdienst en hoe kan de dienst HR daarin de leiding  nemen?
 • Wat mogen we met persoonsgegevens doen en waarop moeten we letten?
 • Wat als het dan toch fout gaat? Bijvoorbeeld de loongegevens zijn naar het hele bedrijf gemaild. Wat doe je dan best?
 • Wat zit het nu concreet met HR op de werkvloer? Denk maar aan personeelsdossiers, Covid19 aspecten, camera’s, mailboxen van ex-werknemers,...

Deze sessie zal geen saaie juridische opsomming worden, maar via concrete praktijkgevallen de belangrijke nuances en reeds gekende uitspraken toelichten.

17:30 – 20:30: Sociale relaties: actief managen of lijdzaam ondergaan?
(
Tony Verlinden
)

Tony Verlinden is een ervaren onderhandelaar met heel wat sociale onderhandelingen op de teller.
Na een loopbaan van 29 jaar bij Colruyt Group, werkt hij sinds een 10tal jaren als freelancer voor diverse grote opdrachtgevers (Manpower, Base Company, Brico, Air Liquide, Ariston-Elco, Schneider Electrics .. momenteel voor Aviapartner).

Hij beschouwt zichzelf als een bruggenbouwer, met als slogan “aut viam inveniam aut faciam” (als er een weg is dan zal ik die vinden, en als er geen is dan zal ik hem aanleggen).

Hij erkent vakbonden als wettelijke tegenmacht voor directie en patronaat, mits zij bereid zijn bij te dragen tot een leefbaar bedrijfseconomisch resultaat (“geen sociaal paradijs op een economisch kerkhof”). 

Overal waar hij werkt ijvert hij voor een model van “cohabitation’” (ipv confrontation) met een evenwicht tussen rechten en plichten, tussen claimen en bijdragen.

Wie een loopbaan in HR ambieert, komt vroeg of laat in contact met vakbonden en overlegorganen.
Tijdens deze workshop neemt hij u mee in de wereld van sociaal overleg: historische achtergronden, verschillende overlegniveaus (nationaal, sectoraal, bedrijven), voor- en nadelen van “à la Belge”, Sociale Relaties binnen of naast HR, do’s en dont’s..

Dag 12: 19/5/2022
13:30 – 16:30: Digitale transformatie van HR
(
Glenn Walschap - Myreas
)

Ook binnen HR brengt digitalisering heel wat voordelen met zich mee zoals efficiëntie, lagere kosten, meer waardevol werk en een competitief voordeel. Er zijn echter ook enkele valkuilen. Glenn bekijkt de mogelijkheden, praktijkvoordelen en handige tips & tricks om de digitalisering binnen HR verder te zetten en vanuit HR meer waarde te creëren.

17:30 – 20:30: Toekomst van HR
(
David Ducheyne - Otolith
)

In een wereld die digitaliseert, complexer wordt en geteisterd wordt door klimatologische verandering, ligt de oplossing voor vele uitdagingen bij de mens, dankzij o.a. leiderschap, samenwerking, leren en creativiteit. Het is niet de vraag of HR een toekomst heeft, maar wel hoe die toekomst er zal uit zien. Die toekomst van HR zal zeker waardengedreven, resultaatsgericht en evidence-based zijn. In deze sessie wordt nagedacht over hoe HR professionals concreet kunnen bijdragen tot het vorm geven aan die toekomst.

Examen
Mondeling examen met jury