Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding

Postgraduaat

Een deskundige begeleiding van (kandidaat) leraren door mentoren in de scholen zelf is een van de hefbomen om te komen tot professioneel gevormde leraren die bereid zijn om levenslang te leren en mee te werken aan de continue kwaliteitsverbetering op school.

Tijdens deze postgraduaatsopleiding ontwikkel je competenties om (kandidaat) leraren te begeleiden en beginnende collega’s te coachen.

Hierbij kiezen we voor een veelzijdige benadering van leren: ervaringsleren, theoretisch leren, onderzoekend leren, coöperatief leren, reflectief leren, netwerkleren, actieonderzoek …

Je profiel

  • Je bent in het bezit van een bachelordiploma en/of een specifiek lerarendiploma.
  • We richten ons tot leraren van alle onderwijsniveaus met interesse in begeleiding van (kandidaat) leraren en beginnende collega’s.

    Uurrooster

    • 3 opleidingsonderdelen, gespreid over 2 academiejaren.

    • In 2019-2020: start op donderdag 3/10/19.
      Daarna maandelijkse lesdag afwisselend op dinsdag of donderdag van 9 tot 16 uur. 

    • In 2020-2021: 5 supervisiesessies (van 3 uren) en 5 sessies rond actieonderzoek (van 3 uren).

    Programma

    Jaar 1

    • Gespreks- en coachingsbekwaam (6 studiepunten)
      Training van gespreks- en coachingsvaardigheden vertrekkend van de ervaringen en competenties van de deelnemers en van een aantal theoretische kaders.
    • Strategisch bekwaam (6 studiepunten)
      De deelnemers verwerven inzicht in de taak en rol van de mentor op school en in de scholengemeenschap. Ze leren planmatig een begeleidingsplan voor beginnende leraren ontwerpen, uitvoeren en evalueren.

    Jaar 2

    • Veranderbekwaam: supervisie (4 studiepunten)
      Bespreking in kleine groepjes van individuele cases tijdens supervisiesessies.
    • Veranderbekwaam: supervisie (4 studiepunten)
      Actieonderzoek met steun van medecursisten en een begeleider.

    Voor deelnemers die nog geen mentorenvorming (basiscursus) hebben gevolgd, voorzien we een intro gespreksvaardigheden.

    Professionele bonus

    Getuigschrift van het postgraduaat

    Kostprijs

    Kostprijs is 780 euro, verspreid over 2 jaren:

    • Jaar 1: 468 euro
    • Jaar 2: 312 euro

    Locatie, info en inschrijven

    Thomas More, campus Vorselaar
    Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
    T +32 14 50 81 60

    mieke.keunen@kdg.be
    Lerarenopleiding Karel de Grote Hogeschool
    T +32 3 613 14 71

    Dit postgraduaat is mogelijk dankzij een organiserend samenwerkingsverband met volgende partners: Thomas More, de Pedagogische begeleiding van het bisdom Antwerpen en het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.